Звената за издаване на документи за самоличност ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди изборите и на пълен работен ден на 22 и 23 октомври 2011 г.

Във връзка с предстоящото провеждане на президентски и местни избори в страната, звената „Български документи за самоличност” към СДВР и областните дирекции на МВР ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да гласуват. Служителите ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди изборите и на пълен работен ден на 22 и 23 октомври т.г.:

В седмицата преди изборите е създадена необходимата организация, за да може гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) поради изгубване, открадване, повреда, унищожаване или с изтекъл срок, да упражнят правото си на глас.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, които са подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност, с което да гласуват.

Необходимите удостоверения ще бъдат издавани само при липса на възможност до края на работния ден на 21 октомври да бъде готова новата лична карта.

За издаването на удостоверения гражданите лично подават искане в периода от 17 октомври до 15.00 ч. на 23 октомври 2011 г. в СДВР, ОД МВР и РУ при СДВР/ОД МВР. От 15.00 до 17.00 ч. в изборния ден /23 октомври/ - в СДВР, ОД МВР и РУ при СДВР.

Удостоверенията се издават след цифрово заснемане на лицето на заявителя и след снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лична карта.

Удостоверения може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес, след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.

Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

От дирекцията поясняват, че удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно до приключване на изборния ден.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели