/Поглед.инфо/ Последните статистически данни показват, че в началото на годината се запазва възходяща тенденция на вноса и износа. На тази основа се очаква външнотърговският обем на Китай като цяло да бележи растеж през цялата година.

Ще бъдат предприети целенасочени мерки за улесняване на стокообмена, за проучване и анализ на бизнес средата и за подобряване на митническите услуги. Това съобщи вчера директорът на Главното управление на митниците на пресконференция в рамките на втората сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители.