/Поглед.инфо/ "Различните страни имат различни традиции и системи, така че има много начини и методи за постигане на демократични ценности". "Нарастващото представителство на развиващите се страни и икономики в глобалните институции може да насърчи по-справедлива и демократична глобална система за управление".

По време на проведения в Пекин „Трети Международен форум за демокрация: Общи ценности за цялото човечество“, над 200 гости от множество страни, региони и международни организации участваха в задълбочени дискусии по теми като: "Демокрация и модернизация на управлението", "Изкуствен интелект и бъдещето на демокрацията" и "Демокрация и глобално управление в многополюсен свят". Консенсусът между всички е, че целта на демокрацията е да защити и подобри благосъстоянието на цялото човечество. Трябва да се зачита правото на хората от всички страни да избират своя собствен път за развитие и да се противопостави на използването на демокрацията като претекст за създаване на разделение, разпространение на предразсъдъци и подкопаване на мира в международната общност.

В навечерието на този форум Китайската медийна група проведе проучване на общественото мнение върху близо 40 000 журналисти от 32 страни по света. Резултатите показват, че най-важното значение за развитието на демокрацията е "запазването на основните права на оцеляване" (40,7%), последвано от "равенство за всички" (29,3%) и "икономическо развитие" (29%), на опашката са "един човек, един глас - избирателна система на демокрация в американски стил" с (12,4%) и "проверки и баланси на властта" (10%). Това показва, че ефективното гарантиране на правото на оцеляване и развитие е най-важното изискване на хората в различни държави за развитие на демокрацията.