/Поглед.инфо/ Общинското здравеопазване няма цвят. Тази сфера трябва да се превърне в един от приоритетите на столичния бюджет, казва общинската съветничка от БСП в София

- Г-жо Христова, преди месец станаха известни данни за финансовото състояние както на общинските дружества, така и на общинските болници и медицински центрове. За поредна година много от здравните заведения излязоха на загуба. Как си обяснявате факта?

- Столичната община има 42 лечебни заведения, от които 12 са болнични. При приемането на годишните финансови отчети за 2016 г. се отчете, че шест болници са работили на загуба, а 11 ДКЦ и МЦ са приключили също с отрицателен финансов резултат. Общата печалба от дейността на всички лечебни заведения през изминалата година е 2,2 млн. лв., а общата загуба на 17-те е около 2,6 млн. лв. Причините са комплексни. На първо място ще посоча сбърканата, неадекватна държавна политика по отношение на общинското здравеопазване, както и по отношение на здравеопазването въобще. Това се прояви особено при управлението на Петър Москов с наложените лимити и рестрикции, които засегнаха най-вече общинските лечебни заведения.

Не е тайна, че някои от общинските лечебни заведения в София работят в остарял сграден фонд, без достатъчно модерна апаратура, което сериозно намалява конкурентоспособността им при наличието на големия брой лечебни заведения в София. Налице са и кадрови неблагополучия при назначаването на управители, които, съчетани с недостатъчен контрол от СОС и СО, също спомогнаха за влошаване финансовото състояние на някои лечебни заведения.

Основна причина за загубите в общинското здравеопазване обаче е липсата на планиране на достатъчно финансови средства за тази сфера в бюджета на СО, които да гарантират подобряване на материално-техническата му база и задържане на медицинските кадри. За общинското здравеопазване групата съветници от БСП в СОС винаги е имала ясна позиция: че е крайно време столичното здравеопазване, и най-вече материално-техническата му база, да се превърне в един от приоритетите на общинския бюджет. Досега здравеопазването е силно подценявано.

- Какви са основните проблеми?

- Основен проблем са необосновано въведените от началото на 2017 г. рестриктивни лимити, които утежняват финансовото състояние. Друг проблем е как да се запази качеството на предлаганите медицински услуги при наличната медицинска база в условията на голяма, в много случаи и нелоялна, конкуренция. Голямо предизвикателство е й кадровата криза - застарява медицинският персонал и липсват специалисти поради ниското заплащане и масовото емигриране в чужбина на лекари и медицински сестри. Частни лечебни заведения "изникват" като обръч около общинските и буквално "изсмукват" и пациентите им, и персонала им. Не е решен и въпросът с дискриминирането на общинските болници, които все още не могат и не са допускани да бъдат бенефициенти по европроекти в сектор "Здравеопазване".

Липсва разработена цялостна стратегия за развитието на столичното общинско здравеопазване. Липсва общинска здравна карта, което води до закриване или сливане на общински лечебни заведения само по финансови съображения, без да се гарантира и осигури възможността за достъп на населението до здравеопазване в съответния район.

Столичната община е длъжник по отношение на детското и училищното здравеопазване. По тази причина всяка година при приемане на общинския бюджет съветниците от БСП настояваме да се планират средства за разкриване и поддръжка на здравни кабинети във всички общински училища и детски градини, като е необходимо да се осигурява и системна здравна профилактика на децата и учениците. Въпросът с профилактиката е от изключително значение за здравето на столичани. За решаване на кадровия проблем е наложително създаването на общински финансов фонд, от който да се осигуряват средства за стипендии на обучаващи се за лекари и медицински сестри, които след завършването си да постъпват за определен период на работа в общинските лечебни заведения.    

- Някои от медицинските центрове в София дължат лошото си финансово състояние на ръководствата, управлявали ги няколко години. Кой носи вина толкова дълго да не бъдат установени нарушения?

- При част от общинските лечебни заведения причините за лошото финансово състояние са в начина, по който са били управлявани. Като такива мога да посоча ДКЦ V, ДКЦ ХХХ, ДКЦ "Свети Лука-диабетен център".

В ДКЦ V например не са внасяни здравни и осигурителни вноски на служителите, поради което НАП наложи запор върху сметките на заведението. Сключвани са договори за наем и услуги в нарушение на законодателството, заради което предишният управител е сменен.

В ДКЦ "Свети Лука-диабетен център" се установи също, че има задължения към НАП в размер на около 600 хил. лв., които са натрупани по вина на счетоводителя, но са "проспани" и не са констатирани от управителя и контрольора. Подобни проблеми има и в ХХХ ДКЦ, които са наследени от предишните ръководства. Причините за допуснатите нарушения са отговорност преди всичко на управителите им, но не по-малка е отговорността на СОС и СО, които не са осъществявали ефективен контрол през годините.

Искам да обърна специално внимание на ролята на контрольорите на тези лечебни заведения, които са назначавани от СОС и които, съдейки по лошите резултати и практики, не са си свършили работата. За да се повишат критериите и изискванията към контрольорите, по искане и предложение на общинските съветници на БСП на последната сесия бяха приети изменения в Наредбата за общинските лечебни заведения, съгласно които контрольорите ще бъдат избирани след конкурс. 
При друга част от лечебните заведения неблагополучията са в резултат и на недостатъчна управленска активност и политика на управителя, тъй като при сравними условия други лечебни заведения имат добри финансови показатели.

- Кои ДКЦ-та бяха закрити през последните месеци и грози ли такава съдба други?

- През последните няколко месеца СОС взе решения да обяви в ликвидация МЦ "Банкя" и ДКЦ ХVI, а ДКЦ "Свети Лука-диабетен център да се влее в ДКЦ ХVII. Причината за това е трайно влошеното финансово състояние на тези лечебни заведения. В подобно финансово състояние е и МЦ IХ в кв. "Орландовци". Тук до голяма степен оказва влияние и лошото състояние на сградата на лечебното заведение, наличието на течове, липсата на отопление и нормални условия за работа, довели до масово напускане на лекарите и отлив на пациенти.

Притеснителното е, че МЦ IХ е единственото общинско лечебно заведение в кв. "Орландовци" и безхаберното отношение към него ще има тежки последици за здравното обслужване на жителите на квартала.

Дължим огромна благодарност на колективите на общинските лечебни заведения, които при наличните условия успяват да предоставят качествени медицински услуги.

- Има ли риск да бъдат закрити отделения в общинските болници?

- След преглед на финансовото състояние на общинските болници бяха взети решения за закриване на отделения към някои от тях - Клиниката по акушерство и гинекология към Втора МБАЛ, отделението по неврология към Пета МБАЛ, База 2 към Четвърта МБАЛ. Медицинската апаратура и специалистите от тези звена се пренасочват към други общински болници.

- Защо една от най-големите акушеро-гинекологични болници - "Шейново", е с толкова големи дългове?

- Втора САГБАЛ "Шейново" е с големи дългове - около 700 хил. лв., поради водено срещу нея и спечелено дело по граждански иск на близки на починала пациентка. Събитието се е случило при предходно ръководство на болницата, но последиците се носят от настоящото и колектива на лечебното заведение. По решение на СОС "Шейново" сключи договор за банков заем и изплати задълженията си по съдебното решение. Финансовите разчети показват, че болницата е в състояние да изплаща кредита към банката и да работи нормално, продължавайки да бъде едно от най-реномираните заведения в областта на акушерството и гинекологията.

- Въпросът с финансовите искове на пациенти срещу болниците е деликатен и за двете страни. От една страна, пациентите търсят справедливост, а болниците трябва да понесат последствия от действията на свои лекари и да платят често висока цена.

- Това е наистина изключително деликатен въпрос, защото човешкият живот няма цена. В този смисъл големите размери на присъдените от съдилищата обезщетения са обясними и логични. По изричното настояване на комисията по здравеопазване към СОС болничните заведения вече застраховат своите медицински кадри за адекватни суми, така че да покрият риска от евентуални нещастни случаи.

Истинското решение на проблема е обаче да не се стига до такива ситуации, а това е възможно само при добра организация и контрол от страна на всички, които имат отговорност към общинското здравеопазване в София. То няма цвят. Искрено вярвам, че между всички политически сили в СОС има единомислие, сега остава с действия да го докажем и на гражданите.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели