/Поглед.инфо/ Иолина Василева е магистър по Междукултурна комуникация, с богат опит в туристическия бранш, която многократно е участвала в туристически и бизнес изложения в Китай и в България, свързани с китайската култура. За КМГ тя коментира някои последни новости в туристическия сектор на Китай и тяхното значение за привличането на повече туристи към Поднебесната.

„Китай изгражда мостове, основани на взаимно сътрудничество, диалог и дипломация, а глобализацията и бързата промяна в съвременното общество водят до нови възможности. Просперитетът на китайското общество и международното сътрудничество със споделени и общи ползи за всички държави, са заложени във всички политики водени от КНР. Една от тях е „Планът за развитие на туристическия сектор през периода 2021-2025 г.“, който има за цел създаването на по-модерна система за туристическия сектор в страната, интегрираща културното развитие и високите технологии,” казва Иолина Василева и коментира:

Политическите, културните и търговските връзки между Китай и страните по света са от изключителна важност за всички икономики, те обхващат и влияят на области като инвестиции, инфраструктура, ноу-хау, човешки права, сигурност, енергетика, туризъм, култура и други.

Тя  припомня и подчертава, че до 2035 г. Китай има поставена цел да се превърне отново в достъпна и популярна световна туристическа дестинация, включваща разнообразни туристически атракции, национални паркове с техните отличителни за китайската култура характеристики, курорти от най-високо световно ниво, съвременни и висококачествени туристически продукти. Проектът заявява нуждата от насърчаване на входящите и изходящи пътувания, но съобразени с глобалната пандемия от Ковид-19 и приоритизирането на превенцията и контрола на потока от хора.

В. Като  експерт с богат опит в туристическия бранш специално между България и Китай, моля да споделите мнението си за последните новости на Поднебесната в областта на туризма и културата, които според Вас ще окажат голямо влияние върху превръщането на Китай отново в една от най-желаните туристически дестинации?

О. Значителна новост в туристическия бранш на Китай е нарастващият акцент върху културния туризъм, при който богатото културно наследство се преплита със съвременните нужди на потребителите и дигитализирането. Китайската нация притежава изобилие от исторически и културни съкровища и това подпомага по-лесното реализиране на проекта, който цели развитие на туристическата индустрия, чрез политики, стимулиращи културата и туризма.       През 2023 г. „травел пейзажът” в страната е белязан от нарастващ акцент върху технологично-подобрените изживявания, които отговарят на предпочитанията на съвременните туристи и пътешественици. Тенденцията на китайския туризъм, ориентирана към технологиите, показва интегрирането на интелигентни решения в пътуването чрез иновативни приложения за смартфони. Например: управление на интелигентни хотелски стаи; транспорт с актуализации в реално време и разширена реалност; виртуални реалности – позволяващи туристите да изследват исторически места, културни забележителности и природни чудеса чрез виртуални обиколки, които вдъхват живот на дестинациите; безконтактни услуги и цифрови плащания; QR кодове, елиминиращи физическата валута и банковите карти; виртуални водачи и др. Тези модерни подобрения се сливат безпроблемно със спокойния туристически фон, обогатявайки културното изживяване.

През 2019 г. преди удара на пандемията, Китай има най-големия пазар на изходящ туризъм в света със 169 милиона пътувания през същата година, (данни от Националното статистическо бюро на Китай). Неотдавна Китай обяви облекчаване на ограниченията за групов туризъм в чужбина, като основните запитвания за туристически пакети са до страни като Япония и Австралия. Увеличаването на пътническите полети между САЩ и Китай би трябвало да повлияе положително на потока на туристи в двете посоки. Все пак остават множество предизвикателства и пречки – международните полети от Китай остават на около 50% от нивата преди пандемията. Процесът на кандидатстване за визи все още е значително сложен и цените за много от популярните туристически дестинации по света са значително повишени.

Китай все по-добре се справя с безбройните икономически предизвикателства, както на международния, така и на вътрешния пазар. Туристическият бранш отбелязва възстановяване, което повишава потреблението и глобалното доверие в Китай и засилва трансграничната търговия и сътрудничество. В дългосрочен план всички предприети мерки и съставени планове ще дадат посоката на бъдещото развитие на туристическия и културен потребителски пазар, както и тласък на националната икономика.