/Поглед.инфо/ Западни политици и медии все по-често говорят за т.нар. "теория за свръхкапацитета на Китай", отразяваща нарастващото безпокойство на някои хора в САЩ и Запада относно бързото развитие на китайските индустрии за нова енергия. Доброто развитие на тези сектори в Китай тревожи определени кръгове в западните държави, затова те се опитват да пречат на развитието на икономическите отношения на Китай със света и да запазят монополното си положение в глобалните индустриални вериги и веригите за доставки.