/Поглед.инфо/ Системата за социален кредит (ССК), въведена в КНР, превръща съвременното китайско общество в нещо ново, непознато - различно от западния социален модел, но също така различно от руското общество.

С развитието си ССК обхваща все по-голям брой области и индустрии. В допълнение към кредитните и финансови дейности, системата на социалния кредит включва фирми от реалния сектор на икономиката, индустрията за наемане на недвижими имоти, туристическата индустрия, рекламния пазар, филмовата и концертната дейност и градските услуги. Във всяка от тези области се появяват “черни” и “червени” списъци.

Свеж пример. На 26 ноември, за да засили защитата на интелектуалната собственост, Държавният съвет на Китай предложи да се въведе система от санкции за нарушаване на патентите и авторските права и да се създаде „черен списък“ за такива нарушения. Юридическите лица се проверяват за съответствие на своята дейност с екологичните и правните стандарти, оценяват се условията и безопасността на труда, финансовите отчети и други. При липса на рекламации дружеството се възползва от преференциален данъчен и кредитен режим, улеснени административни процедури и други.

Що се отнася до влизането в „черния списък“, той сам по себе си не превръща човек в изгнаник. Първо, преди да бъде включен в „черния списък“, засегнатото лице трябва да бъде информирано за основанията за такава мярка. Второ, му се дава време да „поправи негативното поведение и да премахне неблагоприятните последици“, което го изважда от „черния“ списък. Предвиден е и компенсационен механизъм за погрешно включване в списъка.

Информация за броя на лицата, отстранени от черния списък, се появява на официалния уебсайт на CCK. Например, през април „112 299 лица са премахнати от черния списък, от които 22 843 са юридически лица, а 89 456 - физически лица“.

За събиране на информация за физически и юридически лица се използват данни от публични и частни субекти, интернет, взаимодействие с потребители на Интернет и данни от външните камери за видеонаблюдение (между другото, САЩ надминаха Китай по брой такива камери на глава от населението; в Америка плътността на наблюдението на гражданите е по-висока, т.е. отколкото в КНР), сигнали от съседите по местоживеене, информация за гражданите за себе си.

Когато се решава дали да се включи гражданина в „червения“ или „черния“ списък, се взема предвид информацията за плащането на данъка върху доходите и жилищните услуги, плащанията по съдебен ред, погасяването на заеми, спазване на правилата за движение, поведението в градския транспорт и на обществени места, нарушаването на правата на интелектуална собственост, Интернет поведение и т.н.

Първата демонстрационна зона на ССК (насърчаване на предимствата на „добрия кредит“) е създадена в района на делтата на река Яндзъ, който включва Шанхай и провинциите Дзянсу, Анхуи, Чжецзян с общо население от около 100 милиона души. Бързо развиваща се е системата за социално кредитиране на градовете Шанхай, Нанкин, Сиамън. Жителите на Шанхай получават достъп до своята оценка чрез специално мобилно приложение след въвеждане на идентификационния номер и преминаване на теста за разпознаване на лицето. Жителите на Сиамън над 18 години могат да използват официалния си профил в Credit Xiamen в платформата за бързи съобщения WeChat, за да проверят резултатите си.

Тези градски системи дават на жителите (като правило) количествена оценка по скалата на социалния кредит, която в допълнение към финансовите аспекти отчита социалното поведение (навременно плащане на комунални сметки, даряване на кръв и други.).

За да внедрят ССК, частните ИТ компании разработват различни платформи за мобилни плащания за всеки вид дейност, като, например, приложението “Юнманман” за спедиторски услуги. Подобно на националната ССК, приложението “Юнманман” разглежда „кредита“ едновременно от финансова и етична гледна точка. “Юнманман” предоставя данни за водачите на потенциални кредитори, което позволява на шофьорите да кандидатстват за заеми по време на път и да получат незабавен достъп до средства чрез приложението. Приложението поддържа също „черен“ списък на шофьори и спедитори, проследява инциденти с повреди на товари, отказ от плащане, претоварването на превозните средства, срокове за доставка и други.

CCK е по-скоро общонационална интегрирана услуга за обмен на данни, а не инструмент за „дигитална диктатура“. Сравнително леките ограничения на CCK позволяват да се потуши на начален стадий развитието на противообщественото поведение в престъпно поведение.

Като цяло китайската ССК има за цел да подобри публичната администрация чрез иновативни интернет технологии. Отделни големи фрагменти от тази система се прилагат в много западни страни. В САЩ, например, нарушенията на трафика се наблюдават с помощта на камери за наблюдение със съответните записи в кредитната история, което се отразява на получаването на кредит, работа и наем. В Русия има фрагменти от такава система. Така според Федералната служба за съдебни изпълнители през първото тримесечие на 2019 г. на 4,4 милиона души е било забранено да пътуват в чужбина заради неплащане на дългове.

Опитът от прилагането на ССК в Китай заслужава внимателно проучване. Китайската специфика е, че при управлението на повече от милиард души, различните данни от место се комбинират в национална система. По-специално, това увеличава способността на държавата да предотвратява терористичните актове, да ограничи подготовката на „цветни преврати“.

"В Китай, най-гъстонаселената страна на Земята," казват китайски експерти, "управлението никога не е било лесно и не е добре да се съди за тази страна по западните стандарти." Разбира се. Ние обаче продължаваме с тези разсъждения, като вземаме предвид, че в допълнение към "западните стандарти" съществуват НЕкитайски и НЕзападни стандарти. Например, индийски, руски, ислямски. Идеите за "социален кредит" се налагат в общество, в което доверието в бюрократичния слой е традиция. Въпреки това, в общество, в което няма такова доверие, тези идеи могат да се приемат на нож.

Възпитавайки с помощта на ССК законопослушание, държавата се стреми да регулира понятията съвест и морал. И в общество с културна и историческа традиция, различна от китайската, при опит да се повтори китайският опит могат да възникнат непреодолими препятствия. Моралната норма, за разлика от нормата на закона, е по-широка, по-гъвкава, по-променлива, не е кодифицирана и не подлежи на законодателно регулиране. Опитът да се „залепят“ двете норми води до изчезването на морала като автономна сфера на човешкото съзнание. Системата за социален кредит е полезна за общество, което е уверено във валидността на своите закони и че законите могат да се адаптират към промените в околната среда също толкова живо и фино, колкото човешкия морал. А ако няма такава увереност?

Западната цивилизация се „модернизира“ чрез нарушаване на традициите. Бизнес моделите на Запад се сменят по-бързо от основите на човешкото съществуване, но неолиберализмът заплашва самите основи. Китай със своите традиции на „азиатския начин на възпроизводство”, заимствайки нещо от Запада, се опитва да предостави алтернатива на западния модел със своята система за социално кредитиране. Това е грандиозен публичен експеримент, смелостта на който може да бъде оценен, но който може да се обърне в различни посоки. Невъзможно е да се предвиди резултатът от експеримента.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели