/Поглед.инфо/ В дейностите на държавите за осигуряване на техните национални интереси, от дълго време активно се използват възможностите на „разузнавателната дипломация“, предполагаща официално взаимодействие на чуждестранните разузнавателни служби на двустранна или многостранна основа.

Към днешна дата светът е натрупал значителен опит в обединяването на усилията на разузнавателните служби на чужди държави, а не само на съюзнически, в различни посоки. Този опит убедително свидетелства за факта, че с помощта на партньорските канали е възможно да се решат много задачи от разузнавателен характер, както и такива, които далеч надхвърлят "класическите" дейности на специалните служби.

Опитът на руското външно разузнаване, което днес празнува своята 100-годишнина, изглежда интересно и поучително. Създаденият на 20 декември 1920 г., чуждестранен отдел (ИНО) на ВЧК, се превръща в първата независима организационна структура, от която започва своята история външната разузнавателна служба на Русия (ИНО - ПГУ - СВР), която още от самото начало на своята дейност установява официални контакти с редица чуждестранни разузнавателни служби ...

По това време по инициатива на чуждестранни разузнавателни агенции са сключени споразумения за „честно партньорство“. Този факт е най-доброто доказателство, че руското разузнаване от самото начало е имало репутацията на силен, „полезен“ и надежден партньор.

Потвърждаването на авторитета на съветското разузнаване и разбирането за важността на обединяването на усилията за побеждаване на общия враг беше предложението на американската страна за взаимодействие между разузнавателните служби на СССР и САЩ по време на Втората световна война.

За по-малко от година и половина (1944 г. - първата половина на 1945 г.) Съветският съюз и САЩ предадоха чрез партньорските канали значително количество наистина секретна информация с изпреварващ и предупредителен характер, чиято стойност през тези години се определяше не толкова от броя на съобщенията и тяхната степен на секретност, колкото с десетките и стотици хиляди спасени човешки животи.

Истинският исторически смисъл на този пример се крие във факта, че въпреки политическите различия между двете страни, техните разузнавателни служби успяха да постигнат съгласие за съвместни действия пред смъртната опасност, осъществявайки общи планове, демонстрирайки воля и конструктивен подход. Оценката на сътрудничеството, дадена от ръководителя на Службата за стратегически услуги на САЩ (OSS - American Intelligence) У. Дж. Донован, е много показателна, макар и необичайна за настоящия етап на руско-американските отношения.

В писмото си до началника на 1-во управление на НКГБ на СССР (официалното име на съветското разузнаване по време на Великата отечествена война) П. М. Фитин той пише: „Успехът на взаимодействието на разузнаванията на двете страни показва на какво са способни съюзниците в съвместните действия, поне в областта на разузнаването".

Въпреки факта, че горните факти принадлежат на историята, разглеждането им в контекста на съвременните проблеми на разузнавателното сътрудничество изглежда едновременно и уместно, и важно. Полезно е винаги да помним уроците от миналото. Жизненоважно е да ги вземем предвид днес, когато деструктивните тенденции в света се засилват и глобалната нестабилност нараства.

РускатаСВР е убедена, че съществуващите и потенциалните заплахи за мира са стратегическо предизвикателство за разузнавателните служби. Руското разузнаване е готово да реагира адекватно на него, използвайки целия аналитичен и оперативен потенциал, с който разполага, както и подходящата „инфраструктура“ за поддържане на контакти с чуждестранни партньори.

В момента СВР взаимодейства с различна степен на интензивност с почти всички значими разузнавателни и контраразузнавателни служби на страните - членки на ОНД, западните страни, Централна и Източна Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и Далечния Изток, Латинска Америка, Близкия изток и африканските държави.

Съдържанието, формите и методите на взаимодействие с всеки от партньорите се променят в зависимост от външнополитическите приоритети на Руската федерация, международната обстановка и общия контекст на отношенията с тази или онази държава.

Трябва да се признае, че напрежението в отношенията на Русия със Запада влияе върху естеството на връзките на службата с чуждестранните разузнавателни служби, по-специално с американската, западноевропейските и някои други. Ние сме добре информирани за мощния натиск от Вашингтон и Лондон върху столиците на редица държави в антируски дух по въпроса за взаимодействието със СВР на Русия.

Въпреки това „не-джентълменско“ поведение обаче, през последните години отбелязваме безпрецедентен напредък в отношенията с повечето чуждестранни разузнавателни служби, включително някои западни.

Много от нашите партньори са откровено недоволни от досадното внимание на англосаксонските съюзници и се стремят да останат на позициите на обективноста, като признават, че СВР днес е не само един от основните участници в процеса на взаимодействие между разузнавателните служби на различни държави, но и до голяма степен определя нейните насоки, съдържание и форми.

В тази връзка трябва да се отбележи, че основните принципи на партньорство, предложени от СВР на Русия още в началото на 90-те години, като равенство, взаимна изгода, ненамеса във вътрешните работи на другия, поверителност, се оказаха универсални и се използват активно в ежедневната практика.

Международната разузнавателна общност отдавна е стигнала до общото мнение относно планетарния характер на заплахата от международен тероризъм и нейния огромен разрушителен потенциал. Тероризмът заплита в мрежите си почти всички региони на света. Неговите съставни части демонстрират способността за бърза промяна на тактиката, адаптиране към околната среда, включително ипри продължаващата пандемия на коронавируса.

Ето защо ние продължаваме да смятаме тероризма за едно от основните предизвикателства на световната цивилизация, а антитерористичното направление е най-важният приоритет на сътрудничеството на националните разузнавателни служби на настоящия етап.

В този контекст е уместно да се припомни, че след мащабните терористични атаки в Съединените щати през септември 2001 г. просто се установи „аварийно“ бързо изграждане и развитие на връзките между чуждестранните разузнавателни служби.

Руската служба за външно разузнаване (СВР) като цяло беше добре подготвена за подобно развитие на събитията и, като взе предвид натрупания по това време у нас опит при провеждането на антитерористични операции, успя да даде реален принос за сътрудничеството на разузнавателните служби на различни държави в това направление.

СВР е развила най-тясни и продуктивни отношения в областта на борбата с тероризма, както и в други области на международното разузнавателно сътрудничество, с разузнавателните структури на страните от ОНД и ШОС. Достатъчно е да се каже, че този проблем е постоянно в центъра на вниманието на ежегодните срещи на ръководителите на службите за сигурност и разузнаване на страните членки на ОНД по разузнавателни дейности.

Този подход не е случаен. След военното поражение на терористичните групи (ИДИЛ и др.) в Близкия изток и като се вземе предвид разпръскването на джихадистки елементи по цялата планета, страните от ОНД се оказаха в зона с висок риск. Ето защо съдействието за съхраняване на тяхната сигурност се възприема от нас като най-важната мисия.

От особено значение по отношение на укрепването на регионалната сигурност и противодействието на терористичните заплахи е постоянният формат на сътрудничество между разузнавателните служби на Русия, Китай и Индия, включително редовните тристранни срещи на лидерите на разузнавателните служби на тези страни.

Високата ефективност на взаимодействието между руското разузнаване и неговите чуждестранни партньори в антитерористичния сектор се прояви изцяло по време на събитията в Сирия. Чрез партньорския канал рускатаСВР редовно получава значително количество изпреварваща информация, което допринася за успешните действия на руските аерокосмически сили в Сирийската арабска република. Службата получава значителна част от тази информация почти в реално време,в хода на изпълнението на съвместни мероприятия с партньорите.

Антитерористичното сътрудничество на СВР с партньорските служби не само на арабските страни, но и на държавите от Близкия изток и Югоизточна Азия е много ефективно.

Въпреки различията в подходите към основните международни проблеми, беше възможно да се поддържа антитерористично сътрудничество и със разузнавателните служби на САЩ и европейските страни.

За съжаление ефективността му до голяма степен намалява поради неконструктивната и понякога авантюристична позиция по този въпрос на нашите западни, предимно американски партньори. Те устно признават трансграничния характер на терористичната заплаха и важността на обединяването на силите в борбата срещу нея.

Всъщност те често прибягват до подхранване на радикални групи с пари и оръжия, осигуряват им политическо прикритие, като отделят „умерени“ терористи в джихадистката среда за използването им в операции за сваляне на нежелани от Вашингтон режими.

СВР изхожда от факта, че продължаващото разпространение на добре обучени, опитни бойци в различни региони на света, забележимо ускорилото се напоследък в редица страни "пробуждане" на "спящи" клетки, по-широкото използване на форми и методи на терористични дейности, които трудно могат да бъдат открити от правоприлагащите органи, увеличаването на тяхната активност в Интернет, запазва заплахата от международен тероризъм като една от основните в дългосрочен план, и следователно прави безспорна необходимостта от увеличаване на съвместните усилия в борбата срещу него.

Самото време изисква не само нови форми и методи на сътрудничество, но и решителен отказ от политизиране на проблема и двойни стандарти в подходите за неговото решаване. Надяваме се, че тези от нашите партньори, които все още са в плен на старите догми, ще имат мъдростта най-накрая да започнат да си взаимодействат честно и конструктивно.

Нелегалната миграция, контрабандата на оръжия и наркотици са сред най-опасните предизвикателства. Специфичнатаактуалност на всеки от тези проблеми, в допълнение към факта, че те са важни и сами по себе си, се дължи на близката им връзка с все същия този тероризъм.

Доскоро неконтролираните потоци от бежанци и колосалните суми от „наркопари“ позволяваха на джихадистите от ИДИЛ да повдигнат въпроса за създаването на „Световен халифат“ в практическа плоскост. По своята същност тези проблеми са трансгранични и изискват консолидираните усилия на разузнавателните служби на различни страни.

На преден план в програмата за взаимодействие на разузнаванията през последните години излезе феноменът на киберсигурността. Понастоящем незаконната дейност онлайн се класира като един от петте най-сериозни глобални риска, според Световния икономически форум.

Повишеният интерес на разузнавателните служби към този въпрос се дължи по-специално на факта, че информационните и комуникационни технологии често се използват за намеса във вътрешните работи на суверенните държави. Този въпрос придобива допълнително значение по време на пандемията на коронавируса, която стимулира растежа на терористичната активност в Интернет.

Обсъждането на този проблем с нашите партньори показва, че превеждането на сътрудничеството в практическата плоскост е възпрепятствано от липсата на необходимата правна рамка на национално и международно ниво. Усилията на Русия за нейното формиране възможно най-скоро, за да се предотвратят конфликти в информационното пространство, са блокирани от страни, които се стремят да използват техническите си предимства, за да гарантират своето господство в тази област и да наложат собствените си "правила".

СВР на Русия, както и много разузнавателни служби, е твърдо убедена, че е възможно радикално да се подобри ситуацията в световните дела, само ако ситуацията в кризисните региони бъде разрешена политически, особено в Близкия изток и Северна Африка. Добре известно е, че горещите точки навсякъде и винаги се превръщат в източници за съвременни предизвикателства и заплахи.

Още в началото на 90-те години, когато СВР формулира своите концептуални подходи за международно сътрудничество на разузнавателните служби, проблемът за съвместното управление на кризи беше определен като ключов. През всички следващи години Службата прави всичко възможно, за да намери решения на най-сложните и дългогодишни конфликти заедно с партньорите.

Участието в този процес на професионалисти от разузнавателните служби, повечето от които се характеризират напълно с такива качества като прагматизъм и трезв анализ и разчет, както и дълбоко познаване на скритите нюанси на проблема, многократно е гарантирало успех.

В този контекст можем съвсем разумно да кажем, че взаимодействието на разузнавателните служби в съвременния свят се превръща във все по-важен елемент от междудържавните отношения. Това заключение се потвърждава по-специално от факта, че някои формати на взаимодействие за разрешаване на конфликти, създадени, между другото, под егидата на СВР, съществуват от много години и доказват своята висока ефективност.

Невъзможно е да не се спомене дейността на руското разузнаване по партньорския канал за освобождаването на нашите сънародници и граждани на други държави, които са станали заложници или пленници. Постоянството на такива грозни явления като пиратството и трафика на хора през 21 век предопределя необходимостта от увеличаване на съвместните разузнавателни усилия и в тази област.

Нашето време не без основание се нарича ера на глобалните промени. Съвременният световен ред преминава през дълбока криза. Старите центрове на властта изчезват и се появяват нови центрове на властта, пораждащи неизвестни досега предизвикателства и угрози, които представляват заплаха за цялото човечество. Това е наистина стратегическо предизвикателство за всички разузнавателни служби, призовани да гарантират сигурността на своите държави.

Противно на усилията на САЩ и най-близките им съюзници за запазване на моноцентричния модел на света, в разузнавателната общност, скритите и явни процеси в подкрепа на мултиполярността се засилват. Този процес е дълъг, сложен и често противоречив. Твърдо убедена, че няма алтернатива, руската служба за външно разузнаване е готова да даде своя принос за движението към по-безопасен и справедлив свят, включително в сферата на взаимодействие с чуждестранните разузнавателни служби.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели