/Поглед.инфо/ Из Мартенския пленум на ЦК на БКП, 1961 г.

Битката за властта - държавна или партийна, не е от днес, не е и от вчера. Май откак свят светува тя се води с какви ли не от благородни по-благородни мотиви, поне за пред хората. 

Днес ще хвърлим повече светлина с автентични документи върху група от десетина известни комунисти, която е разпната на мартенския пленум на ЦК на БКП през 1961 г. Тази "антипартийна група" е обругана, обиждана до немай къде, едва ли не и бельото й е изнесено на показ. Боже мой, каква злоба между довчерашни другари, които са се жертвали един за друг в борбата срещу фашизма! Както казва в едно стихотворение забравеният днес легендарен български поет Георги Свежин, цитирам по памет: "Нас някога събра ни окоп, а сега раздели ни кресло." Обвиняемите не са поканени на Пленума навярно пак в името на партийното единство. Надпреварват се някои членове на ЦК да покажат своето верноподаничество пред Първия. Може би далеч не всички мислят като тях - все пак става дума за Добри Терпешев, Йонко Панов, Бенжамен Варон, Никола Куфарджиев, Веселин Дашев, Георги Милев... - все имена, с които партията до вчера се е гордяла, някои от тях като Йонко Панов са с международна известност (за него вече публикувахме материал в "Черно на бяло" -
https://www.duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=170451).
А други от групата са се покаяли предварително, те са опростени и техните "грехове" не са изнесени на показ.

Но моментът на истината, както ще прочетете по-долу, е по-брутален от изказванията. Гласува се. Решението за низвергването им е прието с пълно единодушие! Следва изселване като по фашистко. С целите им семейства. 

Знаем, че някои трудно ще приемат тези документи, но партията е била силна не само с успехите си, но и с безмилостното посочване на кривиците. Някои от тях от днешна гледна точка са необясними. Но са факт, който ако забравим и засипем със забрава, може отново да се повтори.                             

ИЗ СТЕНОГРАФСКИЯ ПРОТОКОЛ

на заседанието на Пленума на ЦК на БКП във връзка с антипартийната дейност на група партийни членове, състояло се на 3 март 1961 г.

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Другари, на настоящето заседание на Централния комитет се предлага дневен ред от две точки:

1. Доклад на др. Димитър Димов за създалата се в последно време антипартийна фракционна група в София и Пловдив... Има ли други предложения по дневния ред? ...Моля членовете на ЦК да гласуват с вдигане на ръка. Против - няма. Има думата др. Димитър Димов...

ДИМИТЪР ДИМОВ: Другарки и другари, на вас са раздадени документите - Решението на ЦК и писмото до партийните комитети и партийните организации във връзка с разкритата антипартийна група... 

След получаването на материалите от ДС Политбюро назначи една комисия, която да провери всички факти, всички материали във връзка с тези разкрития, да направи проверка на фактите, да разпита замесените в тази група и да направи предложение за изводи. Трябва да кажем, че Политбюро в началото още реши да не организира съдебен процес. Счете се, че ние имаме достатъчно партийни средства, за да демаскираме тази група и да посочим последствията от нейната дейност върху живота на нашата Партия. По решение на Политбюро от наказаните партийни членове само един беше задържан от органите на ДС - главният ръководител на групата Никола Куфарджиев. Следствието от органите на ДС протече съвършено нормално, можем да кажем при домашна обстановка, ние лично проверихме това... Нито един факт, установен по-рано от ДС, не беше опроверган. Замесените в тази група много естествено не дадоха онази политическа оценка на своята дейност, която следваше ЦК, Политбюро да им даде, не защото не виждаха свята дейност, но не им изнасяше. Това се отнася и до дейността на другите двама, включени в решението на Политбюро - Йонко Панов и Добри Терпешев...

Групата е започнала своята дейност доста отдавна. Тя има своите корени още от обстановката, която се създаде след Априлския пленум... Определят си ден на събиране в Руския клуб на "Добруджа". Там... разискват по различни въпроси под формата на приятелска компания, но всички разговори са били насочени към критикуване линията на партията, срещу Съветския съюз. Така почват да се обработват и се оформя едно ядро, което играе ръководна роля, в състав: Куфарджиев, Дашин, Варон и Георги МилевЕ Идеята за създаване на център е била поставяна няколко пъти и сигурно щеше да се реши, ако органите на ДС не бяха помогнали на партията да се пресече тази дейност. Но фактически те са именно по същество там ръководен център.

Подобна група е създадена и в Пловдив. Характерно е, че двете групи създават много скоро връзки помежду си. Куфарджиев отива в Пловдив... 

С дейността на тези групи са свързани и останалите двама наказани Йонко Панов и Добри Терпешев... Тази група, както казах, е свързана и с Югославската разведка. Куфарджиев редовно приема Синджелич при себе си... Тактиката на югославяните е много удобна тактика. Те не са накарали Куфарджиев да подпише декларация, че им служи, такова нещо не им е нужно...  Само един такъв факт. След връщането на нашата делегация от Московското съвещание, известно е, че в ЦК беше свикано съвещание на Софийския актив. На него присъства Куфарджиев и още на другия ден Синджелич е бил при него и го питал какво има. Той му направил пълна информация, така както прави един агент на своя господар. И това е станало на другия ден, каквото е говорил др. Живков, пълна информация... Тяхната оценка за нашата действителност, за нашия социализъм е, че социализмът у нас носи фабричен дефект. Според тях и техния теоретик Дашин, има няколко вида социализъм: има един догматичен - китайският, има друг бюрократичен - съветският, в който влизал и нашият, българският социализъм, и един, който е правилен - Титовският, югославският социализъм... 

Освен тази група, другари, в софийските кафенета се събират много комунисти, членове на Партията, които под форма на приятелски разговори, на вицове, хвърлят кал срещу нашата Партия и откъдето черпят сведения и чуждите разведкиЕ Много удобна форма за това, което вършат югославяните у нас, е формата на приятелството. Те търсят приятелство с мнозина, канят на гости, подаръци им изпращат. Има комунисти, които се поддават на това и по такъв начин служат на югославската разведка, а от югославската разведка знаете къде се стига - служат на американската разведка, служат на американските империалисти.  Затова с пълно право Политбюро реши да удари твърдо с партийни средства ядрото на тази антипартийна група. Политбюро реши да бъдат изключени от партията  Куфарджиев, Дашин, Георги Милев, Варон, Проданов, Гатев и Дионисиев от Пловдив и Йонко Панов и Добри Терпешев като хора, които обединяват разложилите се елементи по кафенетата и които служат не на Партията, а на врага... 

Сега не стига месото, не стига сирене и други неща. Това се дължи на известни икономически причини. Политбюро и правителството с последните решения изправят тия слабости и ще дадат тласък на животновъдството у нас. Не в кафенетата се решават тези въпроси, не със злоезичие, а с поставяне в Партията на въпроса за нашите слабости ние можем да ги изправим... 

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Тогава да пристъпим към разисквания. Кой желае думата? Има думата др. Звездов. 

ТОДОР ЗВЕЗДОВ: ...Може би много от другарите, присъствуващи тук, знаят какво представляват тези трима герои, които хвърлят петно на нашата славна Пловдивска организация. Това са едни долни хора, за които сега, като се съобщи на партийните организации, ще се получи буря от негодувание, а сигурно и критика, че сме ги търпели и сме ги издигали (оживление). Иван Дионисиев - разложен тип, четири пъти се е женил, една жена се самоуби заради него. Обра Промкомбината, но въпреки всичко беше издигнат за началник на управление "Промишленост" при Окръжния народен съвет. (Оживление). 

Христо Проданов - също. Илия Гатев - един неврастеник. Това са, другари, действително едни типове. Аз например за Христо Проданов (има брат убит като партизанин) колко съм направил, за да го спасявам и вкарвам в релсите. Той е един болен епилептик. Ето виждате какво страхотно двуличие има у този престъпен елемент по отношение на нашата Партия...

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Кой друг желае думата? Другарката Драгойчева

ЦОЛА ДРАГОЙЧЕВА: Другари, ние всички разбираме какво голямо политическо неудобство има обстоятелството, че Дашин, главният редактор на сп. "Българо-съветска дружба" е излязъл срещу Съветския съюз по същество, срещу линията на партията... Никой от нас, аз поне за себе си казвам, никой от нас това не е видял... Дашин дойде при нас с бележка, с решение на Политбюро. Вие си представяте, когато той идва с подписа на др. Живков (Оживление, смях в залата)...

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Има думата др. Георги Костов

ГЕОРГИ КОСТОВ: ...За Йонко Панов действително би могло да се каже, че е дърт фракционер от онова време (оживление). Аз искам Централният комитет да бъде подробно уведомен по някои подробности от миналото на тези хора, защото Йонко Панов се проявява като такъв не само от Априлския пленум, а десетки години преди Априлския пленум... И въпреки това Георги Димитров, дето се казва, искаше да му помогне и от трибуната на Vтт конгрес на Коминтерна наред с имената на светлите водачи на международното комунистическо движение тури и неговото име - наред с Телман и други. Как разбра тая помощ др. Йонко Панов? Вие знаете неговото отношение към Партията по време на съпротивата. Вие знаете неговото отношение и от 9 септември досега... На мен даже ми е неудобно да говоря за Добри Терпешев. Това като че ли е едно необходимо зло за нашата партия... 

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Има думата др. Раденко Видински.

РАДЕНКО ВИДИНСКИ: ...Аз искам да кажа няколко думи за Йонко ПановЕ Фракционната дейност на Йонко Панов не е само зад граница, тя започва още като пощенски чиновник.  Още тогава той излиза с писмо и отрича Георги Димитров, Васил Коларов и ги смята като хора, които са увлекли нашата Партия в авантюра 1923 г... 

Навремето Йонко Панов неслучайно се готвеше да бъде водач на нашата партия. През 1934 г. във Франция хиляди екземпляри от неговия портрет се разпространявахаЕ и той се сочеше като водач на партията. Но какво го блазнеше Йонко Панов? Той искаше да бъде водач. Него Бела Кун го потупал по гърба и му казал: "Не виждам друг от Българската комунистическа партия, който може да застане начело на комунистическата партия в България". И Коларов недостоен, и Георги Димитров недостоен, и Станке Димитров недостоен - достойни няма. Единствено той е достоен...

Искам да кажа няколко думи за др. Добри Терпешев... Другари, отдавна трябваше Добри Терпешев да бъде разобличен и да бъде хвърлен на боклука. Не защото е остарял и изкуфял, не е изкуфял, другари, Добри Терпешев. Още не е. Той е в душата си недоволен и озлобен срещу партията. Това трябва да се знае и той трябва да се разобличи като злостен враг на нашата партия.    

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Желаят ли други думата? 

ОБАЖДАТ СЕ: Не 

ПРЕДС. ТОДОР ЖИВКОВ: Да приключим по този въпрос. 

Другари, аз най-напред искам да разясня ролята и заслугата на Държавна сигурност за разкриване на тази антипартийна, фракционна, ревизионистическа, а бих казал и хулиганска група, тъй като освен псувни, за които се каза, има и гуляи с жени и т.н., и т.н...

Сега за групата. Какво представляват хората от групата около Куфарджиев? Тези хора нямат никакъв особен авторитет. Вие сами виждате какво представляват. Те не могат да поведат след себе си маси. Тези приказки, тези бръщолевения, че у нас трябва да се предизвикат унгарски събития и че трябва да се работи за такива събития, ...при една усложнена обстановка те могат нещо да направят, но нямат такова влияние и такъв авторитет, за да извършат такова нещо у нас. Но кое е тревожно? Първо, тревожното е, че чуждата разведка е успяла да създаде своя агентура в нашата Партия и то от сравнително отговорни хора, на отговорни постове, какъвто е случаят с Куфарджиев, с Дашин, ако щете с Дионисиев. Що значи югославска разведка? Това значи американска... Документът, с който разяснихме Букурещкото съвещание, попадна в американската разведка.  Американската разведка има целия документ. Те са го получили чрез югославяните...

Кой е третият тревожен факт? Това е, че няколко десетки души, членове на нашата партия, в това число наши кадри, минали през огъня, се събират около някои кафенета и под идейното ръководство и вдъхновение на Добри Терпешев и Йонко Панов вече са успели да създадат свой клуб, клуб "Петьофи", както някои от тях се изразяват. Там се водят най-безотговорни разговори по партийното ръководство, по партийната политика, най-безотговорни приказки. За съжаление, там не се дава отпор. Някои слушат, не вземат участие, но не дават отпор и не информират...

Аз съм напълно съгласен с др. Раденко Видински, че не бива повече Добри Терпешев да бъде таксуван като един изумял старец. Нищо подобно. Вие прочетете неговото изказване на Априлския пленум и ще видите каква линия прокарва и какви разсъждения има. Вземете неговите изказвания по-късно на пленумите на ЦК. Той сега вече е разкрил напълно това, което е вършил за осъществяване на преврат в партията по време на Априлския пленум...

Но какво е Йонко Панов? Действително това е човек пропит до мозъка на костите си с фракционна дейност... 

По повод на тези другари, които говориха тук, че проявяваме либерализъм, искам да кажа, че ние провеждаме линия на политическа търпимост... Не може, другари, всеки, който говори или не е съгласен с някого, или говори по адрес на отговорни другари, не може удар по главата. В това отношение трябва да се проявява политическа търпимост към такива хора, които са огорчени, обидени и да им се помага... Не бива от този случай да се създаде такава атмосфера, че на хората да се запушат устата... Трябва да се създаде такова положение за разгръщане на критиката в партията, няма нищо страшно да критикуват в партията...

Що значи Добри Терпешев? Той също е влязъл в нашата партия по погрешка. Това е един съвършено безпринципен човек. Когато стана конфликтът с Югославия през 1948 г., Добри Терпешев  най-демонстративно хвърли ордените, които е получил, и прави цяла демонстрация. Сега обаче ги поздравява, сега смята китайската линия за права. Утре на 180 градуса ще се обърне. Разбира се, друг е Йонко Панов.Той е опасен елемент и тяхното място не е в София.

ОБАЖДАТ СЕ: Правилно, др. Живков! 

ТОДОР ЖИВКОВ: И тези няколко десетки души трябва да се пратят на работа,  да им се отнемат големите пенсии, ордени и звания и да отидат в провинцията на работа. Не можем да търпим в столицата, в сърцето на нашата страна такива разложили се елементи. Това трябва да бъде урок за тези елементи, които са против или са стъпили на техния път... Можем да кажем, че Никола Куфарджиев е умен човек, сече му пипето. Той е способен, но тази негова манящина го погуби...

Които от другарите членове на ЦК са съгласни с решението на Политбюро и наказанията на провинилите се партийни членове, фигуриращи в решението на Политбюро за антипартийната група, моля да гласуват с вдигане на ръка. 

Против? - Няма. 

15 минути почивка   

ЦПА,  оп 1, а.е. 5

ЗАПОВЕД

на министъра на вътрешните работи на Н.Р.България

Съдържание: Относно изселване на лица

щ 84 София, 29.IV.1961 год.

На основание чл. 14 от Указа на Народната милиция, буква "а",           

ЗАПОВЯДВАМ:

По предложение на началник Столично управление МВР да бъдат изселени от гр. София и установят на нови местожителства заедно с членовете на семействата им следните лица

1. НИКОЛА СТОЯНОВ КУФАРДЖИЕВ..., съпруга - Лиляна Христова Куфарджиева, дъщери - Ани и Катюша

Да се заселят в с. Пърнево Толбухински окръг и работи като заведующ ферма към ДЗС - Каблешково.

2. БЕНЖАМЕН ИЗРАЕЛ ВАРОН..., съпруга - Галина Антонова Варон, дъщери - Антоанета и Раймонда

Да се заселят в с. Рогозина, Толбухински окръг и работи като счетоводител в ДЗС - Рогозина.

3. ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ ДАШИН..., съпруга - Надежда Константинова Дашин, дъщери - Лиляна и Евгения.

Да се заселят в с. Мечка, Русенски окръг и работи като главен домакин на филиала при ДЗС-Русе, находящ се в същото село.

4. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ МИЛЕВ..., съпруга - Люба Иванова Милева, дъщеря - Победа, син - Владимир и Смилиан.

Да се заселят в с. Селановци, Врачански окръг, и работи като завеждащ ферма в ДЗС - същото село.

5. ДОБРИ КОЛЕВ ТЕРПЕШЕВ..., съпруга - Марийка Георгиева

Да се заселят в с. Козлодуй, Врачански окръг.

6. ЙОНКО ПАНОВ ЙОНОВ..., съпруга - Пенка Антова Панова, син Емилиан, дъщеря Деляна.

Да се заселят в с. Слатина, Ловешки окръг.  

Препис от настоящата заповед да се изпрати на началник Столично управление - МВР, началниците на съответните окръжни управления МВР и ДНМ за сведение и изпълнение.

За министър: подпис не се чете

29.IV.1961 год.

Разширено електронно издание на сборника "Държавна сигурност - административни, принудителни и наказателни мерки" на Комисията по досиетата, 2014 г.