/Поглед.инфо/ След десетилетия на бързо развитие, индустрията на Китай, свързана с новите енергийни източници, печели множество конкурентни предимства. Това е благодарение на огромния вътрешен пазар, цялостната индустриализация на производствената верига, както и разбира се благодарение на човешкия фактор – голямо количество специалисти и потребители. Китай също така стабилно увеличава инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност, което дава своите видими резултати.

Всяка държава може да култивира подобни предимства и никой не може да поддържа водеща позиция във всички сектори. Изказвания и коментари относно „свръхпроизводството“ на Китай в този сектор не са базирани на реалната ситуация и не отговарят на принципите на свободната търговия и конкуренция.

В сектора за електрически автомобили, например, китайският пазар поема по-голямата част от произведените коли, а продажбите изцяло отговарят на производството. Ако погледнем състоянието на световния пазар, може спокойно да се каже, че сме далеч от задоволяването на нуждите от производство, тъй като развитието на сектора е едва в самото си начало и се очаква значителен растеж в близките години.

Секторите, свързани с новите енергийни източници на Китай, предоставят нови печеливши възможности за международното икономическо и търговско сътрудничество. Те не представляват заплаха за световната икономика и дават тласък на зеленото развитие.