/Поглед.инфо/ Съветът на ООН по правата на човека вчера с единодушие одобри националния доклад за напредъка на Китай в тази област.

Чън Сю, постоянен представител на Китай към Службата на ООН и други международни организации в Швейцария, представи позицията на китайското правителство по предложенията, отправени от различни държави по време на разискванията, както и поетапния напредък в практикуването на 30-те нови мерки на Китай за защита на правата на човека. Той също така доразви пътя, концепциите и постиженията на Китай в областта на правата на човека и подчерта, че понастоящем страната напредва с всички сили в изграждането на силна нация и националното възраждане чрез модернизация в китайски стил.

Представителите на множество страни, сред които Русия, Венецуела, Узбекистан, Гамбия и Виетнам, дадоха висока оценка на усилията и постиженията на Китай в областта на правата на човека. Според тях Китай е приел повечето от предложенията, съответстващи на реалността в страната и волята на народа.