/Поглед.инфо/ Конституцията на Руската федерация гласи, че държавната власт на Руската федерация се състои от три клона: законодателна („Федерално събрание“ - глава 5), изпълнителна („Правителство на Руската федерация“ - глава 6), съдебна („Съдебна власт“ и прокуратура” - глава 7).

Централната банка на Руската федерация се споменава няколко пъти в Конституцията (членове 75, 83, 103). Тя се отнася до публичните органи, което следва от член 75 от Конституцията на Руската федерация: „Защитата и осигуряването на стабилността на рублата е основната функция на Централната банка на Руската федерация, която тя изпълнява независимо от други публични органи.”

Думата "други" не оставя съмнение, че Банката на Русия е публичен орган. Но към кой клон на властта принадлежи? Вече със сигурност стана ясно - не към съдебната и законодателната власт. Те обаче не искат да я включат и в изпълнителната власт. Юристите изписаха тонове хартия, за да обяснят този парадокс. Например работа О.М. Петрова „Особености на взаимоотношенията между Централната банка на Руската федерация и държавните и изпълнителните органи“

И, моля, ето пример за юридически софизъм от тази работа: „Централната банка на Руската федерация тясно си сътрудничи с държавните и изпълнителните органи . В същото време си струва да се отбележи, че в някои моменти Централната банка е строго независима в решенията си от действията на държавните и изпълнителните органи, но има случаи, когато независимостта на Централната банка е относителна. Формулировка напълно в духа на "Да се обеси не да се помилва".

Доц. Валентин Вацев, проф. Л. Георгиев и Зорница Илиева - с геополитически десант в Ловеч на 9.03.2023 г./Четвъртък/

Самата Централна банка обаче не се нуждае от такава двусмисленост на юридическите софисти. Той иска пълна свобода от държавата. И в началото на 2000-те години се появи пример за антиконституционно законотворчество: Федералният закон „За Централната банка на Руската федерация (Банката на Русия)“ от 10 юли 2002 г. N 86-FZ.

Член 2 от този законодателен акт гласи: „ Държавата не носи отговорност за задълженията на Банката на Русия, а Банката на Русия - за задълженията на държавата “. Грубо нарушение на Конституцията на Руската федерация.

И процесът на "еманципация" на Централната банка от държавата премина по-весело. Банката на Русия навсякъде високо и уверено заявява, че е независима от държавата. И за да няма съмнения, тя публикува разяснения на сайта си под заглавие „ Правен статут и функции “. Четем:

Ключовият елемент от правния статут на Банката на Русия е принципът на независимост, който се проявява преди всичко във факта, че Банката на Русия действа като специална публична институция с изключително право да издава пари и да организира тяхния тираж. Той не е държавен орган, но неговите правомощия по своята правна природа са свързани с функциите на държавната власт, тъй като тяхното изпълнение включва използването на мерки за държавна принуда.

Удивителна логика! Централната банка не е държавен орган, няма задължения към държавата, но в същото време може да прилага мерки за държавна принуда. Как става това? Може ли Централната банка да принуди държавата? Тя всъщност стои над държавата. И това е, което виждаме.

Малко по-надолу на страницата „Правен статут и функции“ четем: „ Функциите и правомощията, предвидени от Конституцията на Руската федерация и Федералния закон „За Централната банка на Руската федерация (Банката на Русия)“, Банката на Русия действа независимо от федералните държавни органи ...” И това вече не е просто словоблудие и правна софистика, а директен фалшификат. В края на горната фраза се казва: "...независимо от федералните органи на държавната власт ..." Ключовата дума "други" е пропусната, както е записано в член 75 от Конституцията. Думата "други" би обезсилила софистиката за "независимостта" на Централната банка от държавата.

Човек не трябва да се изненадва от подобни прояви на беззаконие от страна на Банката на Русия. Такова беззаконие е допълнително потвърждение, че Централната банка на Руската федерация стои над държавата. Нито прокуратурата, нито Конституционният съд на Руската федерация не реагират на дръзките и демонстративни престъпления на Неглинка (адреса на Централната банка).

И ние говорим не само за лукавите формулировки на нормативните документи, свързани с Банката на Русия и игнорирането на Конституцията на Руската федерация. Говорим и за решенията на Банката на Русия с последващи тежки последици за нашето общество. И така, през 2014 г. (малко след като Елвира Набиулина зае председателския пост на Банката на Русия) Централната банка обяви, че престава да поддържа курса на рублата и се концентрира изцяло върху „таргетирането на инфлацията“.

Стана очевидно, че това заплашва Русия със сериозна валутна криза. Юристи обърнаха внимание на факта, че новата политика на Банката на Русия нарушава член 75 от Конституцията на Руската федерация, който изисква Централната банка да гарантира стабилността на рублата (което предполага, наред с други неща, стабилизиране на обменния курс на рублата).

Между другото, тогавашният депутат от Държавната дума Евгений Федоров направи искане до прокуратурата на Руската федерация, като ги помоли да разгледат решенията на Набиулина, които противоречат на Конституцията на Руската федерация. Прокуратурата отговори на депутата, че проверката на решенията на Централната банка на Руската федерация не е в нейната компетентност.

В крайна сметка през декември 2014 г. имаше бърз срив на обменния курс на рублата (два пъти). Това нанесе още по-големи щети на руската икономика, отколкото преди година „замразяването“ на валутните активи на Банката на Русия в размер на около $300 млрд. Тогава нито един косъм не падна от главата на Набиулина! Банката на Русия все още е „котка, която се разхожда както си реши сама“.

Всъщност "котката" действа по команди "оттам" - от МВФ, Фед, Банката за международни разплащания в Базел и пр. За това пиша от години. Например в монографията „ Централните банки в услуга на „господарите на парите“ “ (В две книги. - М .: Библиотека на Руското икономическо дружество на името на С. Ф. Шарапов, 2018 г.).

Преди десет години се случи събитие, което рязко засили позициите на Банката на Русия, постави я над държавата, преди всичко над изпълнителната власт. През 2013 г. Банката на Русия получи статут на финансов мегарегулатор. Сега тя можеше да управлява икономиката на страната не само чрез банковата система (която изначално беше под неин контрол), но и чрез фондовия пазар. Централната банка достигна до всички големи компании от всички водещи сектори на икономиката, които излязоха на борсата.

Застрахователните компании, инвестиционните фондове, пенсионните фондове и организациите за микрофинансиране също попаднаха под контрола на Централната банка. Всички реални лостове за управление на икономиката се оказаха в ръцете на Банката на Русия, която „не носи отговорност за задълженията на държавата“.

Като цяло такава агенция като Министерството на икономическото развитие не управлява абсолютно нищо, тя е параван за финансовия мегарегулатор. Ефективността на другите ведомства на икономическия блок на правителството (Министерство на промишлеността, Министерство на транспорта, Министерство на енергетиката, Министерство на земеделието и др.) до голяма степен зависи от това какви решения ще се вземат на „Неглинка“ (например относно основния лихвен процент) .

Модата на финансовите мегарегулатори си отиде в края на 20 век (основно от Англия, където през 1998 г. беше създадена Службата за финансови услуги ) . Но, първо, повечето чуждестранни мегарегулатори нямат толкова широко покритие като Банката на Русия.

Второ, функциите на мегарегулаторите се изпълняват в чужбина предимно не от централни банки, а от специални държавни организации. Малък е броят на страните, в които централните банки са получили правомощията на универсални финансови мегарегулатори.

Това са централните банки на малки държави - Словакия, Сингапур, Чехия, Грузия, Армения, Естония, Фиджи, Бермудските острови, Казахстан и др. Най-голямата страна в този списък беше Казахстан, но още преди три години и там разбраха, че експериментът беше неуспешен.

В Русия никой не обсъжда въпроса какво се оказа за нас надаряването на Централната банка с правомощия на финансов мегарегулатор.

Банката на Русия налага на руските компании от реалния сектор на икономиката дневен ред, който се развива далеч извън границите на Русия. Вече писах, че Банката на Русия се въвежда в образователния сектор с така нареченото „финансово образование“. Програмите за такова „просветление“ се разработват в чужбина и са в грубо противоречие с традиционните духовни и морални ценности, определени в президентския указ от 9 ноември 2022 г. Налагат се стандартите за така наречения въглероден отпечатък, разработен на Запад (като част от борбата срещу „затоплянето на климата“)

А ето и последните новини. Банката на Русия предложи да се създаде индекс на руски компании, които активно насърчават равенството между половете в своите корпоративни политики, каза на 2 март Елена Курицина, директор на отдела за корпоративни отношения на Централната банка на Руската федерация .

Може би би имало смисъл борсата да обърне внимание на това (необходимостта от равенство между половете. - Ред.) чрез правилата за листване, може би да направи индекс на компании, които конкретно се занимават с въпроса за равенството между половете в корпоративната политика и имат представителство във висшето ръководство или в борда на директорите. Изберете определена група и по някакъв начин я рекламирайте по специален начин“, каза тя, говорейки на кръглата маса на Московската борса за практическите механизми за осигуряване на равенство между половете в публичните руски компании.

Разбира се, Банката на Русия изостава от най-„цивилизованите“ страни на Запада, където вече се разработват стандарти за пола за участниците на финансовия пазар, които отчитат интересите на сексуалните малцинства (перверзници). Банката на Русия ще трябва да преодолее подобни пропуски.

Пред очите ни Банката на Русия се превръща от финансов мегарегулатор в мегарегулатор на всички аспекти от живота на нашето общество. Формира се един вид "мегарегулатор на цяла Рус". През 2020 г. бяха направени промени в Конституцията на Руската федерация.

Тогава имаше предложения за ясно определяне на статута на Централната банка като институция на изпълнителната власт, подчинена на правителството на Руската федерация (аз лично участвах в подготовката на такива изменения). Въпреки това, петата колона, която защитава наднационалния статут на Банката на Русия, не пропусна тези изменения. Запазването на наднационалния статут на Централната банка означава запазване на външното управление на Руската федерация.

Призивите за възстановяване на националния суверенитет на Руската федерация, които започнаха да звучат след 24 февруари 2022 г., ще останат добри пожелания, докато не бъде възстановен конституционният статут на Централната банка на Русия.

Превод: ЕС

Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков - доктор по философия, главен редактор на 'Поглед.Инфо' и в 25 МИР-София с преференциален №105. Подскажете на вашите приятели в Ловеч и София кого да подкрепят!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели