/Поглед.инфо/ Поисканото двойно и тройно повишаване на цената на парното е спекулативно и неоснователно, твърдят от лявото обединение.

В своя позиция ЛЕВИЦАТА! призова КЕВР да не увеличава цената на парното от 1 юли 2023 г., както са поискали повечето топлофикации, а да търси възможности за неговото поевтиняване предвид намалените цени на природния газ. Лявото обединение смята, че поисканото драстично увеличение на цената на парното от повечето топлофикации е необосновано и спекулативно: Топлофикация Велико Търново е поискала увеличение от 131 лв./MWh досега до 365 лв./MWh от 1 юли (увеличение с 278%), Топлофикация  Враца – от 113 лв./MWh до 257 лв./MWh (увеличение с 227%), Топлофикация Плевен - от 96 лв./MWh до 215 лв./MWh (увеличение с 223%). Топлофикация София е заявила същата цена на парното и топлата вода, но за сметка на това иска 1034 лв./MWh преференциална цена на електрическата енергия. Поисканите цени от „ЕВН България Топлофикация“, „Веолия Варна“, Топлофикация Русе, Топлофикация Перник, Топлофикация Сливен са със заличени данни за исканите цени на парното.

В позицията си ЛЕВИЦАТА! припомня, че цената на природния газ е значително намалена през последните месеци - за сравнение цената през май 2022 г. е била 162,17 лв./MWh, а през май 2023 г. е паднала 90 лв./MWh. Стойността на природния газ представлява около 70% от цената на парното и за ценовия период 01.07.2022 – 30.06.2023 г. цената на парното е разчетена при цена на природния газ от 116 лв./MWh.

„Това намаление на цената на природния газ би следвало да доведе до намаление на цената на парното, а не до абсурдното му увеличение с 2-3 пъти, поискано от повечето топлофикации“, смятат от ЛЕВИЦАТА!.

ЛЕВИЦАТА! обръща внимание, че за поредна година КЕВР не публикува поисканите крайни цени на тока от енергийните дружества с аргумента, че същите представляват „търговска тайна“. Според лявото обединение това е сериозно нарушение на интересите на потребителите и предвид високите цени и непосилните сметки КЕВР следва да направи процеса на ценообразуване абсолютно публичен и прозрачен.

В позицията се казва, че цените на тока и парното и високите сметки би следвало да бъдат тема от дневния ред на Народното събрание, като депутатите запазят 9%-ното ДДС върху парното и природния газ и предвидят подкрепа за енергийно бедните в Държавния бюджет за 2023 г.

ЛЕВИЦАТА! настоява КЕВР да не допуска повишаване на цените на парното и тока от 1 юли 2023 г. Напротив, с оглед намаляването на цената на природния газ цените на топлоенергията да бъдат намалени и да публикува на интернет страницата си пълните заявления на енергийните дружества, включително всички изходни данни и поисканите за утвърждаване цени за периода 01.07.2023-30.06.2024 г., каквото е изискването на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ.

ЛЕВИЦАТА! призовава 49-ото Народно събрание при приемането на Държавния бюджет за 2023 г. да запази 9% ДДС върху топлинната енергия  и природния газ и да дефинира кои са енергийно бедни и в Бюджет 2023 г. да включи мерки за тяхната подкрепа.

Линк към цялата позиция на ЛЕВИЦАТА!