/Поглед.инфо/ Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС по поръчка на Агенция «КРОСС» в периода 9 – 12 април 2024 г. сред 800 български граждани. Изследването е реализирано по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Резултатите от настоящето изследване показват, че геополитическата турболенция в момента разклаща и ориентацията на значителна част от българските граждани. Според една трета от нашата общественост, Европейският Съюз е от изключителна важност за България. Друга една трета смятат, че ЕС не е от съществено значение, а около 15% са тези, които считат, че съюзът не е важен за нас. Същевременно 19% нямат определено мнение.

Изборите за Европейски парламент са непосредствен повод да осмислим присъствието си в клуба на най-развитите общества в света. Имаме основание да се съмняваме, че предизборната дискусия ще достигне до съществена дълбочина, за да очертае дългосрочна перспектива за дългосрочна интеграция към развитите демокрации. Опасенията са, че популистските деструкции и конспиративните компроматни кампании ще надделеят. Поне засега не се очертава ясно изразен политически субект, който да изведе диалога в конструктивна плоскост. Значението на присъствието на България във важните формати на ЕС не е осъзнато от значителни обществени слоеве. Задълбочаването на интеграцията в Шенген, Еврозоната, в областта на отбраната и сигурността и опазването на външните граници трябва да се извърши според малко повече от една трета от гласоподавателите у нас (36,5%). Почти толкова са и тези, които не са съгласни с това твърдение (38,0%). Друга една четвърт (25,6%) не изразяват конкретно мнение. Когато става въпрос за спазване на обществения ред, за материален просперитет, за борба с корупцията, тогава всички са съгласни. Но като общество не сме убедени, че тези неща са постижими за нас чрез интеграцията със страните, които в голяма степен вече са ги постигнали. Очевидно някъде се губи връзката с политическото ни представителство в Европа.

Авторитетът на водещите ни политици в Европа е от съществено значение. Според резултатите от проучването се открояват три имена. На първо място е бившият еврокомисар Мария Габриел (12,9%). Втори е дългогодишният премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов (11,9%). Близо до тях е доскорошният лидер на ПЕС и евродепутат Сергей Станишев (10,2%). Забележимо е присъствието още на президента Румен Радев (8,7%), на лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков (7,9%) и на финансиста Симеон Дянков (5,0%). Посочени са също Елена Йончева, Ангел Джамбазки и Асен Василев (с по 4,5%). Десятката се допълва от Кристалина Георгиева с 3,7%. Прави впечатление, че по-голямата част от тези личности не са представители в Европейския парламент. Вследствие на дейността в Европарламента най-голямо доверие българските граждани имат на Елена Йончева (30,5%) и Сергей Станишев (26,5%). За резултата на Елена Йончева вероятно спомага личната й биография на разследващ журналист и кампаниите, в която тя взимаше дейно участие. От своя страна, бившият лидер на социалистите успяваше да пречупи през българските интереси някои от най-наболелите и важни въпроси, като демографията, неравенствата, социалните трансформации, „зелената“ сделка и други. Това явно не е останало незабелязно, а решенията по много от тези теми продължават да стоят отворени. Третото място по степен на доверие заема Ангел Джамбазки с 24,0%. Неговата активност по Македонския въпрос и борбата с нелегалната миграция са впечатлили една четвърт от пълнолетните граждани у нас. На четвърто място е другият предствител на ВМРО Андрей Слабаков (16,1%). Трябва да подчертаем, че тук освен следваната сходна патриотична линия, при оценките със сигурност има значение и биографичната му обвързанист в областта на културата. Значима степен на одобрение получават още Иво Христов (12,9%), Радан Кънев (9,9%), Асим Адемов (7,7%), Емил Радев (7,4%). Вероятно за оценката за тях значителна роля е изиграла партийната им обвързаност. За останалите представители на България в Европейския парламент през отминаващия мандат можем да кажем, че не са успяли да засвидетелстват ефективността на своята дейност пред по-широката публика у нас.

Лявото политическо представителство в страната преминава през процес на раздробяване, каквото наблюдавахме преди около 25 години в десния политически полюс. БСП от плуралистичен обединител на разнообразни политически течения се превърна в силно централизирана партия с тесен консервативен профил. Това я сведе до твърдо електорално ядро, което представлява около една четвърт от хората с леви убеждения. Необходимост от нов ляв политически проект виждат 23,3% от гласоподавателите. Очевидно е, че и на тези избори няма да има готовност за реализацията му. Риторичен е въпросът дали това изобщо е възможно. За хората, които смятат, че има нужда от такъв проект, водещи фигури в него трябва да са Румен Радев (7,4%), Сергей Станишев (4,4%); Елена Йончева и Ваня Григорова (по 3,2%); Костадин Паскалев, Мая Манолова, Костадин Костадинов и Корнелия Нинова (по 2,1%).

1. СПОРЕД ВАС, ДОКОЛКО ВАЖЕН Е ЕВРОПЕЙСКИЯТ
СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ?

 

ПРОЦЕНТ

Изключително важен

33,3

Не е от съществено значение

33,0

Не е важен

14,6

Не мога да преценя

19,1

2. СПОРЕД ВАС, ТРЯБВА ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА ЗАСИЛИ СТЕПЕНТА НА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ВАЖНИ ФОРМАТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНАТА, В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА, ОПАЗВАНЕТО НА ВЪНШНАТА ГРАНИЦА?

 

ПРОЦЕНТ

Да

36,5

Не

38,0

Не мога да преценя

25,6

3*. СПОРЕД ВАС, КОИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ИМАТ ЗНАЧИМО ПРИСЪСТВИЕ И АВТОРИТЕТ В ЕВРОПА ДНЕС? (до 3 имена)

 

ПРОЦЕНТ

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

12,9

БОЙКО БОРИСОВ

11,9

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

10,2

РУМЕН РАДЕВ

8,7

КИРИЛ ПЕТКОВ

7,9

СИМЕОН ДЯНКОВ

5,0

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ

4,5

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА

4,5

АСЕН ВАСИЛЕВ

4,5

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА

3,7

**Друг

14,9

Няма такъв

37,5

Не мога да преценя

20,3

Забележки:

*Сумата от процентите е по-голяма от 100%, тъй като е посочван повече от 1 отговор.

**Всеки друг отговор събира по-малко от 3,5%.

4. ВИЕ ЛИЧНО ИМАТЕ ЛИ ДОВЕРИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕВРОДЕПУТАТИ?
(отговор „Имам доверие“)

 

ПРОЦЕНТ

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА

30,5

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

26,5

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ

24,0

АНДРЕЙ СЛАБАКОВ

16,1

ИВО ХРИСТОВ

12,9

РАДАН КЪНЕВ

9,9

АСИМ АДЕМОВ

7,7

ЕМИЛ РАДЕВ

7,4

ПЕТЪР ВИТАНОВ

4,2

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ

4,0

АНДРЕЙ КОВАЧЕВ

3,7

АНДРЕЙ НОВАКОВ

3,7

ИЛХАН КЮЧУК

3,5

ИСКРА МИХАЙЛОВА

3,2

АТИДЖЕ АЛИЕВА-ВЕЛИ

2,0

ЕВА МАЙДЕЛ

1,7

ЦВЕТЕЛИНА ПЕНКОВА

1,7

5. СПОРЕД ВАС, ИМА ЛИ НУЖДА У НАС ОТ НОВ ЛЯВ ПРОЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ? 

 

ПРОЦЕНТ

Да

23,3

Не

37,2

Не мога да преценя

39,5

6*. АКО „ДА“ НА В-С 5, КОИ СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ДА СА ВОДЕЩИТЕ ПОЛИТИЦИ, ОКОЛО КОИТО ДА СЕ РАЗВИЕ ТАКЪВ ПРОЕКТ?
(до 3 имена)

 

ПРОЦЕНТ

РУМЕН РАДЕВ

7,4

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

4,4

ИВО ХРИСТОВ

3,6

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА

3,2

ВАНЯ ГРИГОРОВА

3,2

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

2,1

МАЯ МАНОЛОВА

2,1

КОРНЕЛИЯ НИНОВА

2,1

КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ

2,1

**Друг

2,2

Няма такъв

38,3

Не мога да преценя

42,6

Забележки:

*Сумата от процентите е по-голяма от 100%, тъй като е посочван повече от 1 отговор.

**Всеки друг отговор събира по-малко от 1,0%.