/Поглед.инфо/ Трудната външна среда, белязана от ожесточена икономическа конкуренция и засилваща се конфронтация със Съединените щати, тласка Китай да ускори прилагането на стратегия за „нова индустриализация“. В контекста на ограничаването от страна на Вашингтон на достъпа на Китай до съвременни технологии и продукти, базирани на тях, тази стратегия се разглежда като начин за намаляване на зависимостта на китайската индустрия от външни доставки и осигуряване на качествен растеж на китайската икономика.

Политиката на „нова индустриализация“ беше включена в доклада до 20-ия Национален конгрес на КПК през октомври 2022 г. и обсъдена на годишната Централна икономическа работна конференция през декември 2022 г. в присъствието на президента на Китайската народна република. Наскоро китайски официални лица отново започнаха да говорят за тази стратегия.

Говорим за ускорено развитие на индустрията едновременно в три направления – модернизация на традиционни производства, развитие на нови стратегически отрасли и дигитализация на икономиката.

Китайският президент Си Дзинпин за първи път говори за модернизацията на традиционните индустрии във връзка със стратегията за нова индустриализация в началото на септември по време на инспекционна обиколка в Североизточен Китай. Този регион е старата индустриална база на страната; индустриализацията на КНР започва оттук през 50-те години. със съдействието на СССР.

Тук е съсредоточена цялата енергоемка тежка промишленост на Китай - въглищни мини, горивна енергетика, минни предприятия, металургия, тежко машиностроене (производство на минно оборудване и оборудване за металургичната и химическата промишленост) и т.н. Именно в Североизточен Китай по това време са съсредоточени, например, 80% от всички капиталови инвестиции в металургията.

Тези индустрии, като основа на реалната икономическа мощ, през този период изиграха ключова роля в техническата модернизация на цялата китайска икономика.

С началото на реформите на Дън Сяопин и тъй като тежката и производствената промишленост бяха създадени на нова технологична база в южните провинции на Китай, значението на старата индустриална база постепенно намаля.

Това се изразяваше в изоставане в модернизацията на оборудването и технологичните процеси, което в крайна сметка намали рентабилността на производството и превърна енергоемките и екологично проблемни предприятия от старата промишлена база в нерентабилни. Във връзка с протичащия енергиен преход в китайската икономика възникна въпросът за тяхното бъдеще.

Те не могат да съществуват в предишната си форма; по този въпрос са взети фундаментални решения - „икономиката на КНР се сбогува с големия разход на ресурси и огромната консумация на енергия, характерни за предишните им итерации“. Но те не могат да бъдат затворени, тъй като все още запазват определено значение в индустриалните вериги на китайската икономика и също така играят важна социална роля - те осигуряват работа на огромен брой хора в североизточните провинции на КНР.

По отношение на предприятията от тези отрасли се поставя задачата за трансформация и модернизация: актуализиране на оборудването и технологичните процеси при запазване на същата специализация, където е възможно; частично или пълно пренасочване и интегриране в новата икономическа структура на Китай, в нови индустриални вериги и вериги за доставки.

Второто направление на „новата индустриализация“ са стратегически нововъзникващи индустрии, които включват биотехнологии, нова [зелена] енергия, нови материали, производство на висококачествено оборудване (предимно за производство на интегрални схеми) и екологична индустрия.

Тези и свързаните с тях индустрии се считат за критично важни на този етап от научния и технологичен прогрес, тъй като техните иновативни продукти задоволяват търсенето на китайския и световния пазар, породено от енергийния преход.

За Китай това обстоятелство е от особено значение, тъй като неговият традиционен износ, който заедно с вътрешния търговски оборот играе основна роля в растежа на БВП, се е приближил (или се доближава) до определена естествена граница, включително поради западните ограничения. В резултат на това почти не остават възможности за бързо увеличаване на износа и съответно подпомагане на вътрешното производство в Китай чрез просто разширяване на географията на пазарите.

В бъдеще има и африкански пазар за традиционния китайски износ и инвестиции, който активно се развива от Китай. Но, първо, платежоспособността на този пазар не расте достатъчно бързо; второ, там расте конкуренцията със западния износ и капитал, особено след като Западът стартира собствен проект за изграждане на инфраструктура - конкурент на китайския проект "Един пояс, един път"; трето, Западът активно прехвърля (поне се опитва) своя износ и инвестиции в страните от „глобалния юг“ в „зелени“ стоки и „зелена“ индустрия.

Предизвикателствата пред Китай се утежняват от нарастващите американски ограничения за достъп на китайските производители на сложна електроника до някои микросхеми, които все още не се произвеждат в Китай, и до свързаното с тях оборудване (литографски машини и др.).

Китай е наясно с рисковете, свързани с тези процеси. Председателят на Държавния съвет (правителството) на Китайската народна република Ли Цян на неотдавнашна среща повдигна въпроса за „превземане на инициативата за развитие“, „насърчаване на новата индустриализация с по-бързи темпове“, „осигуряване на индустриалната сигурност на страната и нейните конкурентоспособни предимства“ и подчерта необходимостта от „самодостатъчност в основните технологии“.

От гледна точка на „самодостатъчността“ Китай разглежда „новата индустриализация“ като начин за решаване на проблема със заместването на вноса, който е толкова актуален и за руската страна.

Дигитализацията на икономиката, градското управление и по-широко в ежедневието в града и селските райони е третото направление на „новата индустриализация“, която има за цел да подобри качеството на живот на населението.

С помощта на дигитализацията се планира да се автоматизира управлението на отделните работни процеси и производството като цяло на базата на облачни технологии, анализи на големи бази данни, интернет на нещата, изкуствен интелект и в крайна сметка да надмине Запада по основния икономически показател – в производителността на труда. В Китай това се нарича дигитална индустриализация и цифровизация на индустрията.

Междувременно общият индустриален сектор на Китай отбелязва стабилен растеж, тъй като индустриалното обновяване продължава да набира скорост. Данни от Националното статистическо бюро показват, че промишленото производство на Китай в производството, минното дело и комуналните услуги е нараснало с 4,5% на годишна база през август след ръст от 3,7% през юли.

Не само нарастват капиталовите инвестиции, включително чуждестранните, във високотехнологичните индустрии на Китай, но и тяхната възвръщаемост също нараства. Според официалните данни през първата половина на 2023 г. чуждестранните инвестиции в свързаните отрасли са се увеличили с 28,8%. В същото време се наблюдава увеличение на обема на производството в индустриите с интензивно използване на знания.

Така през август на годишна база нарастват: производството на интегрални схеми и оптоелектронни устройства - съответно с 21.1% и 29.9%; производство на високотехнологично оборудване - с 5.4% (ускорението спрямо юли е 2.1%); производство на автомобили, задвижвани със зелена енергия – с 13,8%.

Подиндексът, проследяващ новите поръчки в рамките на индекса на мениджърите по покупки в производството, се повиши до 50,2%, връщайки се към територията на разширяване за първи път от април, което показва по-силна бизнес активност в китайската икономика.

Китайските експерти смятат, че политиките за стимулиране на търсенето, заедно с устойчивата индустриална модернизация и укрепването на новите фактори за развитие, ще подкрепят ускорения икономически растеж.

Трудната външна среда и вероятното увеличаване на западните ограничения във високотехнологичните сектори и най-вече в производството на полупроводници се превърнаха в постоянно предизвикателство за Китай. В момента китайската икономика се справя с текущите трудности и стратегията за „нова индустриализация“ е предназначена да бъде дългосрочен план за преодоляване на новите рискове.

Превод: ЕС

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели