/Поглед.инфо/ На 17 май руският президент Владимир Путин произнесе реч в Технологичния институт на Харбин и разговаря с преподаватели и студенти за образователното и научно-технологичното сътрудничество, културния обмен, взаимното обучение, растежа и развитието на младежите.

Тази година се отбелязва 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Китай и Русия. Образователното сътрудничество винаги е било важна сфера на двустранното сътрудничество. Технологичният институт на Харбин си сътрудничи с няколко известни руски университети, сред които е и Държавният университет на Санкт Петербург.

„Сътрудничеството между университетите на Китай и Русия предлага качествен шанс на учене за младежите на двете държави и засилва взаимното разбирателство между двата народа“, смята руският президент. Путин допълни, че Русия желае да продължи да засилва сътрудничество с Китай, за да предложи повече платформи на общуване и учене за младежите.

„В Русия около 90 000 студенти и ученици учат китайски език, а много китайци учат руски език. С повишаване на нивото на сътрудничество между Китай и Русия ще има нужда от все повече кадри, които разбират китайски и руски и владеят професионални знания“, заключи руският президент.