/Поглед.инфо/ На 14 март т.г. премиерът на България бе на посещение в Република Азърбайджан за участие в VII Глобален форум в Баку на тема "Новата външна политика в света". На сайта на МС, странно защо, Пресцентърът на правителството е озаглавил своето официално съобщение за посещението на Борисов като: " Министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Азербайджан Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество". В официалния текст, разпространен от правителството в обем от 39 машинописни реда специално се подчертава, че: "Премиерът Борисов отчете стратегическото енергийно партньорство между двете страни и посочи Азербайджан като един от основните източници на газ за регионалния газов разпределителен център, както и за " възможността за осигуряване на допълнителни количества природен газ от Азербайджан за газовия хъб „Балкан“. Цитирани са думите на премиера: „Планираме строителството на IGB ( газовата връзка с Гърция- б.м.) да започне до средата на тази година и да приключи през 2020г. в синергия с пуска на газопровода TAP, с цел осигуряване от 2020г. на  контрактувания 1 млрд. куб м./год. по дългосрочния договор с Консорциума Шах Дениз“. Борисов е констатирал, че: "На практика след 2020г. азербайджанският природен газ от Шах Дениз 2 ще задоволява около 25%-30% от потреблението на природен газ в България, което е сериозен дял и ще повиши значително енергийната сигурност на страната ни“.

Бойко Борисов, който наред с президентите на Албания, Черна гора, Молдова, Афганистан и членът на председателството на Босна и Херцеговина е бил единствения действащ министър-председател от участвуващитевъв Форума над 500 представители от 55 страни е направил кратко изказване пред Форума, в което е заявил: "..Днес ние живеем в много безопасна среда....", "... Вече мислим за присъединяването си към газовия коридор. Ние сме много заинтересовани част от транспортирания през този коридор газ да остане в България. Смятаме, че азърбайджанският газ ще допринесе за просперитета на българската икономика. Бих искал да подчертая отношенията между България-Турция-Босна и Херцеговина-Черна гора. Наричаме го „Балкански възел“ ( интересно, възел за какво или против кого? - б.м.). Така че имаме достатъчно общи планове. Не искам да говоря дълго".

Интересно е изказването пред Форума на албанския президент Илир Мета : "Знаем, че има много промени в света по едно и също време в областта на енергетиката. Албания е стратегическа и транзитна страна. Например, Албания играе важна роля в преноса на газ от находището „Шах Дениз“ към други европейски страни чрез Транс Адриатическия газопровод. Като цяло ролята на Албания в Европа е стратегия. През нашата страна преминават и други газопроводи. Тези линии свързват Черна гора, Босна и Херцеговина и други страни".

В пространната си реч пред форума, посветена на съвременните международни политически отношения, президентът Алиев отделя много малко внимание на Южния газов коридор и въобще на енергетиката за сметка на неговите резки и крайни оценки за провежданата от новото правителство на Армения политика в региона.

По време на Форума се е състояла и двустранна среща между Алиев и Борисов. Предлагаме ви пълния текст от официалния президентски сайт на Азербайджан, който е три пъти по-кратък от информацията на Пресцентъра на МС на РБ за същото събитие, цитирана по-горе: (https://president.az/articles/32389)

"Президентът на Азербайджан Илхам Алиев се срещна с българския премиер Бойко Борисов.

Президентът Илхам Алиев високо оцени участието на българския премиер Бойко Борисов в работата на VII Глобалния форум. Той каза, че днес имаме потенциал за добро политическо сътрудничество. Президентът Илхам Алиев сподели, че България и Азербайджан винаги се подкрепят взаимно. Ръководителят на азербайджанската държава отбеляза участието на България в Консултативния съвет на Южния газов коридор и приноса ѝ за цялостната работа. Президентът Илхам Алиев подчерта високото ниво на взаимните посещения и важната им роля за отношенията между двете страни.

Българският премиер Бойко Борисов говори за приятелските отношения между двете страни и подчерта значението на Седмия глобален бакински форум, насочен към мир и разбирателство, и изрази благодарност към президента на Азербайджан за високото ниво на организацията на събитието".

Изхождайки от констатацията, че газовото хъбче "Балкан" се превръща в натрапчива идея на българския министър-председател и той, играейки "Ганкино" иска да убеди публиката ,че танцува професионално "Виенски валс" или най-малкото "Аржентинско танго", се налага в името на обективното информиране на нашите читатели да внесем някои разяснения по темата:

1."Южният газов коридор"(SGC) е с дължина 3,5 хил. км от Баку до Южна Италия. Стойността на проекта е 40 млрд.долара. Състои се от три отделни, но свързани помежду си газопровода:" Южно кавказки"(SKP),свързващ Баку - Тбилиси - Ерзарум ,"Трансанадолски"(TANAP ), на територията на Турция и "Трансадриатически" (TAP), на територията на Гърция, Албания и Италия. България е само член на Консултативния съвет, а с Босна и Херцеговина, с Хърватия и Черна гора е подписан меморандум за разбирателство.

2. След пускането на първите две части на газопровода, Турция получава 6 млрд. куб.м. газ годишно. След 2020 година ,с пускането на третата част, ТАР, останалите 10 млрд.куб.м в съответствие с пропусквателната способност на тръбата ще получават страни от ЕС и Албания. След 2026 година ,след построяването на допълнителни газокомпресорни станции и тръбопроводи, обемът на транспортирания газ може да достигне 31 млрд.куб.м./год.

3. Поради поетите задължениия за износ, намаляващите обеми добиван газ от находището "Шах-Дениз" и поради нагнетяването на все по-големи количества газ в нефтените слоеве с цел увеличаване добива на нефт, азърбайджанската държавна нефтегазова компания СОКАР, след прекъсване от близо 11 години, през ноември 2017 сключи договор с "Газпром експорт" за доставка на 1,6 млрд. куб.м. руски природен газ годишно за нуждите на Азърбайджан.

4. В газопровода SKP акционери са: BP - технически оператор с 28,8% , SОCАP - търговски оператор с 10%, TPAO с 19%, Petrona с 15,5%, Lukoil с 10% , NICO с 10% и SGC Midstream с 6,7% . В газопровода TANAP акционери са: SOCAR с 58%, турската BOTAŞ с 30% и BP е с 12%. Оператор е  компанията "TANAP project", регистрирана в Холандия. В газопровода  ТАР акционери са : British Petroleum (ВР) с  20% ,SOCAR  с 20% , Snam - Италия с 20% , Fluxys - Белгия с 19% ,Enagás - Испания с 16%, и АХРО-  Швейцария с 5%. Оператор е "Trans Adriatic Pipeline" AG, регистрирана в Цуг, Швейцария.Управляващ директор на дружеството е Luca Schieppati. Купувачи на газ от "Южния газов коридор" в Европа, по думите на президента Алиев, ще станат девет европейски компании: българската Bulgargas, гръцката DEPA, немската Uniper, френската Engie, италианските Hera Trading, Edison и Enel и швейцарската AXPO. Това ще стане възможно след като находището Шах -Дениз достигне проектната си мощност, като според информация на "ТАР" АG вече има сключени договори с Engie за 2.64 млрд.куб.м., с Uniper за 1.45 млрд.куб.м., с AXPO за 0,96 млрд.куб.м.газ т.е. от 10-те млрд. куб.м. газ/год, с доставка – началото на 2021 г., за страните от ЕС вече са контрактувани 5 млрд. куб.м. газ, при това без заявките от трите купувача, представляващи най-големия потребител на газ в проекта – Италия!

Това е фактическата страна на въпроса. Доставките на газ за България, като член на ЕС и страна, съседна по основното трасе на тръбата, днес би трябвало да е грижа на САЩ и ЕС, заради жестокия натиск, който бе оказан върху българите през изминалите годините за съботиране на всички инициативи на Русия да доставят природен газ за страната така, както го е правила десетилетия. За подвключването на България към SGC се планират изграждането на интерконекторни връзки с Гърция или с Турция, по които, евентуално, да влиза 1 млрд. куб.м. природен газ или количество втечнен американски газ , което страната би могла да си позволи да купува. След пълния неуспех на лобирания от САЩ газов проект "НАБУКО", поради тоталната му търговска непригодност, "Южният газов коридор" може да бъде наречен "проекта на ЕК" от последните десетина години, който е призван да стане конкурент на "Газпром" за Европа. В името на тази "велика" цел бюрократите от Брюксел безпринципно изключиха държавната компания на Азърбаджан СОКАР–производител на природен газ извън територията на ЕС, от действието на Третия енергиен пакет на ЕК и за разлика от "Газпром" той получава юридическото основание да пълни собствената си тръба 100% и да транспортира собствения си газ по територията на ЕС. Ето ги двойните стандарти в действие, които спряха "Южен поток" през България, но пуснаха "Южния газов коридор" от Азърбайджан и Турция в Гърция и Италия! Но има един много интересен момент. Според европейското законодателство и правилата на Третия енергиен пакет, "Газпром" като производител, който няма дял в собствеността на тръбата , може да претендира за 50% от обема на тръбата на SGC за транспортиране на собствния си руски газ!!!

Всичко е ясно – този енергиен проект е политически проект, но откъде идва тази изключителна увереност на Борисов, че от "този храст ще изскочи заек" т.е. "газово хъбче"! За да бъде убедителен пред спонсорите той казва, че 1 млрд куб.м.газ/год е една трета от необходимо на България количество синьо гориво. Да, така е! Но "Булгаргаз" си е осигурил не само това, но и цялото му необходимо количество от "Турски поток-2" – гарантирана доставка от "Газпром" с проведен търг. При тази "двойна игра", ако американците успеят да спрат този проект с помощта на местните компрадори, както се мъчат да направят и със "Северен поток-2" и след сприрането на транзита през Украина в началото на 2020 г. , то въпросът става изключително тревожен, защото тогава за бъдещите пет години българското население ще разполага , евентуално, само с един милиард евтин азерски природен газ и много скъп втечнен американски! И никакво "хъбче", страната даже не е транзитьор на газ!

След неуспешният опит за преврат през юли 2016 година, Ердоган методично и целенасочено изгражда т.н. "мюсулманска" дъга" и търси възможности за разширяване, засега на политическото си влияние в бившата Османска империя. Президентът Алиев казва за отношенията между Турция и Азърбейджан: "Един народ, две държави!" и ако азерски газ мине през Северна Гърция, през Албания и завие през Македония, Косово, Босна и Херцеговина,то дъгата ще се затвори. А в ситуация, когато Европарламентът се готви да спре преговорите с Турция за влизане в ЕС , а САЩ се канят да наказват сериозно Ердоган за решението му да купи руските ЗРК "С-400" , то такъв маршрут на газопровод, заобикалящ България е напълно реален.

Не вярвам, че на българския премиер не са му представяни подобни анализи, но тогава въобще не е ясно, откъде извира тази невероятна страст за "газово хъбче". Единственото ,което ми идва наум е , че с един млрд.куб.м./год. евтин природен газ може да се задоволяват изключително ефективно средни частни проекти, като напр. газова ТЕЦ и малки ГЕЦ за когенерация на ток и отопление на парници и малки обекти, или пък преоборудването на средства за масов транспорт за работа с евтин и чист природен газ?! А има и още по екзотична версия, свързана с факта ,че близката до сърцето на Борисов "Лукойл" е акционер в дружеството за добив на азерска газ, че Аликперов е азърбайджанец, че дългогодишнен представител на България в американския проект "НАБУКО" бе Димитър Абаджиев, един от "момчетата" на Иван Костов за специални поръчки и назначен от Борисов за първия ни посланик в Саудитска Арабия, че и в Корпоративна търговска банка , и в "Инвестбанк " като акционери със сериозни финасови средства се появиха частни инвестиционни фондове от страни в Персийския залив, то, вероятно, няма да сме далеч от истината, ако предположим, че в скоро време ще научим за интереса на частни "чужди" инвеститори в газотранспортната система на разпъваната от свои и чужди кръстопътна България!

И нещо неочаквано. Според журналиста Елшан Рустамов от азърбайджанската агенция "1news.az", българският министър-председател е заявил в Баку: "Азърбайджан и България работят над създаването на съвместно предприятие за производство на бронежилетки". Премиер-министърът не посочи, в коя именно страна ще функционира това предприятие". Тази информация е вече нещо реално и истинско – все пак производство, от което България е заинтересована, макар и много по-семпло да звучи от бомбастичното: " български газоразпределителен център за Европа "Балкан".

сп."Сигурност"

* Рекламирайте или подкрепете Поглед.инфо и ПогледТВ, за да ги има по-дълго време и да запазим тяхната независимост. /Прочетете долу/

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели