Колонката на

ПАНКО АНЧЕВ е роден през 1946 г. във Варна. Литературовед, философ, историк на литературата. Главен редактор на списание „Простори” – Варна. Почетен доктор на Литературния институт „Максим Горки” в Москва. Член на Съюза на българските писатели. Автор на повече от 30 книги.

Статии от автора

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Българска контрареволюция, интелигенция, 24 май

/Поглед.инфо/ 1. Контрареволюцията е драматичният и често дори кървав провал на революцията заради неспособността й да задържи политическата власт. Тя е сигнал, че социално-икономическите процеси, довели до смяната на властта, не са завършени и условията за узаконяването на новата система не са...


Шпицкоманда, Събев

/Поглед.инфо/ Човек не е длъжен да знае всичко. Пък и не необходимо! Богата обща култура не означава всичко да знаеш и помниш. Затова и няма нищо странно, а още по-малко срамно, ако кажеш нещо не на място, погрешно, невярно, противоречащо на фактите и на тази пуста „обща култура“. Грешки винаги...


Войни, България, Русия

/Поглед.инфо/ Тези войни или се премълчават, или се назовават с различни евфемизми. На пропагандните названия се придава пропаганден (най-често злостен) патос, значенията зависят от партийно-конюнктурни съображения и съобразно от коя страна на разделителната линия „русофили-русофоби“ се определя...


България, власт, общество, разпад, буржоазна политическа система, нова левица

/Поглед.инфо/ С това изречение се изчерпва описанието на картината на българската (но и на европейската) политическа система. Защото обществото силно се фрагментира, разслоява се на малки общности, но не изцяло, а само в „долната“ си дребнобуржоазна своя част. Тук всички се чувстват силно уязвими...


България, война, Русия

/Поглед.инфо/ На никоя друг държава, както на България, историята не преподава толкова ясно, с прости и разбираеми думи своите уроци. И никоя друга държава, както го прави България, не отказва да ги усвоява и запомня. И постоянно повтаря бедите, в които е изпадала. Упоритостта и, ще го кажа...


Русия, Украйна, САЩ, Европа,история, пропаганда, европейски ценности, русофобия, национализъм

/Поглед.инфо/ Ние живеем в историята: тя е нашето битие. И тежко на оня, който се опитва да пренебрегва и нарушава основните й принципи и норми, за да я променя по своята зла воля и скверна амбиция. Защото битието не е човешко сътворение и не на човеците е дадено да го формират, видоизменят и...


България, Европа, Русия

/Поглед.инфо/ Този йезуитски принцип на външната политика на България - особено при определяне нейното геополитическо положение, се приписва на бившия български монарх Борис III. Струва ми се, че той по-скоро е казал „Винаги с Германия“, ала това няма кой знае какво значение, щом във втората част...


Предстои, нова Ялтенска конференция

/Поглед.инфо/ Давам си сметка, че това, което ще прочетете по-долу, ще прозвучи предизвикателно, защото е в пълно противоречие с доминиращата днес либерална пропаганда в почти всички медии и официални източници. Общественото съзнание до такава степен промито, че дори не забелязва, камо ли да...


Конфликт, Украйна, Русия, цивилизационни проблеми

/Поглед.инфо/ Военните действия на Русия срещу Украйна имат своите дълбоки, обективни и твърде сериозни причини. Тези причини не бива да се формулират и изразяват прибързано, емоционално, еднозначно, както го прави западният свят и нашите управници.


Унижение, БСП, няма да преживее

/Поглед.инфо/ Това, което се случи на поредното заседание на 50 конгрес на БСП, проведено на 22 януари, бе толкова унизително и скверно, че непременно ще породи тежки и необратими последици, каквито партията не е и подозирала, че ще й се случат някога.


« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »