/Поглед.инфо/ В съобщение на Московската борса от 12 юни се посочва, че заради санкциите на Запада щатският долар и еврото вече няма да бъдат използвани за сделки с валута, благородни метали, ценни книжа и стандартизирани деривати.

Централната банка на Русия заяви, че решението няма да засегне извънборсовите сделки в долари и евро, а официалният обмен курс на тези валути спрямо рублата ще се определя въз основа на банкови извлечения и информация от извънборсови търговски платформи. Компаниите и физическите лица могат да продължат да купуват и продават долари и евро чрез руските банки, както и че сметките и депозитите им в двете валути са гарантирани.