/Поглед.инфо/ В коментар за КМГ експертът по международни отношения и китаист Иолина Василева се спира на подобряване живота и благосъстоянието на хората в Китай, което води от своя страна и до повишаване на потреблението, а от икономическа гледна точка нацията преминава от експортно ориентиран модел на икономиката към модел базиран основно на потребление и външни инвестиции.

„Благосъстоянието и щастието на хората в Китай са една от основните цели на икономическото развитие на страната и една от основните философии за развитие, прилагани от китайския президент Си Дзинпин”, с тези думи българският международник започва коментара си, като обяснява, че част от поставените от китайския ръководител и  изпълнени задачи  са  свързани с  успешно интегрираните системи за политиките за заетост в градските и селските райони на страната,както и поставяне началото на премахване на институционалните и политическите бариери, които възпрепятстват потока на работна ръка и създават неоправдани ограничения. Благодарение на успешните политики на Си Дзинпин и продължаващия икономически растеж, заетостта сред китайския народ остава стабилна, а хората стават все по-заможни, категорична е тя. По-нататък г-жа Василева припомня, че през последните 10 години, годишният доход на глава от населението в Китай се е увеличил повече от два пъти. „Президентът Си често посочва, че благосъстоянието на хората в Китай е от решаващо значение за напредъка на общия просперитет и изграждането на висококачествен живот, а партийните комитети и правителството на всички нива трябва да се стремят да изпълняват тези задачи, за да се достигнат конкретни и успешни резултати”.

Днес от икономическа гледна точка нацията преминава от експортно ориентиран модел на икономика към модел базиран основно на потребление и външни инвестиции, коментира тя и посочва, че в  разнообразния потребителски пейзаж на Китай съжителстват няколко сложни и различни икономически реалности, предлагащи динамика от луксозни, стандартни и икономични сегменти. Китай претърпява бързо икономическо развитие, което оформя предпочитанията, стремежите и покупателната способност на населението, а разрастването на средната и богата класа, с увеличен разполагаем доход, води до търсене на продукти от висок клас, дизайнерски и международни брандове и стоки, които да символизират индивидуалност, модерност, статус и успех.

„Платформите за електронна търговия и социалните медии в страната, играят ключова роля на пазара на потребителски стоки, а международните марки все повече се адаптират и приспособяват своите предложения към китайските културни предпочитания”,  обяснява г-жа Василева.

Тя прави и някои прогнози, като се спира на очакванията Китай да бъде най-големия пазар на луксозни стоки през 2025 година, базирано на данни от 2021 година, когато повече от една пета от световните потребителски разходи за луксозни стоки са били в Китай. Вътрешните продажби на луксозни стоки в континенталната част на Китай на годишна база са близо 74,4 млрд. долара през 2021 година.

В Китай съществува значителна част от потребителската база, която гравитира към стандартния сегмент продукти и услуги, които предлагат достъпност, но и добро качество. Потребителските способности на населението растат и хората вече не избират да закупят най-евтината или най-достъпната стока. Очертаващата се средна класа предпочита баланса между качество и рентабилност и дори в разгара на пандемията Ковид-19 преди няколко години, китайската икономика отчете подем и положителен растеж благодарение на взетите редица мерки от страна на правителството за подпомагане на икономиката като някои данъчни облекчения. Китайското правителство определя средната класа като граждани, които печелят между 7 200 и 62 500 долара годишно..

Не на последно място, експертът се спира и на чувствителната тема за цените на някои продукти, към които потребителите имат афинитет. „Навигирането в ограниченията на икономичния сегмент  отговаря на нуждите на чувствителните към цените потребители, които дават приоритет на достъпността пред високото качество. Този сегмент играе важна роля за осигуряване на достъп до бюджетни услуги и стоки от първа необходимост. Много местни и регионални марки доминират в този дял от пазара в Китай, превръщайки го в цифрово приобщаващ, благодарение на разнообразието от онлайн платформи  и дигитално обслужване, което се предлага”, казва тя.

Очаква се Китай и Индия да бъдат двата най-големи източника на нови потребители -  част от средната класа през 2024 година, като двете държави ще допринесат за това с нови над 60 милиона души общо избавени от бедността. Грандиозно постижение на Китай е, че в страната крайната бедност и дълбока мизерия е напълно изкоренена. Според оценки на Световната банка през изминалите малко над 40 години около 850 милиона души в Китай са прекрачили прага на бедността от 1,9 долара разходи на ден на човек.

Като една от най-бързо развиващите се икономики в света, страната осъзнава важната роля на средната класа в стимулирането на общото държавно икономическо развитие и социална стабилност. В петгодишния план за 2021-2025 година, президентът Си Дзинпин пое ясен ангажимент за политики на подпомагане и значително увеличаване на хората със средни доходи в страната, като крайният резултат от предприетите мерки ще бъде видим през 2035 година.

Добрата инфраструктура и добрия стандарт на живот в окръжните китайски градове са важен правителствен приоритет, тъй като те са основата за подобряване на икономиката в страната и са ключов двигател на вътрешното потребителско търсене. По-доброто образование и достъпността му са друг инструмент за повишаване на процента на средната класа, затова правителството е в процес на прилагане на различни програми и инициативи, насочени към качествено образование и професионално обучение. Повишаването на жизнения стандарт означава повече хора да наемат по-високо квалифициран персонал и да се предлагат по-високо платени работни места.

В края на коментара, българският експерт-международник прави извода, че многообразието на стандарти в Китай подчертава сложното консуматорско общество на страната, оформено от фактори като урбанизация, миграция, човешки ресурс, технологичен напредък и културна динамика. Интегрирането на различни технологии и удобства в ежедневието на хората в Китай оказва влияние върху покупателното поведение във всички икономически сегменти, а правителствените инициативи насочени към облекчаване на бедността и стимулиране на икономическото развитие, играят важна роля в пейзажа на китайския потребителски пазар.