/Поглед.инфо/ Върховният народен съд на Китай пусна нова наредба, с която разширява юрисдикцията на първостепенните съдилища в гледането на граждански и търговски дела свързани с чужбина.

В момента само ограничен брой първостепенни и междинни съдилища имат това пълномощие.

Съгласно новата наредба, която ще влезе в сила на 1 януари 2023 г., първостепенните народни съдилища по принцип ще имат юрисдикцията за този тип дела. В същото време междинните народни съдилища също ще могат да гледат големи дела, включително за спорове за обекти с висока стойност, заплетени подробности или съществен брой страни.

Корекцията бе направена в отговор на промените в броя, вида и разпределението на този тип дела, за да се подобри качеството и ефективността на свързаните с чужбина съдебни услуги и да се допринесе за отварянето на страната, заяви служител на Върховния народен съд.