/Поглед.инфо/ Предвид високата степен на несигурност в медицинските оценки на пандемията на коронавируса, е трудно да се оцени влиянието му върху икономиката, но се дават такива оценки. Само че те не изглеждат като прогнози, а като инструменти за контрол на съзнанието на субектите на икономическа дейност.

Тези, които са отговорни за управлението на икономиката (правителства, централни банки) и тези, които управляват пазарите (създатели на пазара), започват да използват аргумента на коронавируса за бързо прилагане на решения, които биха били трудни за изпълнение при различно психическо състояние на обществото.

От началото на 2020 г., когато всички говориха за коронавируса, няколко централни банки вече взеха решения по основните лихвени проценти и в почти всички случаи това беше придружено с позовавания на епидемията.

Пример за другите централни банки беше даден от Федералния резерв на САЩ. На 3 март ФР намали основния си лихвен процент до 1–1,25% от 1,5–1,75%. Основният аргумент беше очакваното отрицателно въздействие на COVID-19 върху американската икономика. Нека обърнем внимание на две точки.

Първо, решението за понижаване не е взето на редовно, а на спешно заседание на комисията по операции на открития пазар (КООР). Последният път такова спешно решение беше взето през октомври 2008 г., след срива на банка “Леман Брадърс”.

Второ, по-ранните решения винаги предвиждаха намаление (или увеличение) с една степен - 0,25%. На 3 март имаше две степени едновременно.

Следващото редовно заседание на КООР трябва да се проведе на 17-18 март. Експертите смятат, че може да настъпи друг спад. Президентът Доналд Тръмп приветства решението на регулатора от 3 март, като посочи, че Федералният резерв трябва да действа по-решително и да предприеме по-нататъшно намаляване на лихвени проценти „Повече отслабване и плъзване!”, написа американският президент в “Туитър”.

Коментирайки решението на Федералния резерв относно основния лихвен процент от 3 март, Доналд Елънбергер, старши мениджър от портфейла на Federated Investors Inc., каза: „Изглежда, че ФР стреля с тежката си артилерия и може би знае нещо, което може значително да засили пандемия в САЩ ... Страхът просто движи пазара. "

И ето нова изненада. ФР, не дочакайки насрочената среща на 17-18 март, взе ново решение през уикенда - той понижи основния лихвен процент до 0-0,25% ("поради икономическия спад на фона на коронавируса"). Тръмп одобри това решение.

Може да се заключи, че ситуацията в американската икономика е толкова тежка, колкото през 2008 г., когато рухнаха “Леман Брадърс”. Може би дори по-трудно, защото в допълнение към понижаването на основната ставка, регулаторът взе редица други спешни решения. Позовавайки се на „коронавирусния фактор“, Федералният резерв обяви засилването на програмата за количествено облекчаване (КО), тоест за увеличаване на скоростта на печатницата. През следващите месеци Федералният резерв на САЩ ще увеличи портфейла си от държавни облигации на САЩ с най-малко 500 милиарда долара, портфейлът ще достигне 3 трилиона. Плюс това, портфейлът от ипотечни облигации, емитирани от полудържавните агенции (“Джини Мей”, “Фани Мей” и “Фреди Мак”), трябва да се увеличи с поне 200 милиарда долара. Този портфейл ще набъбне до 1,6 трилиона долара.

В резултат на това всички активи на Федералния резерв ще нараснат тази година от 4,3 трилиона долара до 5,0 трилиона долара. В близко бъдеще Федералният резерв ще прекрачи рекордното ниво на активи, достигнато през януари 2015 г. (4,52 трилиона долара). Някои експерти обръщат внимание, че натрупването от страна на Федералния резерв на неговите активи чрез закупуване на съкровищни и ипотечни ценни книжа по време на изпълнението на трите програми на КО (те бяха завършени до края на 2014 г.) не доведе до очакваното възстановяване на американската икономика. Следователно, рано или късно, Федералният резерв ще трябва да следва примера на Банката на Япония, която отдавна се занимава с покупката на корпоративни ценни книжа, както облигации, така и акции. При отчаяните опити да се спаси американската икономика, регулаторът неизбежно ще вземе решение да започне да изкупува акциите на американските корпорации.

И накрая, още едно безпрецедентно решение на Федералния резерв: регулаторът намали задължителните резерви за банките (делът на средствата, които банката трябва да държи в резерв в ФР) до нула от сегашните 10%. „Това действие премахва задължителните резерви от хиляди финансови институции и спомага за подпомагането на кредитирането на домакинства и предприятия“, заяви Федералният резерв. Подобно решение дава възможност на търговските банки да увеличат издаването на заеми, участващи в натрупването на общото парично предлагане.

Другите централни банки се движат след Федералния резерв. Те също така понижават основните лихвени проценти, активират печатащите преси и намаляват или премахват задължителните резерви за търговските банки. И всичко това под влияние на „коронавирусния фактор“, аргументът вече е разработен.

На 12 март се проведе среща на Европейската централна банка. ЕЦБ не промени лихвите, които вече са на изключително ниско ниво. Лихвите за рефинансиране остават на 0%, на маржин кредитите - 0,25%, на депозитите - минус 0,5%. В същото време, новият президент на ЕЦБ Кристин Лагард, изразила загриженост относно разпространението на коронавируса в Европа, обяви разширяването на програмата за закупуване на активи. До края на годината Европейската централна банка трябва да увеличи активите си със 120 милиарда евро, а значителна част от тях ще бъдат корпоративните облигации. ЕЦБ започва директно да спасява корпоративните гиганти в Европа.

И Банката на Англия на 11 март прояви изключителна смелост в понижаването на основния лихвен процент. Тя реши незабавно да намали ставката с 0,5 процентни пункта - до 0,25% годишно. Новата му стойност е най-ниската от 2016 г. насам. В същото време, Банката на Англия въведе програма за спешни заеми за банките, която трябва да насочи тези пари към реалния сектор на икономиката. Той също така предвижда намаляване на изискванията към банките относно стандартите за капиталова адекватност за периода на острата фаза на кризата. Заемът на Банката на Англия се разширява. Правителствената програма за заем в Англия има за цел да осигури рязко увеличение на държавната финансова подкрепа за предприятията от реалната икономика.

Прави впечатление, че Банката на Англия понижи основния лихвен процент предсрочно - преди срещата, насрочена за 26 март по този въпрос. Някои експерти не изключват възможността в края на март Банката на Англия да намали допълнително основния си лихвен процент до 0,05% и да обяви старта на програма за количествено облекчаване.

Сред другите водещи централни банки, които понижават основните лихвени проценти в отговор на коронавирусната епидемия, се включват Банката на Канада. След Федералния резерв тя също намали процента едновременно с две степени, от 1,75 на 1,25%. А на 14 март имаше още едно намаление и отново с две степени - до 0,75%. „Това непланирано решение е превантивна мярка в светлината на негативните последици за канадската икономика, причинени от пандемията COVID-19 и скорошния спад на цените на петрола“, се казва в изявление на Канадската централна банка.

Централните банки с малък калибър също са включени в тенденцията на намаляване на основните лихвени проценти. И така, на 13 март Централната банка на Норвегия обяви намаление на основния процент от 1,5 до 1,0%. Както бе отбелязано в съобщение до пресцентъра на Централната банка, "съществува значителна несигурност по отношение на продължителността и последиците от избухване на коронавирус, което носи риск от явен икономически спад".

В началото на март във Вашингтон се проведе среща на финансовата „седмица” (централни банки и финансите министерства на Г-7). Фокусът на дискусията бе коронавирусната епидемия, която скъса производствените вериги и срива пазарите на стоки. Финансовите министерства на страните от Г7 са „готови да предприемат мерки, включително фискални“, а централните банки ще продължат да „използват своите мандати, подкрепяйки ценовата стабилност и икономическия растеж, както и стабилността на (глобалната) финансова система“, се казва в заключителния документ на срещата.

Увеличава се синхронизацията в действията на централните банки. Публикувана е информация, че Федералният резерв и пет други централни банки (на Канада, Англия, Япония, Швейцария и Европейската централна) са се договорили в рамките на G-6 (група на шестте централни банки) да подобрят взаимното осигуряване на ликвидност чрез съществуващите суап линии на долара. Постигнато е споразумение за намаляване на разходите за такива суапове с 0,25:. Централните банки, които заемат долари от Федералния резерв, ще ги предлагат във всяка юрисдикция седмично за период от 84 дни (в допълнение към съществуващите операции със седмичен срок).

Що се отнася до Централната банка на Русия, последният път, когато тя промени основния курс, беше на 7 февруари. Лихвата беше понижена с 0,25 процентни пункта до 6,0%. Прессъобщението на Банката на Русия след решението от 7 февруари не съдържа препратки към „коронавирусния фактор“. Следващото планирано заседание на Банката на Русия по въпроса с ключовите лихви ще се проведе на 20 март. Логично би било да се предположи, че Централната банка на Русия ще трябва да понижи основния си лихвен процент, но в допълнение към „коронавирусния фактор“, когато взема решение, ще трябва да вземе предвид и други важни фактори - спада в цените на петрола, увеличаването на изтичането на капитал от страната и вероятността от нови икономически санкции срещу Русия.

Прегледът на дейността на водещите световни централни банки води до заключението, че „коронавирусният фактор“ се превръща във важен аргумент в полза на по-нататъшната либерализация на и без това меката парична политика. Въпреки това, колкото и "мека" да е паричната политика, тя не може да предотврати възникващата световна икономическа криза. Тя ще бъде приписана на коронавируса, но истинските причини за предстоящата криза се крият в алчността на собствениците на пари и в капиталистическия модел на световната икономика.

Превод: В. Сергеев

Източник: Фонд Стратегической Культуры

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели