/Поглед.инфо/ Твърденията за „свръхкапацитета" на Китай, разпространяван от някои западни политици и медии, се основава на страха на Запада от възможностите и потенциала за развитие на китайската икономика и секторите, свързани с новите енергийни източници. Това коментират международни експерти, подчертавайки, че Китай ще продължи да играе ключова роля в осигуряването на дългосрочната стабилност на световната верига за доставки.

Едуард Кисветер, председател на Световната митническа организация (СМО), заяви, че Китай се е превърнал в световен лидер в инвестициите, технологии за възобновяема енергия и свързаните с тях производствени проекти. „Разбирам, че това може да предизвика опасения в някои части на света, но не съм съгласен с коментарите и анализите на някои западни страни. Тези теории са основани на страх", каза Кисветър, който е и комисар на Националната агенция по приходите на Република Южна Африка. "Трябва да приемем отвореност и по-приобщаващ подход и да мислим за потенциалните партньорства и общата работа, а не за нещата, които ни разделят. В рамките на Световна митническа организация със сигурност се стремим да насърчаваме изграждането на повече партньорства с Китай", добави той.

При участието си на международната конференция на Световната митническа организация за Одобрени икономически оператори (Authorized Economic Operator; AEO) в началото на май в Шънджън, Кисветер отново подчерта значителната роля на Китай в световната търговия. „ 25% от световната търговия включва Китай. За повечето страни Китай е ключов търговски партньор, затова трябва да следим отблизо тенденциите на китайската икономика.“

Подкрепена от зеления преход и индустриалната модернизация на своите компании, външната търговия на Китай се е увеличила с 5,7% на годишна база до 13,81 трилиона юана (1,91 трилиона долара) през първите четири месеца, докато износът й е нараснал с 4,9% до 7,81 трилиона юана. Това показват последните официални данни на Генералната администрация на митниците.

Снори Олсен, комисар по приходите и митниците на Исландия, заяви, че теориите за "китайския свръхкапацитет" са погрешни и не се основават на реални факти. Той подчерта, че търговията между Китай и Исландия ще продължи да расте, след като двете страни подписаха споразумение за взаимно признаване на Одобрени икономически оператор (AEO) в Шънджън миналата седмица. Подобни споразумения позволяват на митническите органи да признават сертифицирани компании за опростяване на митническото оформяне. Това засилва международното сътрудничество, както и подобрява процесите за партньорство между предприятията и други държавни ведомства. Към 13 май Китай е подписал такива споразумения с 28 икономики, обхващащи 54 страни и региони.

Сю Хункай, заместник-директор на Комитета за икономическа политика към Китайската асоциация за политически науки, заяви, че търговската среда между Китай и страните от инициативата "Един пояс, един път" остава относително стабилна. Китайският износ за Югоизточна Азия, Латинска Америка и Централна Азия поддържа бърз растеж от началото на годината, компенсирайки по-бавния растеж на износа за някои развити икономики. Например, търговията на Китай с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) нарасна с 8,5% на годишна база до 2,18 трилиона юана през първите четири месеца, което представлява 15,8% от общата външна търговия на Китай.

Лиен Мин, директор на Института за международна търговия към Китайската академия за международна търговия и икономическо сътрудничество, подчерта, че усилията трябва да се фокусират върху ускоряване на подписването на споразумения за свободна търговия с нововъзникващи пазари и актуализиране на съществуващите споразумения. Това е необходимо за стабилизиране и подобряване на политическата и регулаторната среда, пред която са изправени износителите както в Китай, така и в чужбина.

На 13 май в Пекин се проведе среща за насърчаване на международната търговия и инвестиции, която събра 170 участници от 40 страни и региони. Те се обединиха около мнението, че Китай, като втората по големина икономика в света, ускорява развитието на нови качествени производителни сили. Това създава значителни възможности за глобалния икономически растеж.

Дилма Русеф, директор на Новата банка за развитие и бивш президент на Бразилия, подчерта, че двигателят на китайския икономически растеж се променя. Той вече е стимулиран главно от бързото развитие на нови качествени производителни сили. Увеличаващите се инвестиции в дълготрайни активи и бурното развитие на високотехнологичния сектор са вдъхновяващ пример за целия свят. Китайската икономика демонстрира висока гъвкавост и устойчивост.

Адам Дънет, член на Търговската камара на ЕС в Китай, отбеляза, че според скорошно проучване, повечето компании в организацията имат печелившо сътрудничество със своите китайски партньори и са засилили инвестициите си на китайския пазар.