/Поглед.инфо/ "Ние заявяваме, че възстановяваме уставно нашето членство в партията и активното си участие в работата на ръководните органи, в които бяхме избрани на първото заседание на 50-ия конгрес на БСП през 2020 г.", пишат в декларация те

"Изключените" от БСП преди година на заседанието на 50-тия конгрес софийски социалисти обявиха в декларация, че подкрепят позицията на 55-те членове на Националния съвет на БСП със заглавие "Да спасим БСП и социалистическата идея!". Ана Пиринска, Светлана Шаренкова, Ваня Добрева, Николай Бериевски, Кирил Добрев, Петя Мхалевска, Костадин Дурчов, Ленко Петканин, Атанас Атанасов, Петко Димитров и Валери Жаблянов заявяват, че се присъединяват към искането на членовете на Националния съвет за възстановяване в живота на партията на демократичните принципи и нормите на социалистическия морал. 

"Ние бяхме "изключени" от БСП по време на заседанието на 50-ия конгрес на БСП на 11 февруари 2023 г. с манипулации и при явна липса на кворум, както и на гласуващи "За", при нарушаване на Устава на БСП, без политически аргументи и дискусия по същество, с фалшификации, свидетели на които станаха не само делегатите на конгреса, но и всички наблюдаващи неговата работа по телевизията и в социалните мрежи, заявяват те в позицията си. - Ние не приехме това решение и в продължение на месеци правихме всичко възможно то да бъде обявено за невалидно. Получихме подкрепата на организациите, в които членуваме, ГКК на БСП в София се обяви в наша подкрепа, но ОПКК на БСП отказа да го отмени. Самото "решение" на конгреса не ни бе предоставено лично и не бе публикувано, за да не бъде оспорено, включително и пред съда. Тези от нас, които са членове на НС на БСП и на ОПКК на БСП, бяхме извадени от списъците  им, но не бяхме премахнати юридически от състава им чрез актуализиране на съдебната регистрация на БСП. С тази съдебна регистрация партията участва в изборите през 2023 г., което е косвено признание от страна на ръководството, че нашето изключване е противоуставно, а отстраняването ни от работата на ръководните органи на партията - неправомерно. Което на свой ред допълнително подкрепя твърдението на подписалите позицията, че много от заседанията на НС на БСП и взетите от него решения са опорочени. Независимо от неправомерното ни изключване, ние не сме престанали да участваме в политическия живот и да отстояваме социалистическата идея. Ето защо сега, след като изчакахме да измине определената от Устава на БСП една година от иначе противоуставното "решение", ние заявяваме, че възстановяваме уставно нашето членство в партията и активното си участие в работата на ръководните органи, в които бяхме избрани на първото заседание на 50-ия конгрес на БСП през 2020 г.".