/Поглед.инфо/ На 27 октомври тази година руският президент Владимир Путин, изказвайки се на годишната среща на дискусионния клуб „Валдай“, говори за изчерпването на сегашния модел на глобалната система за развитие, за сериозните промени, които сега се случват в света, както и за рисковете, свързани с деградацията на световните институции, ерозията на принципите на колективната сигурност и подмяната на международното право с правила, неясно от кого измислени.

От тази гледна точка като принципно важна в речта на Владимир Путин трябва да се отбележи тезата, че светът днес се намира на исторически повратен момент , продължавайки да се развива по негативен сценарий, за който Москва многократно е предупреждавала колективния Запад. И не става дума само за военни заплахи или икономически предизвикателства.

По негово мнение, днес има системна криза на световната цивилизация, т.к Западът предприе редица стъпки за изостряне на ситуацията в различни региони на света. В същото време страните на Запада са далеч от единството - между тях има доста противоречия.

В тази връзка, според руския президент, Западът има само два пътя: да натрупа тежест от проблеми, които неизбежно ще „смажат“ основните световни играчи, или да решава проблемите заедно, макар и не идеално, но по ефективни начини.

Ако вземем под внимание движението на световната общност по първия път, за който говори руският президент, става очевидно, че този път е свързан с глобалните проблеми и предизвикателства, пред които е изправено човечеството през последните десетилетия. Това е и агресивната хегемония на Запада, воден от САЩ, и нелоялната конкуренция на водещите западни държави на световните пазари, и разпалването на регионални конфликти. В основата на тези проблеми, според Владимир Путин, е увереността на световните лидери на Запада и преди всичко на САЩ в тяхната непогрешимост и изключителност.

Затова всяка алтернативна гледна точка от страна на западната общност се отъждествява с пропаганда или подкопаване на т.нар. демократични ценности. Освен това всяка критика на Запада, по думите на Владимир Путин, се възприема от тях като „интриги или подкрепа на Кремъл“. Стига се до агресивното налагане на своите възгледи, което според него е погрешно, т.к. истинската демокрация се крие в зачитането на правото на всяка държава да избере свой модел на развитие. Западът се страхува от алтернативи, които вече днес доказват своята ефективност.

Със сигурност има изход от тази ситуация - това е предложеният втори начин за решаване на световните проблеми с общи усилия, чиято същност се състои в това, че новите центрове на власт са в състояние не само да се конкурират с водещите западни държави, но да си сътрудничат и предлагат алтернативни начини за излизане от световната криза, за решаване на възникващи предизвикателства и заплахи. Осъществяването на този път е възможно само със създаването на общи интеграционни стратегии, които са от полза за всички държави, а не само за страните от „златния милиард“.

Вярно, западните идеолози не харесаха това предложение на руския президент и те видяха в руския подход поредната „ръка на Москва“, опитваща се да „дърпа одеялото“ върху себе си и да „вбие клин“ в „стройните редици“ на западни лидери.

Западът възприема откритостта и доверието на Русия в партньорите като слабост и това е сериозна грешка. Русия никога не се е смятала и не се смята за враг на западните държави. Освен това Русия не предизвиква Запада, а само защитава своето „право на съществуване“. Не Русия, а западните страни искат да я превърнат в инструмент за постигане на целите си, но Русия няма да бъде такъв инструмент, както много други държави. В същото време Москва не се опитва да стане хегемон и да замени господството на Запада с господството на Изтока.

Контент-анализа на речта на Владимир Путин на срещата на Валдайския клуб показва, че една от най-важните теми в съвременния дневен ред е проблемът за ядреното възпиране и невъзможността за използване на оръжия за масово унищожение в съвременните реалности. Думите на руския президент бяха адресирани не само към руската публика и нашите съюзници, те бяха пореден опит да се предаде руската позиция на колективния Запад.

В този контекст руският президент обърна внимание на факта, че Русия не е планирала и няма да нанася ядрен удар срещу други държави, в частност срещу Украйна, т.к. няма военен или политически смисъл. В същото време ръководителят на руската държава отбеляза, че докато изобщо съществуват ядрени оръжия, съществува риск от тяхното използване.

В тази връзка той призова всички, които обвиняват Русия в агресивна ядрена реторика, да проучат военната доктрина на Руската федерация, която гласи, че ядрените оръжия могат да бъдат използвани за защита на техния суверенитет, териториална цялост и за гарантиране на сигурността на руския народ.

В тази връзка президентът отбеляза, че Западът умишлено прокарва тезата за възможността Руската федерация да използва ядрено оръжие, за да повлияе на съюзниците на Москва и неутралните държави, но тази цел е примитивна и няма да завърши с нищо.

Съвсем естествено коментарите на американския президент последваха веднага изявленията на руския лидер за ядрените оръжия. Джо Байдън в най-добрата западна традиция каза, че споменаването на ядрени оръжия в речта на руския президент противоречи на обещанията на Москва да не ги използва. Според Байдън руският президент е „много опасен в своя подход“ към ядрените оръжия. Байдън обаче не обясни каква е опасността от подобен подход на руския президент.

Американските експерти, с които имах възможност да разговарям след речта на Владимир Путин във Валдай, бяха почти единодушни в оценките си. Според тях президентът на Русия даде мощен сигнал на световната общност, че хегемонията на Съединените щати няма място в бъдещата архитектура на света. Нещо повече, зад реториката на Путин се крият истини, които са много неприятни за американците: първо , еднополюсният свят с неговия неестествен ред, където Съединените щати властват, е към своя край.

Второ , те вярват, че регионалните блокове, активно подкрепяни от американците, започват да се разпадат, както се случи по време на Римската империя, когато се стигна до конфликта с Картаген, така че сега е дошло времето, когато Американската империя в този си вид просто е обречена.

Трето, Владимир Путин в речта си всъщност предупреди своите „западни партньори“, че всеки път, когато САЩ се опитват да запазят своята хегемония, Съединените щати ще трябва да плащат все по-висока и по-висока цена в бъдеще. Наистина, цената на Съединените щати да останат суперсила непрекъснато нараства от десетилетия, но дълговете сега са нараснали до степен, поставяща под въпрос способността им да поддържат статуквото.

Що се отнася до американския президент и изявленията му за ядрени оръжия, както и за възможността за използването им в Украйна, дори според американски анализатори, Байдън се опитва да възпроизведе само това, което неговите анализатори и помощници са му написали на лист хартия.

На фона на предложената от руския президент холистична панорама на световните проблеми и пътищата за тяхното разрешаване, „изводите“ на Байдън изглеждат наистина много странни. Вместо да представи своята визия за по-нататъшното развитие на световната политическа система, американският президент само „хвърли поглед върху проблема с ядрените оръжия“ и отново тръгна да говори за така наречената руска агресия в Украйна.

Така според Дейвид Игнациус, колумнист на американското издание The Washington Post, сегашният собственик на Белия дом трябваше да премине към преговори с официална Москва възможно най-скоро. По мнението на наблюдателя, от Москва е подаден сигнал към колективния Запад и той не може да бъде пренебрегнат, т.к. има крещяща и очевидна нужда от повече дипломатически усилия между Русия и Съединените щати. И тези усилия трябва да бъдат насочени към предотвратяване на катастрофален сценарий между двете страни.

Британският Independent също обърна внимание на речта на Владимир Путин, като посочи факта, че западните страни играят опасна и мръсна игра, не отчитайки никак интересите на други държави, и заключи, че Путин ясно показва, че има и друг, различнен от американския, начин да се водят световните дела

Анализът на широкия спектър от стратегически позиции , представени от руския президент по време на формирането на новия световен ред, показва, че дори при значителната волатилност на подходите, основните проблеми са разбалансираността в системата на международните отношения, нестабилността на подходите за решаване на глобалните проблеми и алтернативността на световното господство на Запада, т.е. всъщност говорим за разделение на световната общност.

Основните строители на новия алтернативен световен ред ще бъдат съответните центрове на властта - силите-цивилизации и големите регионални обединения. В тази връзка Русия смята за важно по-активното задействане на механизми за създаване на големи пространства, изградени върху взаимодействието на съседни държави, чиято икономика, социална система, ресурсна база и инфраструктура се допълват взаимно.

Такива големи пространства всъщност са основата на многополюсния световен ред – неговата икономическа основа. От техния диалог се ражда истинското единство на човечеството, много по-сложно, оригинално и многоизмерно, отколкото в опростените представи на западните идеолози.

В основата на алтернативата за развитие на света Владимир Путин разглежда и страни с традиционни ценности, които според него съществуват на всички континенти – в Европа, Азия, Африка и Америка. По мнението на руския президент, традиционните ценности са пътят и основата на световната цивилизация, доколкото в съвременния свят нараства значението им като солидна опора – морална, етична и ценностна.

Има поне два Запада, единият от тях е Западът на „традиционните, предимно християнски ценности“, към който руснаците се чувстват близки, роднини, но има и друг Запад, който е агресивен, космополитен и неоколониален. Този друг Запад действа като оръжие на неолибералния елит и се опитва да наложи своите доста странни ценности на всички останали народи, подправяйки ги с „десетки полове“ и „гей паради с флаговете на дъгата“. Всеки ден, увеличавайки хаоса, той става все по-нетолерантен дори по отношение на западните страни в случай на опит да покаже някаква независимост.

Повечето световни издания, правейки паралел с речта му на Мюнхенската конференция по сигурността през 2007 г., изразяват мнение, че настоящата реч на руския лидер се е превърнала в „крайъгълен камък в основата на бъдещата световна архитектура“. В същото време руският президент изрази увереност, че Западът в крайна сметка ще бъде принуден да включи Русия и други страни в преговорите за бъдещия световен ред, т.к. той просто няма друг избор.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели