/Поглед.инфо/ Обикновено подобни конференции се провеждат, когато светът трябва да бъде разделен между победителите след война или след приключил или предотвратен военен конфликт. Страните тогава са много отчетливо откроени. Резултатите са ясни, но е необходимо, за да се похвалят победителите и се заклеймят победените, последен акт на установяване на фактите, за да се помни за дълго, че от тук насетне светът има нови водачи и тяхната воля трябва да се слуша и изпълнява.

До тук се стига винаги трудно, но винаги след като събитията са очертали новата геополитическа ситуация, констатациите са безспорни или поне са приети от всички. Това съгласие е постигнато на бойното поле, в търсенето на общата победа на новата коалиция, в изучаването на причините на конфликта и войната, на разположението на силите и умението да се води новата политика, необходима при новото разположение на геополитическите субекти. Изводите от тези действия е нужно да бъдат формулирани, записани, осмислени и провъзгласени на света, защото те бележат ново начало, с което всички са длъжни да се съобразяват.

С други думи, подобни конференции не са просто място за говорене за мир или колко лошо неща са войните и как трябва да ги избягваме, защото проливат кръв и погубват души. Това са, така да се каже, геополитически законодателни форуми, на които се узаконява новото статукво на човечеството и се посочва кой кой е в новата световна конфигурация. Една такава конференция наистина бележи края на една епоха и началото на друга. Затова е толкова важна и нейното провеждане е изключителен факт в историята на човечеството.

Днес става все по-ясно, че Специалната военна операция на Русия в Украйна е събитие, което размества геополитическите пластове, обявява началото на нов световен ред и подрежда по нов начин великите сили. Всички други квалификации и оценки са спекулативни, повърхностни и произлизат от бедно мислене и нескопосни политически възгледи. Либералните анализи са неспособност да се погледне на новите реалности в света с отворени очи и да се разчетат съдържащите се в тях истини. Най-важната от тях е, че е нарушено статуквото и една новосформирана група държави, между които Русия и Китай, претендират основателно да се признават техните претенции като основателни и да им се възложи отговорността да участват като активни и като равноправни в управлението на света. Тази претенция произлиза именно от новите реалности, а не е просто амбиция на техните ръководители или на някакви изродени мании за величие. Светът е различен, появили са се и са се утвърдили нови геополитически лидери, нови могъщи икономики и армии и те с право претендират да лидерството на досегашните първи сили.

Операцията има геополитически характер и нейният край ще отбележи важни промени в съвременния свят. Тези изменения протичат през последните 10-15 години и са достигнали до върховата си степен и не могат повече да бъдат пренебрегвани или премълчавани. От интерес на всички и особено на великите сили е да ги признаят и от тук насетне да се съобразяват с тях.

Признаването на характера и смисъла на Специалната военна операция и определянето на нейното значение като геополитическо и формиращо новото състояние на света ще сложи нейния край. Защото в крайна сметка това са условията, при които военните операции могат да приключат и по резултатите от тях да се проведат мирни преговори и толкова необходимата за човечеството мирна конференция. Това е обективна потребност, за да се нормализират международните отношения и светът да заживее по-спокойно и да усвои бързо новите правила на своето устройство.

Като подчертавам това, аз ще кажа, че в най-скоро време такава конференция ще бъде факт. Въпреки риториката на великите сили и особено на държавите от Европейския съюз реалностите надделяват в отчитане особеностите на положението в света и все повече са политическите лидери, които признават, че събитията в Украйна не са проява на лични амбиции, желания за възстановяване на СССР или алчност за нови територии, а „продължаване с други средства“ политиката на самоутвърждаване и утвърждаване на новото състояние на човечеството.

Сега вече се оформят, макар и плахо и не афиширано, отделните коалиции, които ще определят и състава на въпросната конференция и които ще диктуват както дневния й ред, така и по същество крайните резултати. Затова и ще забележим скоро прегрупирането им чрез преминаване на едни държави от едната на другата страна. Това ще доведе до видимото й надделяване в противоборството и веднага ще се определи субектът победител. Той и сега е ясен, ала е нужно някакво ново обстоятелство от подобен род, за да бъдат аргументите още по-убедителни и най-важното – очевидни по безспорен начин.

Но освен вътре в самата специална военна операция важна е конфигурацията извън нея и около нея. Светът се подрежда по нови формули и правила, придобива нов облик. Процесът се ускорява, ала все още не е достатъчно ясно какво се случва и доколко той е необратим – макар че тенденциите са подчертани и малцина се съмняват в посоката на тяхното проявление. Това е политически процес и той протича паралелно с военно-политическия, но по-бавно и е подчинен на повече условия. Тук има дори надлъгвания, изискване за повече гаранции, доказателства за вярност. А те не се доказват лесно – особено ако доскоро страните са били в противоположни лагери или са се случвали събития, които са разколебавали доверието помежду им. Пък и дипломацията винаги работи по-бавно, с повече уговорки, изпитвания, преодоляване на съмнения.

Но точно този дял от геопроцесите, за които говоря, е от изключително значение, защото тук се подготвят основните текстове в бъдещото споразумение, уточняват се позиции, прецизират се формулировки и по същество се извършва преначертаването на бъдещата политическа карта на света. Това не може да стане бързо и лесно. То зависи от резултатите от военните действия, ала не съвсем. Политическите аргументи често надделяват над военните и затова в предварителната работа по бъдещата конференция са необходими много умения, старания, знания.

Конференцията не може да се състои, ако няма общо и пълно съгласие поне между основните геополитически субекти в момента, между които са Русия, Китай, САЩ, Индия, Иран. Западна Европа обаче трудно може да се нарече „основен геополитически субект“, въпреки че е ядрото и главната сила в Европейския съюз и НАТО. Конфликтът в Украйна я измести от досегашната й позиция и й отне ролята, която играеше до него.

Специалната военна операция на Русия в Украйна показа и равнището на военната сила на великите държави. Тази сила се проявява във въоръжението, но и в организацията на армията, начина на водене на военни действия, подготовка и мотивация на личния състав. По много от тези показатели Русия вече изпреварва останалите държави и това й дава основанията да налага своите условия. С нея са новите велики сили от Азия и Африка и това й вдъхва самочувствие и увереност в поведението й на международното поле – въпреки претенциите на Запада да я отстрани от голямата политика и да й нанесе „стратегическо поражение“ в СВО. Това обаче не става и няма как да стане. Реалностите са съвсем други и желанията на Запада и САЩ не съвпадат с техните възможности.

Тъй като предстои отварянето на нова епоха, конференцията, за която говоря, ще трябва да изясни и новите принципи на световното устройство, зоните на влияние и военно-политическите съюзи, международната търговия и движението на хора. Няма съмнение, че ще бъде осъден фашизмът и неофашизмът, крайният либерализъм, трансгендерството. На детайлно обсъждане ще бъде поставен и проблемът за световните организации от типа на ООН, начините на взимане на решения в тях, функционирането й и ролята й за съхранението на световния мир и установения от него ред. Вероятно ще се реши как да се реформира ООН или дали изобщо е необходимо нейното съществуване. Допускам, че ще се създаде нова организация с по-ясно очертани принципи на устройство и действие, за да бъде реална ролята й за международните отношения. Това може да продължи дълго, но може и да приключи бързо, ала разрухата ще бъде неприятна и ще са необходими после големи усилия за нейното заличаване.

Преди това обаче е съвсем естествено да се случат процеси и явления, които рязко ще изострят още повече обстановката, ще задълбочат кризите в икономиката, ще изнервят народите и ще настъпят трудно преодолими изпитания.

Предстоят важни събития. Те няма да могат да бъда разбрани, обяснени и осмислени, ако не се разбере, обясни и осмисли Специалната военна операция на Русия в Украйна. Защото онова, което идва след нея е от огромно значение за света. Светът ще се промени радикално. И ако България продължи да се държи неадекватно днес, утре може да претърпи тежки изпитания и да понесе невъзстановими загуби. Тя трябва да получи правото на участва в предстоящата мирна конференция.

Но за да го получи, ще бъде нужно да го заслужи!