Колонката на

ПАНКО АНЧЕВ е роден през 1946 г. във Варна. Литературовед, философ, историк на литературата. Главен редактор на списание „Простори” – Варна. Почетен доктор на Литературния институт „Максим Горки” в Москва. Член на Съюза на българските писатели и на Българския ПЕН-център. Автор на повече от 20 книги.

Статии от автора

1 2 3 4 5 6 7 8 »
Борисов, скапан плод, реставриран капитализъм

/Поглед.инфо/ Лъже се този, който смята, че Борисов е случайно явление в българския постсоциалистически политически живот.

Напротив, той е ярък и неоспорим пример на това как капиталът търси и намира онази фигура заедно със съпътстващите я сподвижници, които най-предано и покорно ще изпълняват...


Българин, достойнство, самочувствие, комплекси, цинизъм, демокрация

/Поглед.инфо/ В българския национално-битов лексикон има една упорита фраза: „Защо другите как се оправят, а ние не можем“. Тя е родена в зората на нашата модерна епоха и произлиза от малко по-различен вариант и в „История славяноболгарская“, и в „Житие и страдание грешнаго Софрония“. Да не...


Неволя, живеене, буржоазно време, капитализъм

/Поглед.инфо/ Няма по-тежък и все по-безответен въпрос от въпроса: „Защо живеем зле?“. И защо не само живеем зле и в материална бедност, но и губим нравствени добродетели, знания, образование, култура, достойнство, значение. Животът във всичките му сфери и проявления оскуднява и се опошлява....


Възможен, Общославянски съюз, Русия, Европа

/Поглед.инфо/ На този въпрос скоро ще дойде времето за отговор. Колкото повече сегашната социално-икономическа и политическа система се разпада и поради това изпитва огромни трудности и дори невъзможности да разрешава елементарни някога въпроси в икономиката и социалната сфера, а от там и в...


Световни конфликти, борба, Изтока, Запада

/Поглед.инфо/ Навлизането на капитализма в края на XIX и началото на ХХ век в своя последен стадии, наречен от В. И. Ленин „империализъм“, както и изобретяването на ядреното оръжие в средата на ХХ век рязко промениха говоренето и оценките на политическите и геополитическите явления и събития. Но...


Hi tech-империализъм, нов цикъл, последен стадий, капитализма

/Поглед.инфо/ Винаги когато един цикъл от историята на модерната епоха приключва дори и с леко (по най-различни причини) закъснение и става наложително най-сетне да се обяви началото на следващия, се случва някакво събитие, което, грубо ала точно казано, наподобява „пукването на цирей“....


Десети ноември, вълчи капан, змийска отрова, БСП, левицата

/Поглед.инфо/ У нас всички исторически дати се празнуват по един и същ начин, зададен от самото начало и неизменен до без край. Говори се и се пише едно и също, повтарят се определения, които, макар и нищо не значещи, звучат убедително и затова не се замисляме над тях. Но за какво си припомняме...


Юрий Борисов, Политически дневник, важно сидетелство, политическия живот

/Поглед.инфо/ В края на ХХ век в България се извърши радикална обществено-политическа и икономическа трансформация, получила различни определения и наименования. За разлика от други подобни означавания, тези либералните идеолози, чието дело е тази трансформация, успяха да скрият истинския й...


Тоталитарна, държава, социализма

/Поглед.инфо/ 1. Въпросът за характера на държавата е не само политологичен, юридически или социологичен проблем, но в пълна мяра и политически. Да не кажа – и пропаганден. Защото по този характер се съди за същността на господстващата система и нейните функционални възможности, а още и за...


Македония, нерешен Български въпрос, национална трагедия,Causa perduta

/Поглед.инфо/ 1. В историята има не само логика, която може да се проследи, опише и обясни, но и механизми, по които тя протича и които я насочват в определена посока, ускоряват или я забавят. Те не винаги са видими и често е невъзможно да бъдат дори забелязани, камо ли да се изяснят причините за...


Отговорност, писателя

/Поглед.инфо/ На въпроса в една анкета от 1957 г. „как виждате мисията на писателя като мислещ и търсещ творец“ Емилиян Станев отговаря просто, кратко и ясно – като велик писател: „Да търси истината и да може да я издържи“.


1 2 3 4 5 6 7 8 »