/Поглед.инфо/ От моя гледна точка глобалната загриженост, провокирана от такова явление като пандемията от коронавирус, е продължение на плана за изпълнение на задачите на глобалния елит, който беше формулиран навремето в докладите на Римския клуб. Цялото разнообразие от тези задачи може да бъде сведено до четири точки:

1) намаляване на населението на Земята, довеждането му до "оптималното" ниво от 1 милиард души;

2) деиндустриализация на икономиката („изграждане на пост-индустриално общество“);

3) ерозия на държавния суверенитет;

4) създаване, върху останките от националните държави, на световното правителство, предназначено за пряк контрол на световното население.

На пръв поглед мерките, предприети от властите на отделните държави за борба с коронавируса, обръщат процеса на глобализация на 180 градуса. Това може да се нарече изолационизъм, но такъв „изолационизъм“ се установява само за определен период.

Кои са новите задачи на световния елит, чието изпълнение ще бъде покрито от булото на борбата с коронавируса? Една от тях е да се сложи край на либерализма, който е засаден в света през последните десетилетия. Разговорите за правата и свободите на човека започнаха постепенно да секват след събитията от 11 септември 2001 г. Драматичният спектакъл, озаглавен „Атаката на терористите срещу кулите на Международния търговски център в Ню Йорк“, стана отправна точка за организиране на „борбата с международния тероризъм“ в Америка и по света. Започнатата пандемия цели да продължи и завърши процеса на ограничаване на остатъците от демокрация и свобода, стартиран на 11 септември 2001 г. Никой от гражданите не трябва да бъде сигурен, че не е носител и жертва на коронавируса. Властите, за да гарантират "щастието и сигурността" на обществото, трябва да действат въз основа на презумпцията, че всеки гражданин носи вируса убиец. Населението ще бъде поставено под тотален контрол.

На първо място контрол над здравето. Въвеждането на задължителни редовни анализи и тестове. Консолидиране на цялата медицинска информация за дадено лице в централизирана база данни. С помощта на тази информация човек ще бъде разпределен в една или друга група (ще функционира система за социално оценяване, подобна на тази, създадена в Китай).

Второ, контрол върху движението. Възможно е да се въведат ограничения и забрани за придвижване не само през границата, но и в рамките на страната.

Трето, контрол върху човешките контакти с други хора.

Четвърто, контрол върху поведението на човек по време на работа и в свободното му време от работа, включително получаване на информация за това какво човек яде, какво му е любимо, какви предмети докосва.

В помощ за контрола над човека ще бъдат поставените навсякъде камери за наблюдение и микрофони. В допълнение към традиционните технически качества, ще се използват различни джаджи, „умни вещи“ (коли, хладилници, други домакински уреди и т.н.), термични изображения, дронове, дори микрочипове, имплантирани в човешкото тяло. „Коронавирусният аргумент“ може да направи имплантирането на микрочипове задължително, властите ще се стремят към 100% покритие на населението с това техническо средство за контрол.

Важен компонент от антивирусната политика трябва да бъде „ефективна изолация“.

На първо място, доброволната самоизолация на човек, всеки съзнателен член на обществото трябва да се скрие в своето убежище.

Второ, принудителна изолация или принудителна карантина.

Трето, принудителна изолация на нарушителите на карантина. Затворът ще бъде най-доброто училище за тези, които не искат да живеят според законите на извънредното положение. Международната изолация също ще бъде норма. Влизането и излизането от страната ще бъде силно ограничено. Може би дори по-строго, отколкото по едно време в Съветския съюз.

Ще се появи и профилактика на вирусните пандемии. Тя ще включва две основни точки.

Първо, младите хора ще се учат активно на "Основи на безопасния живот" (ОБЖ). Почти сигурно след настоящата пандемия-истерия, ОБЖ ще се превърне в основен предмет. В негово име преподаването на родния език, литературата и математика ще бъде орязано. На учениците ще бъде разказвано за вирусите, ще се преподава световната история на пандемиите, ще им се налагат практически умения за изолиране от външния свят.

Второ, ваксините ще се използват за профилактика. Свикнали сме с това, че ваксините са доброволни. А в обществото на ерата на коронавируса те ще станат задължителни.

И тогава се обръщам към основното. Създаването и производството на ваксини сега е под контрола на световния елит. Известно е също, че ваксините и ваксинациите са разработени в лаборатории, които са спонсорирани и финансирани от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Милиардерът Бил Гейтс, когото познавахме като основател на “Майкрософт”, днес почти вече не е свързан с компютърния бизнес. Сега той действа като "обществена фигура", която е "загрижена за здравето на световното население" и че има твърде много хора на планетата. Още през миналата година се появиха материали, че „Бил Гейтс финансира възможността за нови пандемии в света“. И за да се намали световното население до един "златен" милиард, може да не се използва проектирания коронавирус, а "противоотровата" от него, съответната ваксина.

Според информацията, която имам, глобалният елит преди разчиташе на вируси със селективно действие. Нещо като етническо оръжие, убиващо „чуждите” и заобикалящо „своите“. За вирусите като средство за унищожаване на "нежеланите" отдавна мечтаят хора като принц Филип (известен още като херцог на Единбург). Той е съпругът на кралицата на Великобритания, която навършва 99 години през 2020 г., известен е като пламенен защитник на идеите на така наречения зелен фашизъм. Принцът много обича дивата природа и мрази човечеството, което според него заплашва тази природа. През 1981-1996г Принц Филип е президент на Световния фонд за природата. Той дори написа книга, в която признава, че по време на следващото си „прераждане (британският принц наистина вярва в това) би искал да се превърне във вирус убиец, който да унищожи по-голямата част от населението на света. Естествено, принцът знае точно кой е „нежелан“ и кой трябва да бъде унищожен. Съществува обаче риск вирусът убиец да се върне към тези, които обичат „дивата природа“ и не обичат „дивото“ човечество.

Не вярвам във версията, че коронавирусът е създаден като оръжие за директно унищожаване на човечеството. Но напълно вярвам, че ваксината за този вирус вече съществува и скоро ще изскочи като дяволче от кутия, представена като спасител на човечеството. Трябва да се унищожат седем "излишни" милиарда души, след което на планетата ще остане "оптималният милиард", изчислени от мъдреците на Римския клуб.

И тогава трябва да дойде финалната сцена на предпоследния акт от световната история. Държавните граници, създали илюзията за суверенитет и изолационизъм, ще бъдат премахнати за една нощ. Крилата на световната история ще паднат, на сцената ще се появи световното правителство. А под него - световен затвор от множество корпуси и камери, създадени под знамето на борбата с коронавируса. Ще дойде нов световен ред, „по-съвършен“ от това, което Джордж Оруел показа на хората в антиутопията „1984“.

И защо предпоследният акт? - ще попита читателят. Да, защото последният акт на спектакъла, наречен „световна история“, ще бъде пристигането на Антихриста, който ще седне на стола на ръководителя на световното правителство, като изиска жителите на световния затвор да го почитат като бог. Трагичните сцени от последния акт са представени в последната книга на Писанието, в Откровението на Йоан Богослов (Апокалипсис).

... Това е моето есе в духа на антиутопията - може да плаши, но тази антиутопия е писана, за да служи като предупреждение. Антиутопията е най-лошото възможно развитие на историята, но не трябва да я изхвърляме от сметките.

Превод: В. Сергеев