/Поглед.инфо/ Дискусия на тема "Споделяне на новите икономически шансове от Китай" , организирана от Китайската медийна група и "Поглед.инфо". Модератор на дискусията е Симеон Миланов, а участниците в нея са:

УЧАСТНИЦИ и ДОКЛАДИ:

Проф. Нако Стефанов: Високотехнологичният пробив на КНР в сферата на микрочиповете и изкуствеуния интелект/ИИ/

Зорница Илиева: Относно икономическите шансове на Китай днес

Проф. Боян Дуранкев: Бъдещето на Европейския съюз и България в контекста на влиянието на Азия и Китай

Д-р Владимир Трифонов: Китайският модел за глобално развитие -  възможност за стабилност и икономически растеж

Д-р Вихра Павлова: Битката САЩ-Китай в облачното пространство?

Д-р Румен Петков: Китайско-африканските отношения като успешен пример: Търговия, бизнес, модернизация и развитие

Симеон Миланов: Ролята на Китай в модернизацията, омиротворяването и стабилизацията на Близкия изток

/ВИДЕО/