/Поглед.инфо/ Наскоро писах за това докъде е стигнала бедността в Съединените щати. Недоумявам, защото има рекорден ръст в икономиката на САЩ, гледайки как мнозина ръкопляскат от радост и предполагаемото подкрепящо го постоянно увеличаване на заетостта. Ако погледнете бегло към безработицата, тогава наистина пазарът на труда в САЩ е най-добрият през последния половин век. И този факт е активно рекламиран по целия свят, привличащ все повече нови търсачи на щастие. Но ако погледнете под красивата обвивка на доклада, желанието да отидете там рязко изчезва.

Внимателният поглед върху тенденциите на труда през последните десетилетия показва, че докато американският пазар на труда се разширява, американците започват да работят повече на нископлатените работни места. Тези промени до голяма степен съответстват на растежа на икономиката на услугите поради канибализацията на производствения сектор. И този факт силно плаши мислещите хора в Съединените щати.

Досега няма надеждни показатели, които да проследяват този аспект на заетостта в САЩ. Така в Университета “Корнел” екип разработи нов индекс за оценка на основното здраве на пазара на труда. “Индексът за качество на работния сектор в САЩ” проследява съотношението между високоплатените и нископлатените работни места месечно, като се започне от 1990 г. (най-ранната дата, за която са налични изчерпателни данни). Изчислението използва седмичните доходи като мярка за качество, тъй като за служителите, за техните семейства и за по-широката икономика е важно това, което работниците прибират от работа всяка седмица, а не само какво печелят на час за по-малкото часове през които работят.

Какво показва индексът? От 1990 г. тази цифра непрекъснато намалява. Голяма част от това намаление се дължи на преструктуриране на съществуващите работни места в Америка, но и на намаляване на броя на работното време, налично в много сектори.

Най-забележимата промяна в ситуацията с работните места в частния сектор в САЩ през последните десетилетия е драматичната загуба на работни места за производството на стоки. Повечето американци осъзнават този факт, поне интуитивно. През 60-те години 42% от производството и неконтролираните работни места в частния сектор (най-голямата част от пазара на труда) са свързани с производството, строителството или добива на природни ресурси и дърводобив, накратко, производството на неща. Днес тази цифра е едва 17%.

Поради това, че “правещата” икономика се свива, икономиката на услугите расте в проценти от общия брой на работните места. Това се случва постоянно чак до Голямата рецесия от 2007-2009 година, когато се случва нещо безпрецедентно: работните места в сферата на услугите съставят около 83% от всички работни места. Всъщност Съединените щати изпаднаха във „върхово обслужване“ - максималният дял на работните места, които икономиката на услугите би могла да осигури, предвид очевидната необходимост да се запазят поне някои работни места в секторите за вътрешно предлагане на стоки. Но това не е всичко - в сектора на услугите качеството на работните места намалява.

Все по-голямо увеличение на дела на работните места се наблюдава в подсекторите  с най-ниско качество - по-специално в търговията на дребно, отдих и хотелиерство, административни дейности, управление на отпадъците и услуги в областта на здравеопазването и социалното подпомагане. Въпреки че не всички длъжности в тези подсектори са с лошо качество, по-голямата част от длъжностите  предлагат по-малко от средния седмичен доход от всички работни места в САЩ. Всъщност процентът работни места, създадени само в тези четири подсектора, почти точно съответства на процента работни места, които произвеждат стоките, изгубени в Америка от 1990 г. до наши дни. С други думи, повечето работни места с най-високо качество бяха заменени не просто с по-ниско качество, а с най-ниско качество.

Едно особено показателно сравнение е символично за промяната: през 1990 г. с население от 80 милиона по-малко от днес, САЩ имат 12,7 милиона работни места в производството (без строителството и обработката на природните ресурси) и 5,9 милиона работни места в ресторанти и заведения за пиене. Днес, с нарастващо население спрямо 1990 г., страната има само 9 милиона работни места за производство и 10,7 милиона работни места за приготвяне и доставка на храни и напитки. Средният седмичен доход, спечелен от тези работни места, е 373 долара, в сравнение с 922 долара за производство.

С други думи, безработицата може да е ниска, но ефективната недостатъчна заетост на американците, измерена с качеството на техните работни места в частния сектор, е все по-разпространена и все още се влошава. Американската работна сила в този смисъл се обезценява качествено чрез системно недостатъчно използване. И не е изненадващо, че тази девалвация най-силно удари собствениците на нискокачествени работни места, това е основната част.

Ако се чудите откъде идва отслабващото ефективно търсене, нарастващият дълг на частния сектор и все повече засилващото се неравенство и народно възмущение, вижте отговора по-горе.

Това недостатъчно използване се проявява в увеличаване на неравенството в доходите. В предишните периоди доходите в районите на ниската и висока класа нарастваха с приблизително същия темп. Но от около 2003 г. ръстът на доходите на все по-малка група започва да расте скокообразно и в момента все повече ускорява по отношение на доходите на работните места с по-ниско качество.

Това състояние се развива не само от глобализацията и аутсорсинга на промишленото производство. Цяло десетилетие федералните разходи за ремонти и изграждане на нова вътрешна инфраструктура, с всички добре платени строителни и производствени материали, бяха орязани.

Някои учени без съмнение ще приписват промяната в пейзажа на работните места с появата на "гиг“ - икономиката. Цял хор от медии спуска идеята, че работниците сега работят на няколко работни места едновременно. Но данните не потвърждават това. Днес делът на хората, работещи на няколко работни места в САЩ, е около 5% от всички работни места, което е близо до историческия минимум.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели