/Поглед.инфо/ Някои западни държави не пестят сили да спекулират с т.нар. „свръхпроизводство“ в секторите, свързани с новите енергийни източници в Китай. В същото време, в последната глобална анкета на Китайската медийна група 84,86 % от световните респонденти са заявили, че търсенето на технологии и продукти, свързани с новите енергийни източници, всъщност е достатъчно голямо и т.нар. „свръхпроизводство“ е обосновано. 86,05% от анкетираните са на мнение, че производственият капацитет се определя от пазарното търсене и предлагане, а умереният превес на производството над търсенето благоприятства конкуренцията и елиминира изостаналия капацитет.

Глобалните респонденти са съгласни с това, че ускоряването на технологичните иновации и пазарната конкуренция са ключът за насърчаване на здравословното и бързо развитие на секторите за нова енергия. В епохата на глобализацията икономиките имат сравнителни предимства, сътрудничеството е правилният начин към решаването на проблемите, а политизирането на икономическите въпроси и опитите за обвързването им с въпросите на националната сигурност не са в съответствие с пазарните норми.