/Поглед.инфо/ Доклад на д-р Владимир Трифонов, изнесен на Дискусията "Споделяне на новите икономически шансове от Китай", организирана от Китайската медийна група /КМГ/ и Поглед.инфо.

Драматичните събития през 1989 година и рухването на социалистическия блок доведоха до формирането на уникален еднополюсен световен ред, който даде тласък за ускоряването на глобализацията. Поради избрания път за нейното развитие, както и доминирането на ценностите на така наречения Колективен запад в масовото съзнание на хората, тя нерядко бе наричана уестърнизация, или унификация, по зададения от САЩ и Великобритания образец.

Несъмнено това до голяма степен отговаря на истината, тъй като след разпада на СССР, нанесъл тежък удар по левите партии и по социалистическия проект, изглеждаше, че набиращият сила неолиберален капитализъм няма алтернатива. Политическото измерение на глобализацията включваше формирането на нов модел за глобално управление, при който водеща роля имат САЩ, а в икономическото отношение - задълбочаването на световното разделение на труда, на общия пазар и на производствените взаимовръзки.

В изминалите 35 години САЩ бяха безспорен световен политически, икономически и културен лидер, флагман на глобализацията, който се опита да наложи общи стандарти и универсални правила на планетата, но не успя да осъществи докрай намеренията си. От една страна, това се случи, поради съпротивата на държави, не желаещи да приемат налаганите им условия, те показаха, че не желаят да се отказват своята идентичност, религии, традиции и специфичен път на историческо развитие, а от друга, предвид обективно съществуващите проблеми и противоречия, които се оказаха трудни за разрешаване дори и за най-могъщия в историята на човечеството глобален хегемон. Възникнаха поредицата от кризи и технологични изменения, които показаха, че налаганият досега модел на глобализация не е толкова изгоден, както се очакваше в началото на последното десетилетие на XX век. Или както отбелязват редица анализатори, този модел е направил богатите по-богати, а бедните по-бедни.

Неспособността на САЩ и западните им партньори да намерят адекватен отговор на натрупващите се проблеми, доведе до изостряне на напрежението в отношенията между държавите. Възобновиха се стари и възникнаха нови геополитически конфликти, редица страни прибягват до търговския и инвестиционен протекционизъм. Всичко това води и до въпроса – дали именно неудачният модел на глобализацията, наложен след 1989 година, не е причина за възникналите кризи? А също така и как той трябва да се промени, за да се изгради един свят на мир, стабилност, просперитет и устойчив икономически растеж?...

/ВИДЕО/