/Поглед.инфо/ На 27 юни Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което беше разгледан въпросът за по-нататъшното задълбочаване на реформите и насърчаването на модернизацията от китайски тип.

Участниците се запознаха с проект за „Решение на ЦК на ККП за по-нататъшно цялостно задълбочаване на реформите и насърчаване на модернизацията от китайски тип“, който ще бъде подложен на обществено обсъждане и окончателния му текст ще бъде внесен за одобрение от Третия пленум.

На заседанието беше подчертано, че общата цел на по-нататъшното цялостно задълбочаване на реформите е да продължи усъвършенстването и развитието на социалистическата система с китайска специфика и да се ускори модернизацията на системата на държавното управление и управленските възможности. До 2035 г. трябва да бъде окончателно установена системата на социалистическа пазарна икономика на високо ниво, да се усъвършенства системата на социализма с китайска специфика, да се модернизират в общи линии системата на държавното управление и управленските възможности, полагайки основата за реализирането до средата на настоящия век цялостното изграждане на Китай като модерна социалистическа държава.