/Поглед.инфо/ Току-що приключи пролетната сесия на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ), на която тези международни финансови институции традиционно определят план за действие за текущата година.

МВФ взе редица решения. Проведе се заседание на Международния валутен и финансов комитет (МВФК). Този орган е консултативен, подготвя проекти на решения за Управителния съвет на фонда, провежда две заседания годишно, състои се от 24 управители на МВФ. В него се включва и управляващ от Руската федерация (министърът на финансите Антон Силуанов).

След 43-ата среща на МВФК на 8 април беше публикувано комюнике. В него се посочва, че възстановяването на световната икономика, засегнато от "пандемията" миналата година, протича по-бързо от очакваното. Основната причина е ваксинацията, извършена от много страни. МВФК вярва, че успехът на глобалното икономическо възстановяване пряко зависи от темпото и мащаба на ваксинацията в света. Освен това МВФ е готов да подкрепи разработването, производството и употребата на ваксини. Изразено е желание да продължи тясното сътрудничество със СЗО.

Съобщението също така изразява готовност към изпълнението на проекти за "декарбонизация" на икономиката.

В светлината на факта, че МВФ, подобно на Световната банка, е готов да се посвети на борбата с изменението на климата, мнозина обръщат внимание на очакваните промени в подходите за сътрудничество със страните членки на фонда. Преди това тези подходи бяха определени от правилата на т. нар. Вашингтонски консенсус, сега може да се появи нова версия, където ще бъдат представени допълнителни изисквания към страните, желаещи да получат заеми: пълна ваксинация на населението, карантинни мерки, декарбонизация на енергетиката, промишлеността и транспорта, изваждане на така наречените защитени зони от икономическо обращение.

МВФК обръща специално внимание на политиката на централните банки. „Където е уместно, паричната политика трябва да остане адаптивна“, се казва в комюникето. Това означава, че централните банки могат да продължат да поддържат гигантския мащаб на паричното предлагане.

Централните банки увеличиха паричното предлагане с 10 трилиона долара през 2020 г. Допълнителна ликвидност се изсипа на финансовите пазари, изтласквайки индексите на акциите до рекордни висоти. Две централни банки се отличиха особено - Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка (ЕЦБ). Счетоводният баланс на Федералния резерв е нараснал с 3,19 трилиона долара през последната година., а за първото тримесечие на 2021 г. - с още 325 млрд. долара. ЕЦБ увеличи баланса си с 2,84 трилиона евро през изминалата година. Към днешна дата (края на първото тримесечие на 2021 г.) активите на водещите централни банки са достигнали следните стойности (трилион долара): ЕЦБ - 8,9; Система на Федералния резерв на САЩ - 7,8; Японска банка - 6,6; Китайска народна банка - 5.9. Стойността на активите на Централната банка спрямо БВП в края на 2020 г. е (%): ЕЦБ - 59,1; Федерален резерв на САЩ - 33,4; Японска банка - 127,4; КНБ- 35.1. МВФ всъщност подкрепя тази политика на водещите централни банки. Не е нужно да сте голям експерт по икономика, за да разберете, че "адаптивната" политика на централните банки води до срив на валутите, а след това и до световната финансова и икономическа криза.

Сега Международният валутен фонд се нуждае от много пари. Съобщението се отнася до квотите на страните членки в капитала на фонда. Веднъж на всеки пет години Фондът решава въпроса за квотите и при необходимост прави корекции по тях. Обсъдени са два параметъра на квотите: 1) делът на страната в общия капитал на фонда; 2) абсолютната стойност на квотата и общия капитал на фонда.

Въпросът за преразглеждане на акциите на държавите в капитала на Фонда беше повдигнат многократно, но това беше възпрепятствано от основния акционер на Фонда - САЩ. Американската квота е 17,46%. За да се блокира конкретно решение относно Съвета на управителите и Съвета на директорите, е необходима обща квота на страните членки от 15%, тоест САЩ имат блокираща квота.

Процесът на ревизиране на абсолютните стойности на квотите и капитала продължава по-успешно. През 2010 г. се състоя 14-ата ревизия на квотите, в резултат на което беше взето решение за удвояване на квотите и капитала. Решението беше бойкотирано от Съединените щати в продължение на няколко години, но през 2016 г. беше изпълнено: капиталът на Фонда беше увеличен на 477 милиарда СПТ единици (специални права на тираж - специална валута, издадена от МВФ за кредитиране на страните членки на Фонда ), или 687 милиарда долара в доларов еквивалент. През 2020 г. отново беше обсъден въпросът за поредното увеличение на капитала (с едновременно преразглеждане на акциите на държавите), но решение не беше взето.

На Фонда беше препоръчано да извърши мащабна емисия на собствена парична единица - СПТ. Нека ви напомня, че още през 1969 г. Фондът взе решение да емитира собствена валута, която може да се използва за попълване на резервните позиции на страните членки на МВФ (размерът на резервните позиции определя границите на възможните заеми на Фонда към страни членки). Тоест това е специфична непарична валута с ограничена употреба. Тогава мнозина обърнаха внимание на подобна инициатива на фонда и решиха, че най-вероятно това е прототип на световната валута, която се подготвя да замени щатския долар.

Издаването на СПТ започва на 1 януари 1970 г. и продължава три години. Това беше първото разпространение на СПТ. 1970-1972 Издадени са 9,3 милиарда СПТ единици, които са приравнени на щатския долар, а съдържанието на злато в новата единица е определено въз основа на дела от 1 трой унция метал = 35 СПТ. В рамките на определената сума МВФ разпределя СПТ между страните, участващи в споразумението, пропорционално на техните квоти в капитала на фонда.

След като на Ямайската конференция (януари 1976 г.) беше решено да се замени златно-доларовия стандарт със стандарт на хартиен долар, интересът на Фонда и неговите членове към нови издания на СПТ започна да се охлажда. Второто разпространение на СПТ се извършва през 1979-1981 г. (4 милиарда единици годишно - общо 12 милиарда СПТ). Това беше доста труден период за формирането на американския долар като единствената световна валута. В случай на провал на реформата, паричната единица на СПТ (наричана е хартиено злато) трябваше да хеджира американския долар. В началото на 80-те години щатският долар постепенно се укрепва. Възможността за реформиране на световната парична и финансова система чрез замяна на щатския долар и златото с наднационална парична единица беше запазена.

В края на 1981 г. общият обем на СПТ, издадени от Фонда, е 21,4 милиарда единици, които са разпределени между 143-те страни членки на Фонда. В края на 1981 г. тази сума достига 5,5% от всички световни валутни резерви, без златото. В същото време икономически развитите страни са получили повече от 2/3 от общия размер на разпределените СПТ, включително САЩ - 23%, колкото 100 развиващи се страни.

Паузата с пускането на хартиено злато продължи близо три десетилетия. Само професионални финансисти с международен уклон знаят за СПТ. Но на 28 август 2009 г. Фондът извърши третото разпределение на СПТ в размер на 161,2 милиарда единици без голяма публичност. За един ден общата маса на СПТ се увеличи почти осем пъти! Малко по-късно (9 септември 2009 г.) беше извършено друго, четвърто разпределение, също еднократно, в размер на 21,5 милиарда СПТ. Общият обем на СПТ, емитиран за кратък период, достигна 204,1 милиарда единици. Издаването на СПТ даде възможност за попълване на валутните резерви на държави, някои от тях се изчерпваха.

И отново имаше пауза в издаването на СПТ, което продължава единадесет години и половина. И в началото на 2021 г. се разпространиха слухове, че МВФ подготвя ново, най-амбициозно разпространение на СПТ. Писах за тези предположения през март, но тогава всичко беше ограничено до предположения. И ето комюникето от 8 април: „Призоваваме МВФ да излезе с изчерпателно предложение за ново общо разпределение на специални права на тираж (СПТ) от 650 милиарда долара, за да помогне за посрещане на дългосрочната глобална нужда от попълване на резервите, докато увеличаване на прозрачността и отчетността при докладване и използване на СПТ. ".

Посочената сума е еквивалентна на приблизително 455-460 милиарда единици. Ч. Практическото прилагане на тази препоръка на МВФК означава, че общото предлагане на СПТ ще утрои повече от настоящия обем хартиено злато. Това ще възлиза на приблизително 7 процента от общите валутни резерви на страните членки на МВФ в края на 2020 година. Мисля, че това е поредната стъпка към прехода на света към наднационалната валута на СПТ. Международният валутен фонд разбира, че времето на щатския долар е приключило и подготвя алтернативна писта, наречена СПТ. За МВФ това би означавало сбъдването на половинвековна мечта да стане световна централна банка.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели