/Поглед.инфо/ Т. нар. „българска политическа мисъл“ си служи с понятия и изрази, които някой по-влиятелен неин представител е изтървал в безконтролното си говорене. Произнесени веднъж, ще ги чуваме постоянно – до втръсване чак. Уж „мисъл“, уж „наука“, преподавана в университета от уж титулувани преподаватели, а никакъв контрол върху думите и изразите, никаква проверка на техния смисъл, същност и, най-вече, значение. Повтарят ги на поразия, та дори и спорят върху тях, изграждат тези, прогнози, заключения. А всъщност залъгват хората, че са учени, че знаят много и трябва да бъдат слушани.

Най-нелепото и страшно е, че наистина ги слушат и ги повтарят като свещени думи.

Тези дни отново пуснаха в обръщение понятие, взето от IT-технологиите, но префасонирано като понятие на политологията, правото и социологията. То звучи „научно“, мнозина, особено тези, които си служат с компютри, го разбират, но понеже им говорят политолози и политици, май не вникват в него.

Понятието е „рестарт на държавата и демокрацията“.

Заради този „рестарт на държавата и демокрацията“ се предлага от глашатая й някаква псевдо радикална стъпка: свикване на Велико народно събрание и изработване на нова Конституция на държавата. Защото макар държавата ни да била постигнала огромни успехи в периода на демокрацията – особено през последните десет години, се нуждаела от обновление, подобряване, от съществени промени в отделните власти, за да отговорела на новите условия днес. Ще направим нова конституция, „ще рестартираме държавата и демокрацията“ и всичко ще тръгне като по мед масло.

Когато възникнат проблеми с компютъра, породени от натрупани грешки в операционната система, е необходимо, преди да потърсим дали не се е счупила самата система, да рестартираме машината. Рестартът, при здрава операционна система, ще се освободи от тези грешки и ще заработи нормално. Ако ли не, ще се наложи ремонт.

Държавата обаче не е компютър, нито каквато и да било електронна или механична машина, за да постъпваме с нейните недостатъци и повреди по този начин. Тя е съвсем друг тип система и натрупванията на грешки в нея не се премахват с рестартирането й. Отнесен към държавата и обществената система този израз е празен откъм съдържание и налага аналогии, несъответстващи на тяхната същност и смисъл. Затова е пошъл, демагогски, порочен и коварен. И внася заблуда в политическото говорене и в самата политика, опростявайки нещата до крайна степен и лъжейки, че е възможно една опорочена и пропаднала държава в система, която е основана на егоизма, неоезичеството, пошлостта, експлоатацията, несправедливостта, с някакво въображаемо ново начало да се преобрази и изчисти от пороците си, както и от предишните си политици и управници, довели я до абсурда на аморалността и корупцията.

Изключено е една нова конституция да преобрази държавата. Конституцията е основен юридически закон, а не морал, нравственост, религия, национална идеология. Тя може да усъвършенства държавното управление, но няма да промени личното и общественото съзнание, начина на мислене и поведение; няма да направи човека благороден, възпитан, образован, добър, състрадателен, солидарен. Тя няма да му даде култура, морал, знания, духовност, национален идеал; няма как да възвиси мисленето му, да роди нов тип личност. А без постигането на тези условия каква промяна в държавата би се осъществила?

Конституцията е един юридически закон и нищо повече. Макар и основен.

Да, държавата ни се нуждае от радикално обновление, което обаче може да стане единствено общите усилия на всички граждани за нравствено усъвършенстване. Човекът трябва да се преобрази! Само нравственият човек е в състояние и в правото си да промени системата с новите икономически отношения, начина на производство, механизмите на разпределение и политическите отношения.

Сега, в този политически момент, е достатъчно да се смени властта заедно с правителството, министър-председателя и неговата шайка, обединена в корумпираната партия. Една нова конституция би могла да помогне за по-доброто функциониране на държавата. Но в никакъв случай няма да я обнови и постави на нови основи.

Затова нека всичко върви по реда си, за да не да се залъгваме с празни приказки и обещания, лъжи и измами, чиято цел е да се прикрият политически и икономически престъпление.

Неморално е министър-председателят на държавата да лъже и заблуждава хората, че Великото народно събрание и Конституцията, която евентуално ще приеме, ще им донесат радост, щастие и облекчения. Още по-неморално е за юристите, политолозите и политиците да припяват на неговите брътвежи.

Който лъже и мами, май ще му натрият езика с лютива чушка!

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели