/Поглед.инфо/ Политиците и журналистите говорят често за дигитализацията. Това си е в реда на нещата – работата и на едните, и на другите е да обсъждат със сериозни лица теми, от които си нямат понятие. Технологичната революция, която с тежка стъпка гази белия свят, не може да се побере в рамките на дискусиите, водени у нас за това колко жени се занимават с разработването на програмно обезпечение, или в в закупуването на изчислителни машини с голяма мощност.

Цифровизацията е не само автоматизиране на процесите в производството, сферата на услугите и бита. Тя, естествено, се крепи на информационните технологии, но в същината си представлява изменение на логиката на ръководство, контрол, взаимодейтствие, на всичко.

Потребителите имат своите нужди и предпочитания и свикват с удобството, предоставяно от цифровите услуги. Производителите и търговците си дават сметка, че за да бъдат конкурентноспособни в новите икономически условия, са длъжни да променят своята система на управление и да предлагат качествени и печеливши продукти. Властта пък изисква прозрачност на администрирането, възможност за надзор и т.н. В определена степен страните имат сходни интереси и там, където те работят заедно, се появяватлюбопитни решения и нови възможности. Така че цифровизацията е комплекс от действия, който води към качествено ново равнище на ефективността, отношенията и развитието на обществото и държавата. Случващите се промени са част от еволюцията и няма как да бъдат спрени.

Един от главните въпроси пред нас е как да участваме в технологичната революция и да използваме преимуществата й. В това отношение ние изпитваме определени трудности. Не може да строиш нещо ново и невиждано с ограничено мислене и бандитски похвати.

Често се работи «на парче»: проектът бива изпълняван и след изтичането на гаранционния срок системата блокира.

Не винаги специалистите предлагат качествени продукти. Нужни са не просто програмисти, а инженери, познаващи особеностите на обекта и системата, към която той принадлежи.

Липсват нахъсани управленци с опит, способни да мислят перспективно.

Властта се е отказала от задълженията си към населението и бизнеса.

Проблемите са разнородни и познати до втръсване. За тяхното решаване трябва да се подготви и изпълни национална програма за научнотехническото развитие.

Еволюцията не може да се спре и ние най-вероятно ще намерим начин да се приспособим към нея. Ала трябва помним, че държавите, които владеят технологиите, си осигуряват богато настояще и бъдеще. Освен това те ще определят законите и стандартите в новите условия и ще ги диктуват на целия свят. Останалите са обречени да бъдат никому ненужни консуматори.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели