/Поглед.инфо/ Във време на нарастваща загриженост относно проблемите на климата, световното внимание се насочва към Дубай. Днес се открива 28-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Глобално онлайн проучване, което CGTN проведе наскоро, показва, че 90,3% от анкетираните смятат, че никоя страна не може да стои настрана от проблемите на климата, а мултилатерализмът е основният начин за решаване на тези въпроси. 91,4% от анкетираните пък оценяват приноса на Китай за насърчаване на глобалното управление на климата.

В проучването 83% от анкетираните в световен мащаб смятат, че прекомерните въглеродни емисии са изострили глобалните климатични промени и само висококачественият път за устойчиво развитие е изходът от това положение. 81,8% от анкетираните призоваха страните да ускорят зелената и нисковъглеродна трансформация, да намалят въглеродните емисии и да насърчават постигането на глобалните климатични цели.

В Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата се посочва, че от гледна точка на историята, а и в настоящия момент, емисиите на развитите страни са най-големи. В тази връзка в документа се установява принципът на "общи, но диференцирани отговорности" между развитите и развиващите се страни. В проучването на CGTN цели 88,5 процента от анкетираните са съгласни, че развитите страни трябва да носят по-голяма историческа отговорност за причинената криза с изменението на климата. 80,1 процента от анкетираните са разочаровани, че развитите страни са забавили помощта си относно въпросите на климата за развиващите се страни.

89,9% от анкетираните призовават развитите страни да се отнесат сериозно към собственото си намаляване на емисиите и ефективно да осигурят средства за адаптиране и компенсации за загуби и щети на развиващите се страни.

Проучването е публикувано на английските, испанските, френските, арабските и руските платформи на CGTN, като 10512 интернет потребители са гласували и са изразили мнението си в рамките на 24 часа.