/Поглед.инфо/ На 22 юни в Република Беларус се отбелязва Денят на всенародната памет на жертвите на Великата Отечествена война и геноцида на беларуския народ.

На този ден се споменават онези, които с цената на живота си изпълниха задължението да защитят родината си, всички загинали, измъчвани във фашистки плен и умрели от глад и лишения.

Опитвайки се да унищожат националната държавност, икономиката и културата на беларуския народ, германските нашественици и техните съучастници унищожиха и изгориха хиляди населени места. Масовото унищожаване на хора се извършваше с варварски методи и средства, включително използването на разстрели, бесилки, газови камери, изгаряне, глад, студ, непоносим физически труд и разпространение на епидемии.

На територията на Беларус са създадени над 580 лагера на смъртта, където през годините на Великата Отечествена война загинаха 1,5 милиона души. В най-големия от тях – в лагера «Тростенец» – са убити най-малко 546 хиляди души.

Повече от 12,3 хиляди населени места са напълно или частично унищожени, от които 288 споделят съдбата на Хатин (бяха изгорени заедно с жителите).

Общо на територията на Беларус от окупаторите и техните поддръжници бяха убити най-малко 3 милиона души. Повече от 380 хиляди души бяха отвлечени в Германия под заплаха от смърт, много от тях загинаха в резултат на непоносими условия на труд, лишения и изтезания.

С цел да се запази историческата истина и паметта за подвига на съветския народ във Великата Отечествена война, през май 2021 г. в Беларус беше приет Законът «За недопускане на реабилитацията на нацизма», насочен към предотвратяване на всички форми и прояви на нацизма, оправдаване на неговата доктрина и практика, героизиране на нацистките престъпници и техните съучастници.

През януари 2022 г. Президентът на Република Беларус Александр Лукашенко подписа Закона «За геноцида на беларуския народ». Законът предвижда правно признаване на геноцида на беларуския народ, извършен от нацистки престъпници и техните съучастници по време на Великата Отечествена война и следвоенния период (до 1951 г.), за неговото отричане е установена наказателна отговорност.

Задължението на държавата да гарантира запазването на историческата истина е залегнало в актуализираната Конституция на Република Беларус, която беше подкрепена от огромното мнозинство от беларусите на референдума през февруари 2022 г.

В памет на първия ден на войната в различни краища на Беларус всяка година на 22 юни се провеждат възпоменателни и тържествени събития с участието на Президента, висши длъжностни лица, ветерани, трудови колективи, представители на младежки и обществени организации, както и чуждестранни гости.