/Поглед.инфо/ Връзката между образованието и бизнеса е от ключово значение. Тя е залог за качеството на образователния процес. Това каза лидерът на БСП – София Калоян Паргов, който е и заместник-председател на Комисията по транспорт и туризъм в СОС, при откриването на третото издание на изложението “Транстренд 2019 - Иновации, бизнес и образование в транспорта”, което се организира от ВТУ „Тодор Каблешков“.

„През последните 30 години се наруши комуникацонната верига образование - практика. Това доведе до разминаване между нуждите на икономиката и подготовката на кадрите“, убеден е Паргов.

Според него бизнесът, общините и държавата трябва да са партньор на университетите и да се ползват от достиженията на научноизследователската им дейност. „Интересът към „Транстренд 2019“ доказва нуждата от подобни изложения, на които се осъществява директен контакт между образованието и представителите на бизнеса“, посочи той.

Калоян Паргов заедно със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустрийството Валентин Йовев иректора на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски” и председател на Съвета на ректорите проф. д-р Любен Тотев поставиха началото на този вече традиционен форум, на който представители на бранша демонстрират най-новите инженерни технологии в транспортния, спедиторския и логистичния сектори на икономиката. По време на събитието Калоян Паргов участва в откриването на четири нови лаборатории на територията на висшето училище - по „Комуникационни системи и устройства“, по „Металознание и технология на материалите“, по „Изпитване и експлоатация на газови съоръжения и инсталации“ и по „Техническа безопасност на асансьорите“.