/Поглед.инфо/ В тази рубрика ще пускам статистика за онези, които поради слаба памет, или поради недостатъчно наблягане върху учебниците, или поради недостатъчно умни учители, са останали трагично неграмотни.

Урок № 1.

По повод „индустриално развитата България до 1944 г.“ и по повод „социализмът ни доведе до катастрофа“.

Данните да публични: https://ourworldindata.org/economic-growth-since-1950

  1. 1870 г. – 1487 долара на човек

След 74 години – със средногодишно нарастване с 5,55 долара:

  1. 1944 г. – 1898 долара на човек

След 45 години – със средногодишно нарастване с 206,53 долара:

  1. 1989 г. – 11192 долара на човек

След още 27 години – със средногодишно нарастване с 250,41 долара:

  1. 2016 г. – 17953 долара на човек

Заключение: 1870-1944 г. развитието е било като на бедна селска страна; 1944-1989 г. развитието е довело България до горната подгрупа на средноразвитите страни – индустриално-аграрни; 1989 г. и до сега България върви циклично, но нагоре (някои станаха свръхбогати, но други останаха свръхбедни).

Въпроси за препитване на слаби ученици:

  1. Била ли е България индустриално развита страна до 1944 г? Да или не?

  2. Довел ли е реалният социализъм до 1989 г. до мизерия българските граждани? Да или не?

  3. Доведе ли ни развитието досега до страна, в която няма бедни работещи, бедни пенсионери и недохранени добре дечица? Да или не?

Подсказвам: много пъти „не“.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели