/Поглед.инфо/ Тази година се навършват 30 години от влизането в сила на Конвенцията на ООН по морско право. На провелия се днес международен симпозиум помощник-министърът на външните работи на Китай Мяо Дъю изнесе реч чрез видео връзка, в която заяви, че за геополитическите си интереси и хегемонията над океана някои държави са изопачавали и злоупотребявали с Конвенцията. В същото време човешките дейности, морските технологични иновации и изменението на климата са довели до много нови проблеми в глобалното морско управление. За разрешаването им е необходимо международното сътрудничество, базирано на принципите в Конвенцията.

Мяо посочи още, че океанът е мост за взаимовръзки между държавите, а не е ринг за международна политическа борба. „Призоваваме страните да отстояват принципите за справедливост и честност и да се противопоставят на двойните стандарти и избирателното прилагане на нормите на международното право, включително на Конвенцията по морско право“, заяви той.

„Някои държави, които не са страни по Конвенцията, злоупотребяват с нея и отказват да поемат съответните задължения, като едностранно начертават границите си във външния континентален шелф в опит да се възползват от дивидентите на Конвенцията. Тяхното поведение сериозно подкопава международния ред в океана“, посочи още Мяо.