/Поглед.инфо/ Държавната служба за интелектуална собственост на Китай е получила 1,4 милиона заявки за патент през миналата година, което е водеща позиция за деветата поредна година в тази категория, според доклад на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/.

Докладът „Световните показатели за интелектуална собственост 2020“ показва, че работата по защита на правата на интелектуална собственост в Китай е плодотворна. Китайското правителство дава приоритет на насърчаването на технологическите иновации в своята работа и е очертало пътя за защита на интелектуалната собственост с китайски характеристики.

Китай участва активно в международното сътрудничество в областта на защитата на интелектуалната собственост и допринася за глобалната система за управление на интелектуалната собственост. Също така концепцията, че защитата на интелектуалната собственост е защита на иновациите, сега е утвърдена в китайското общество.

В доклада на СОИС се посочва, че Китай продължава да играе водеща роля и има голям принос в областта на защитата на ПИС и е класиран на първо място в света по много показатели за интелектуална собственост.

Китай е предприел много мерки за подобряване на своите резултати в почти всички части на веригата за защита на интелектуалната собственост, както и в своята цялостна административна система в тази област.

С влизането в сила на първия си патентен закон през 1985 г. страната създаде сравнително пълна правна система за защита на интелектуалната собственост. Тя също така изготвя своя план за защита на интелектуалната собственост за следващите пет години и насоки за изграждането на страната в силна държава в областта на интелектуалната собственост до 2035 г.

Китай винаги е бил последовател и защитник на международните правила за интелектуална собственост. Той се присъедини към почти всички големи международни конвенции за интелектуална собственост и създаде механизми за сътрудничество в областта на интелектуалната собственост с повече от 80 държави и региони, за да допринесе за балансирано, приобщаващо и устойчиво развитие на глобалната кауза за интелектуална собственост.

Китай активно насърчава двустранното и многостранното сътрудничество в областта на интелектуалната собственост и се превърна в основен поддръжник на развитието на каузата за интелектуална собственост в света.

И страната ще продължи да влага повече от своята сила и мъдрост в глобалната система за управление на интелектуалната собственост.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели