/Поглед.инфо/ Кой казва, че прокуратурата не работи?

Масовата ваксинация с експериментални ваксини е геноцид!

Разследване на Прокуратурата установява, че мерките срещу Ковид-19 са престъпление срещу нацията

Противно на някои медийни внушения за неефективност на прокуратурата, оказва се, че институцията работи, при това – „яко“. Това, което от две години десетки хиляди честни учени и мeдицинcки cпециалиcти от цял свят предупреждават въз основа на десетилетния си клиничен опит и здравия разум, че инфeкциятa от коронавируса идва на вълни, които отшумяват от само себе си; че мacовото тecтване е неефективно; че пребoлeдуването защитава повече от вaкcинaтa; че цялата вакханалия, свързана със „смъртоносния“ Ковид-19, е поредна драконовска разрушителна операция на притежателите на големите пари, целяща създаване на световен хаос и физическо редуциране на населението; и т.н.; официално се потвърждава и у нас след упорития труд на българската прокуратура.

От няколко седмици властта започна масирана еднопосочна медийна кампания да реанимира Ковид-истерията. Но в нито една информация на тези слугински медии няма и помен за Постановлението от 10.05.2022г. на Пловдивската районна прокуратура по преписка № 11041/2021г.

Защо и на какво се дължи това?

Месеци наред ни проглушиха ушите за бездействието на Прокуратурата, за необходимостта да бъде сменен незабавно Главния прокурор Иван Гешев; и все ни се обясняваше, че той бил виновен за целия батак в държавата; и пр., и пр. В същото време обаче се оказва, че е удобно да се мълчи за деяние, зад което, според Постановлението на прокуратурата, иде реч отново за „едни големи пари“ и за пълното отсъствие на морал, прикривано с грижа за здравето на същия този народ. Как може да се мълчи за цели три тома събрани доказателства с данни за извършени престъпления от главния държавен здравен инспектор, министрите на здравеопазването, членовете на НОЩ и други лица от здравните власти по смисъла на:

- чл.108а, във вр. с чл. 143, ал.1 от Наказателния кодекс (НК), за това че са въвели ограничения в свободното придвижване на неваксинираните и непреболедували Ковид-19 граждани;

- чл. 143, ал.1 от НК за това, че са злоупотребили с властта си, създавайки страх и смут в населението с въвеждането на временни противоепидемични мерки, принуждавайки хората да претърпят нещо против волята им; (с. 16 на Постановлението)

- чл. 108а, във вр. с чл. 326, ал.1 от НК за това, че с цел да се създаде страх и смут в населението са предавали неверни повиквания за тревога по медиите във връзка със заболяването Ковид-19; (с.17)

- чл. 220, ал.1 от НК за това, че са сключили неизгодна сделка за покупката на ваксини. (с.16)

Преписката е образувана по сигнал на две граждански сдружения – Национално движение „Крумови закони“ и Национален сбор за съпротива „Св. Георги Победоносец“. Предлагаме на уважаемия читател извадка от най-съществените констатации на прокурора Божидар Елкин, изложени на 18 нестандартни машинописни страници по преписка № 11041 по описа на Пловдивската районна прокуратура за 2021г. В скоби са посочени страниците, на които тези констатации могат да бъдат прочетени.

*  *  *

В хода на разпоредената проверка, пише в Постановлението, са събрани материали, снети са обяснения и е събрана подробна информация от:

- д-р Стоян Алексов, Председател на българската асоциация по патология;

- доц. Атанас Мангъров – специалист по инфекциозни болести в Медицинската академия, София;

- д-р Георги Тодоров – работил 3 години в Гана в борбата срещу болестта ебола, член на Контролната комисия на БЛС;

- доц. Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор;

- проф. Костадин Ангелов – министър на здравеопазването (2020-2021);

- д-р Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването (2021);

- Министерство на здравеопазването (МЗ);

- Национален център за заразни и паразитни болести;

- Изпълнителна агенция по лекарствата;

- Националната здравно-осигурителна каса;

- Националния статистически институт;

- Българската асоциация по патология. (с.1)

Цитирани са материали от:

„Сценарии за технологично бъдеще и международно развитие“ на фондация „Рокфелер“ (Scenarios for the Future of Technology and International Development) и „Международната бизнес мрежа“ (International Business Network), които – още през 2010г. подготвят почвата за обявяване на „пандемия“ срещу определен вирус/патоген, независимо от сериозността му, като се планира операцията да се ръководи от единен център чрез налагане на „силен правителствен контрол от върха към по-ниските прослойки“, вкл. затваряне на определени територии/държави (lock step);

„Събитие 201“ (Event 201), организирано на 18.10.2019г. в Ню Йорк от Центъра по сигурността на здравето на института „Джонс Хопкинс“ в сътрудничество със Световния икономически форум и „фондацията“ на Бил и Мелинда Гейтс, което е определено от организаторите като Упражнение по реакция на пандемии с високо ниво“ с цел да се набележат сферите – чрез публично-частно партньорство да се контролира замислената изключително тежка пандемия, за да се овладеят огромните икономически и обществени негативни последици;

- т.нар. Световна здравна организация (СЗО), като се подчертава, че това е частна организация, финансирана от държави и частни донори, сред които са международни фондации (като Rockefeller Foundation), НПО, корпорации свързани с фармацевтичния бизнес. (с.2)

Събраните факти подкрепят аргумента, че зад избухване на „пандемията от Ковид-19“ стоят мощни финансови кръгове, които са планирали и подготвяли настъпването на подобни събития и в същото време са имали особено засилен интерес от настъпването им. (с.2)

В информацията от МЗ е заявено, че в качеството си на бенефициент МЗ изпълнява три проекта с безвъзмездно финансиране, свързани с въвеждане и поддържане на мерки за справяне с „пандемията от Ковид-19“, именно: проект BG16RFOP001-4.003-0001-C05 („Борба с Ковид-19“); проект BG05M9OP001-1.099-0001 („Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общственото здраве от Ковид-19“); Споразумение за предоставяне на безвъзмездно финансиране чрез инструмента за спешна подкрепа“ (Emergency Support Instrument) за изпълнение на проект Supporting Accessibility of Tests for the Delivery of EU Digital Covid Certificates (Project SI2.853635-Tests for Covid Certificates-Bulgaria).

Освен трите проекта, от представената информация става ясно, че по процедура BG16RFOP001-9.001 – „Мерки за справяне с пандемията“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, МЗ е бенефициент по още две проектни предложения, именно: „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ и „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузиозна хематология за справяне с кризи“.

Така, при евентуално одобрявена на последните два проекта, общите финансови стимули „за въвеждане и поддържане на мерки за справяне с пандемията от Ковид-19 възлизат на 413 017 597 лв. Въпреки изрично поставения въпрос на прокуратурата, от МЗ отказват да предоставят информация за конкретния бенефициер (донор) на средствата в полза на РБ, нито каква част от сумата е безвъзмездна и каква част представлява заем. (с.3) До днес няма яснота за какво, как и от кого са разходвани (разпределени) тези над 400 милиона лева? Както и има ли лично облагодетелствани лица от тези суми?

Внушаване паника и страх

Постановлението на прокуратурата сочи още, че в първоначалния етап здравните власти спокойно са реагирали на съобщението за новооткритото заболяване от групата на коронавирусите. След обявяване на безвъзмездната финансова помощ за въвеждане и поддържане на мерки срещу Ковид-19 обаче, но без да е налице голямо нарастване на констатирани болни от вируса – наративът на властите, представлявани от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор и членовете на НОЩ, се променя до крайност: създава се и се внушава паника и страх сред населението, вкл. апокалиптични прогнози и огласяване на данни за заболели и смъртност, без категорично да е доказано, че пряката и непосредствена причина за смъртта е от вируса. (с.4) Иначе казано, парите от безвъзмездната финансова помощ се оказват стимул, който във всекидневния живот има друго име – ПОДКУП, за определени лица в здравната система, за да започнат осъществяване на противоправни действия срещу българското население и държавност.

В този контекст трябва да се отбележи особения „принос“ на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, чието име (том 3, лист 58-гръб на прокурорската преписка) фигурира като сътрудник на международната неправителствена организация „Свързващи организации за регионално наблюдение на на заболяванията“ (CORDS-Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance), видно от сайта на която е получавал финансиране от крупни неправителствени организации и фондации като:  Ending Pandemicsбивша Skoll Global Treats Fund, Rockfeller, Merieux, NTI, Search for Common Ground, Bill and Melinda Gates Foundation, The Department of Foreign Affairs for International Trade Canada. (с.14) Възниква основателният въпрос: деянията на това лице, което  при изпълняване на държавна служба се е поставил срещу заплащане в услуга на чужди международни организации, целящи да навредят на държавата и населението, не попада ли в съставите на Особената част на Наказателния кодекс, раздел Втори на глава Първа – престъпления против Републиката. 

По-нататък от МЗ уверяват, че PCR тестовете, които се пускат на пазара, били много точни и различавали Ковид-19 от всички останали инфекциозни причинители и от отделните щамове на вируса. Но се оказва, че няма регламентирана процедура за проверка на всяка отделна партида тестове; те не подлежат и на регистрация или одобрение, когато са „СЕ“ маркирани и притежават Сертификат за съответствие по Директива 98/79/ЕС. Иначе казано, не е ясно тестове с каква кръстосана реактивност (cross reactivity) попадат в България, след като не се осъществява контрол при самия им внос. Това от своя страна може да е повлияло и на процента на т.нар. „фалшиви положителни проби“, което води до погрешни статистически данни за заболеваемост и смъртност, на които се базира строгостта на мерките. (с.5-6)

На следващо място, въпреки конкретно зададения въпрос правени ли са аутопсии на починали с положителен тест за Ковид-19 и доказано ли е по категоричен начин, че смъртта е пряка и непосредствена последица от този вирус, от МЗ отказват да отговорят!? От МЗ не дават отговор и на въпроса има ли препоръки/предписания на СЗО да не се правят аутопсии на починали с положителен тест за Ковид-19 и поради каква причина!? (с.10)

Доколкото няма държавен контрол при доставяне и отчитане резултатите в лабораториите, които правят PCR тестове, официално публикуваните статистически резултати са съмнителни и недоказани по категоричен начин. В тази връзка е и „финансовия фактор“, който получава измерение в клиничните пътеки за съответното заболяване. От представените данни е видно, как през 2020-2021г. „цената“, която НЗОК трябва да плаща по съответните клинични пътеки за лечение на Ковид-19 се вдига почти двойно. (с.7-9) Иначе казано, стимулира се обявяването на фалшиви данни за болни от Ковид-19, за да може да се източват повече пари от Здравната каса.

Тази констатация се потвърждава от статистическите данни. Смъртността от Ковид-19 през 2020г. съотнесена към населението на България през същата 2020г. е 0,124%; а съотнесена към общия брой на смъртните случаи е 6,86% от всички случаи на смърт. Въпреки че причините за останалите 93,14% смъртни случаи у нас са от други заболявания (рак, инсулт, инфаркт, респираторни и др.), целият фокус на здравните власти през периода март 2020-април 2022г. е бил насочен единствено към Ковид-19. (с.9-10) В хода на проверката се оказва, че

Няма прозрачност и в договора за закупуване на ваксини

Българските власти дават мандат на Европейската комисия (ЕК) да сключва договори с производителите. Тези договори обаче съдържат клаузи за конфиденциалност и информация може да се представя на България само след изразено съгласие на ЕК и съответната фармацевтична компания. Ето каква е позицията на ЕК:

„Договорите следва да бъдат защитени от съображения за поверителност, което е оправдано предвид силно конкурентния характер на пазара в световен мащаб... Разкриването на чувствителна търговска информация би подкопало и процеса на възлагане на обществени поръчки и потенциално би имало сериозни последици за способността на Комисията да изпълнява отговорностите си, залегнали в правните актове, които са основанието на преговорите.“ (с.11)

ЕК отказва да предостави информация на МЗ и за това каква отговорност е предвидена за производителя в случай на доказани странични ефекти или летален изход след употреба на ваксини срещу Ковид-19. Прокуратурата привежда публични данни за милиони докладвани тежки и по-леки странични реакции и смъртни случаи след използване на ваксините на „Пфайцер“, „Астра-Зенека“, „Модерна“, „Янсен“, както и че всеки един от четирите производители на ваксини, разрешени от българските здравни власти, изрично сочи в официалните си документи към препаратите, че има ограничен опит от употреба на ваксините при бременни жени, а тестовете за фертилитет са проучени на база само за животни; но при положение, че дългосрочните ефекти не са проследени при употреба върху хора, то такова заключение било прибързано, немотивирано и емпирично недоказано!!! В същото време нито един от производителите не е провеждал тестове за генотоксичност или канцерогенност на ваксините. (с.13)

В тази връзка изключително състоятелни са аргументите на д-р Георги Тодоров, че ваксините срещу Ковид-19 са експериментални поради краткия срок от производството им до пускането им за масова употреба, от което следва, че не са известни дългосрочните странични ефекти от тези ваксини. (с.10-13) А д-р Стоян Алексов – председател на Българската асоциация по патология алармира в обясненията си, че масовата ваксинация по време на „пандемия“ с експериментални ваксини е геноцид! (с.14) Както е известно, за престъплението геноцид няма давност!

От събраните данни може да се направи извод, че българските власти в лицето на министрите на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, членовете на НОЩ са поставили интересите на фармацевтичните компании над интереса на българската държава и населението на България; целенасочено и съзнателно са провеждали – и продължават да възкресяват и днес – политика на драконовска дискриминация и противозаконно лишаване от права, разрушителни за българската държавност, резултатите от която могат да водят до физическо елиминиране на част от населението на страната; с което са осъществили престъпните състави, визирани в Постановлението на прокуратурата.

Нека поздравим българската прокуратура в лицето на прокурор Божидар Елкин от Пловдивската районна прокуратура за обстойното разследване деянията на високопоставени длъжностни лица, които са се заклели в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Но всички те, според данните на Поставлението на Пловдивската прокуратура от 10 май 2022г., са престъпили клетвата сикато срещу стотици милиони т.нар. „грантове“ са се поставили в услуга на чужди – враждебни на българския национален интерес международни организации; и те, по такъв начин са навредили на държавата и населението, допринесли са за разрушаване икономиката на страната, безпрецедентно нарастване на безработицата, нарушаване образователния цикъл в учебните заведения и т.н., и т.н., които деяния по същество може да се определят като форми на геноцидно насилие.

Иска ни се да вярваме, че българският съд в най-кратки срокове ще въздаде справедливост, като постанови съответните присъди на визираните в прокурорското Постановление ддлъжностни лица, чиито деяния увреждат най-вече българската държавност. A загубим ли България, губим всичко!

в. „Нова зора“, бр.30/2022