/Поглед.инфо/ Побратимяването на българските, сръбските и гръцките антифашисти

В навечерието на поредната годишнина от Деветосептемврийската победа нека прочетем по-обстойно една забравена и толкова изопачавана  страница от нея. Звучи невероятно, но през Втората световна война българи, сърби и гърци, може би за пръв път от времето на турското робство, отново воюват заедно, този път срещу фашизма, без оглед на неговата "националност" - германски, италиански, български, югославски или гръцки. Една поне питанка възниква - ако е разбираемо навлизането на нашата армия в Македония, то какво търси тя в Сърбия или Гърция? Отговорът е, че в този югозападен фронт, за който хич не ни се спомня, българската армия замества елитни немски дивизии, които са отправени незабавно към Източния фронт. 

Особено силни са връзките между сръбските и българските партизани. Стотици български офицери и войници дезертират и се вливат в партизанското движение на Тито. Ремсисти и комунисти от "стара" България се отправят към свободната партизанска територия в Трънско и Сръбско. Там те са въоръжени и екипирани от Англия, по нищо не се различават от английски войници. И се превръщат в страховита военна сила. Както ще прочетете по-долу, за впечатляващите си акции са поздравявани от самия маршал Тито.

Ще се претърколят обаче само няколко месеца и отново Македония ще скара довчерашните партизани-съюзници. За нея точат зъби не само сърбите, но и гърците, както се оказва - и тези, които са уж комунисти. Но големият късмет на България е Георги Димитров, който проявява изумителен дипломатически нюх и патриотизъм и не позволява в края на 1944 г. отново да бъде разкъсана нещастната ни държавица, победена в поредната ни война, този път като сателит на Хитлер.

Из сборника с документи и материали "Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба 1940-1945", колектив на БАН, изд. на БАН, 1974 г.

Окръжно от Дирекция на полицията до областните полицейски началници да се попречи на младежи-комунисти да влязат във връзка с младежи-комунисти от окупираните земи в Югославия

2 юни 1941 г.

След разпадането на Югославия ръководството на младежите-комунисти в България обмисля по какъв начин да влезе още отсега във връзка с всички свои последователи в новоосвободените земи. На първо място се разчита извънредно много да се използват студентите от тези земи, които евентуално биха дошли да следват в Софийския университет. От друга страна, при създаването на легални младежки организации с културно-просветни цели в тези земи комунистите ще се опитват да вмъкнат свои хора в ръководния състав.

Като се има предвид горното, наредете подведомствените ви органи да бъдат особено внимателни при заминаването на студенти за София и на лица, отиващи в новите земи, а при избора на управителни тела на младежките културно-просветни организации да не се допускат комунисти, като за всяка проява от такъв характер се донася в отдела за вземане на необходимите марки.

Когато органите на полицията още в самото начало на комунистическата дейност в новоосвободените земи приложат с всичката строгост предвидените мерки, всякаква акция, насочена против вътрешната сигурност на държавата, ще бъде предварително осъдена на неуспех.

Началник на Държавна сигурност: (п) П. Павлов

За началник отделение "А": (п) Н. Гешев

СГОДА. ф. 169, оп. 1, а.е. 137

Апел към българските окупационни части за побратимяване с югославските партизани

Януари 1942 г. 

Към българския народ в мундири!

Братя войници!

Какво търсим ние и кому служим в страната на нашите югославски съседи и кръвни братя? Защо ни пратиха в Сърбия? Каква опасност ни заплашва от тая страна? Никаква, абсолютно никаква! Обясненията, които по тоя повод ни дават нашите големи и малки началства, не са нищо друго, освен отвратителна лъжа. А истината е следната. Пратиха ни да продължим в Сърбия кървавото дело на Хитлеровите бандити, а те да отиват срещу нашите руски, украински и съветски братя...

Нам ни се разправя, че ние в Сърбия защитаваме делото на "Велика България". Нагла и отвратителна лъжа! Отде накъде, за да живее един народ свободно, съседът му непременно трябва да понася робство? Има ли в това дори капка справедливост? За да ни подготвят да бъдем безмилостни и жестоки към борещите се за свобода сръбски братя и сестри, разправят ни още за някогашните дела на великосръбските шовинисти. Но с какво борещият се днес за свободата си сръбски народ е повече "виновен" и "отговорен" за действията на своите някогашни управници и великосръбски шовинисти, отколкото българският народ е "виновен" и "отговорен" за делата и престъпленията на днешните български управници?...

Братя! 

Останете верни на великите свободолюбиви традиции на българския народ! Искайте твърдо и смело да се върнете обратно в България, за да се отдадете на вашия мирен творчески труд...

Опълчете се с оръжие в ръка против поробителския хитлеризъм и неговите агенти от каквато и да са те народност! Застанете смело на фронта на свободата, на фронта на велика съветска Русия. Да живее борбата на българските борци за свобода, независимост и правда! Да живеят нашите югославски другари и братя!...

ЦПА, ф.1 оп.4, а.е.154, оригинал

Донесение от началника на Нишкия гарнизон до командира на Първи български корпус за антифашистки прояви на български политемигранти в Югославия

5 февруари 1942 г.

Донасям, че от комунистическата революция през 1923 г. и земеделския режим на Александър Стамболийски от 1919 до 1923 г. в Сърбия има много наши емигранти, които оттогава досега работят против интересите на България.

По сведение някои от тях и сега се намират в окупираната област от Първи български корпус и продължават своята пропаганда против България и останалите сили на Оста.

За да се прекрати тяхната пропагандна дейност, моля да се направят постъпки пред съответните германски органи за разрешение да бъдат заловени и изпратени в България, където ще отговарят пред нашите закони.

Генерал-майор - началник на Нишкия гарнизон (п) не се чете

АМВР, об.6830, л.13. Оригинал

Из писмо на Софийския военно-полеви съд до началника на военно-съдебната служба за произнесени присъди над български войници от Беломорието за проявена комунистическа дейност

22 септември 1942 г. 

...Донасям, че в поверения ми съд с присъда, влязла в законна сила... са признати както следва: 

1...] подсъдимият Добри М. Добрев - смърт чрез разстрелване, а подсъдимите: Бочо Атанасов Йовчев, Георги Ганев Кръстев, Тихо Димитров Недев и Иван Пачев Христов - доживотен строг тъмничен затвор...

щ 9153-22 септември 1942 г. ст. София

(п) Подполковник за председател на Софийския полеви военен съд 

ВИА, V-2169, л.275

Из доклад на директора на Областното управление в Беломорието до Министерството на вътрешните работи и народното здраве за политическото и стопанското състояние на областта през август 1942 г. със сведения за връзките на българските и гръцките комунисти в Гюмюрджина 

10 септември 1942 г. 

...През първата половина на месец август бе заловен екземпляр от комунистическия вестник "Червеният страж", орган на комунистическата работническа организация. По сведения на полицията вестникът се редактира и издава в Гюмюрджина, което отговаря и на оживената комунистическа дейност в града, а така също и на придошлите много български комунисти, които са влезли вече във връзка с гръцките такива. Същите са от най-различни слоеве и професии: работници и особено тютюноработници от Хасково и Пловдив, търговци, лекари, адвокати и пр. 

В цялата област комунистите развиват усилена пропагандна дейност в полза на Съветска Русия и плутократична Англия, като уверяват лековерните си събеседници в крайната победа на "демократичния блок", които разполагали с неизчерпаем резервоар от човешки материал, технически средства и храни. 

[...] Директор на Беломорската област (п) не се чете

АМВР, об.15802, оригинал

Из Доклад от инспектор при отдел Държавна сигурност до Дирекция на полицията за съсредоточаване на български и сръбски партизани  при с. Кална, за техния състав, въоръжение и боен дух

11 май 1944 г.

Съгласно заповедта Ви, господин началник, заминах за Трън, гдето започнах работа и проучване. Установих, че числото на нелегалните комунистически групи се увеличават непрекъснато.

Отредът на нелегалния комунист Славчо Стаменов (Трънски - Хр. Г.) на 7.5 т.г. е бил формиран в бригада, дадено му е название "1-ва соф. бригада", има състав от 340 души, от които 60 жени. Отредът е въоръжен на всеки 8 души с една лека картечница "Брен" и по два шмайзера; четниците са облечени с английски униформи и защитни английски платнища...

Към бригадите, съставени от български нелегални, непрекъснато пристигат групи нелегални от старите предели на царството...

Бригадата на Славчо Стаменов е пребивавала в с. Кална, гдето английски самолети редовно спущат оръжие и друго снаряжение...

В щаба на Бърко (Живоин Николич, 1911-1990 - Хр. Г.) е пристигнало лице, наречено с конспиративното име Бай Иван - член на Централния комитет на БКП. В щаба като съветник е и лицето Ана - конспиративно име от български произход, също така лицето Делчо  - ...истинското му име е Делчо Симов Антонов... В щаба има и 4 англичани, които работят на радиопредавателната станция. Английските самолети почти всяка вечер пускат парашути с оръжие и снаряжение...

За старите предели на България днес най-невралгичното място е Трънска околия и областта между Босилеград, Враня и Пирот; тук е звеното между сръбските партизани и българските нелегални. Тук става снабдяването с оръжие, дрехи и други материали. Освен това тук е изходното място за набези на отряди към Македония...

Работите, които назряват тук, са от такова естество, че и най-драстичните и бързи мерки, които са възможни, трябва да се вземат неотложно, докато още не е станало късно.

Инспектор ДС (п) М. Ангелов

ЦДИА, ф. 370, оп. 1, а.е. 1575

Из донесение на командира на 27-а пехотна дивизия до командира на Първи български корпус, с което се съобщава текстът на поздравително писмо Й.Б. Тито до войнишката бригада "Г. Димитров"

28 юни 1944 г.

...Йоцо Павичевич е дал на разузнавача да прочете писмена похвала от Тито, адресирана до предателя Русев, със следното съдържание: "Другарю Русев и другари бойци от батальона "Г. Димитров". Изказвам най-голяма похвала на всички ви, загдето извършихте с успех дадената ви първа задача - нападението на Лесковац. Вие показахте на всичките си сънародници от окупираното пространство на Сърбия, че не можете да търпите повече терора на германците, които хвърлиха целия български народ в пропастта. Нека това служи за пример на всички партизани и български войскари от окупираното пространство". 

Генерал-майор - командир на дивизията: (п) Козарев

АМВР, об.13410, оригинал

Заповед на командира на Първи български корпус за обявяване на присъдата над български войници и офицери, преминали към югославските партизани и образували въстаническа част

22 юли 1944 г.

1. Обявява се присъда. Военно-полевият съд при Първи български корпус с присъда щ 81 от 15 юни 1944 г... е осъдил отсъствено подсъдимите: о.з. поручик Атанас Апостолов Русев, 35-годишен, родом от с. Голямо Шивачево, Сливенско, [следват още 23 имена на офицери и войници - Хр.Г.], загдето на 17 май 1944 г. във военно време са напуснали местожителството си и влезли в чета, съставена и въоръжена с цел да върши престъпления против държавната или обществена сигурност, държавните имущества, учреждения и съоръжения и против живота на длъжностни или частни лица, да изтърпи всеки от тях поотделно наказанието смърт чрез обесване...

2. Съгласно чл. 681... присъдата да бъде приведена в изпълнение незабавно след прочитането й в съдебно заседание...

Генерал-лейтенант  (п) Николов (Асен,  1891-1946 - Хр. Г.)

АМВР, об.13499, циклостил

Из донесение на началника на Серския гарнизон до командира на Втори български корпус за проведена акция от гръцки партизани в с. [Дутли], Серско, сред които е имало български войници

30 август 1944 г.

Донасям, че снощи към 19.30 ч. група въоръжени бандити (гърци и българи), в състав не повече от 200-250 души, блокирали с. [Дутли], Серско, заловили войнишкия пост за охрана на бункери край селото, взели им оръжието и бойните припаси с паласките...

Бандата в с. [Дутли] е била от гърци и българи, въоръжени с картечни пистолети, леки картечници, български карабини... Имало е 20-30 души, облечени в български военни униформи без каквито и да е нашивки и знаци, с кепета на главите и пр. Говорили са [на] български и гръцки език. Водачът на четата е бил грък, който е знаел само няколко български думи. Облечените в българска военна униформа бандити казали, че били избягали от войската войници (някои от Разложкия гарнизон и пр.)...

Полковник-началник Серския гарнизон (п) не се чете

АМВР, об. 13780, оригинал

Обръщение на български войници, преминали към ЕЛАС, до българската армия за присъединяване към нелегалните

Не по-късно от 9.IX.1944 г.

Другари, 

Противно на мнението на фашистите и тяхната пропаганда ние, ваши другари, които сме в редовете на гръцките партизани, сме длъжни да ви кажем, че всичко онова, което фашистите пропагандират, е безумна глупост. Гръцките партизани убиват само привържениците на фашизма и тези, които не се предават. Нашата задача е - смърт на фашизма и свобода на народа. Елате и вие при нас...

Побързайте, елате, колко се може по-бързо, за да можем в най-скоро време да смажем фашизма и да заживеем свободен живот, живот на мирен и плодоносен труд.

Да живее ЕЛАС! 

Да живеят българските партизани и българският народ - да живее БРП!

Смърт на фашизма!

Ваши другари

АМВР, об. 19616, оригинал

Дума