/Поглед.инфо/ Като предупреждение кънтят камбаните срещу вълната на краен либерализъм, застрашаваща свободата на словото и убежденията, правото на личен и семеен живот, идеологически необременено образование, религиозната свобода и други неотменни права в страни на Европа и отвъд океана – вълна, която подрива демократичните устои на обществото, националната държава и нейния суверенитет. Този камбанен зов мотивира сдружение „РОД Интернешънъл“ и фондация „Нашият дом е България“ да организират международна конференция, проведена в концертната зала на Централния военен клуб – София на 11 ноември т. г.

След встъпителните поздрави на представители на организаторите Иван Вълков, Давид Александров и Пламен Мирянов, участниците почетоха на крака музикалното изпълнение на молитвата „Отче наш“ и химна на Република България.

Едва ли е случайно, че конференцията се проведе на 11 ноември, когато по православния календар се почита „Свети Мина“ – патрон и покровител на народните лечители, закрилник и жените, покровител на семейството; затова на този ден хората се молят за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома.

В краткото си слово Давид Александров подчерта заслугите на адв. Владимир Шейтанов за правното уреждане на двете родолюбиви сдружения и за успешно организиране на конференцията, а Пламен Мирянов призова присъстващите с лозунга „Да изобличим делата на Мрака“.

Въведение в темата бе докладът „Либерал-екстремизмът – заплаха за демокрацията и основните човешки права“ на писателя Александър Урумов. Той бе аплодиран от публиката, когато отправи кратък поздрав на унгарски, чешки, полски и шведски език към чуждестранните участници. В доклада си писателят изтъкна чудовищните практики на Джордж Сорос и крайнолевите в САЩ за подриване хилядолетните традиции на християнска Европа; задкулисното коварство на Истанбулската конвенция трансджендърната идеология да бъде представена като наука; алармира, че преди дни, Правната комисия на Европейския парламент е приела решение вместо майка – да се казва „лице, което е родило дете“. Именно на това кощунство се противопостави Конституционният съд на Република България с решение за противоконституционност на Истанбулската конвенция, което Урумов определи като „историческо“.

В доклада си „Опасностите за парламентаризма и законодателния процес“ адв. Владимир Шейтанов изтъкна, че неотдавна Европейският парламент бе принуден да признае несъстоятелността на европейския парламентаризъм. Основната слабост на Европейския парламент е, че няма законодателна инициатива, нито ефективен контрол върху изпълнителната власт (Европейската комисия). Оттук – и дълбоката криза на представителната демокрация, която всъщност е криза на т. нар. либерална демокрация. При така създадената конструкция очевидно не е възможна реална представителна демокрация.

В докладите на другите български участници експлицитно се предупреждава за заплахите от либерал-екстремизма: адв. д-р Виктор Костов („Свободата на вероизповедание и лични убеждения – в конфликт с натрапваните неолиберални доктрини и антиценности“); проф. Иван Вълков („Семейната единица – главна мишена на либерал-екстремистките политики. Как да опазим децата?“); Кузман Илиев („Централизираните дигитални валути като оръдие на глобалния либерализъм“).

Чуждестранните участници се представиха със следните доклади:

- „Националната държава и нейният суверенитет – мишена на либералите глобалисти“ на Денеш Наги от унгарския „Център за основни права“;

- „Свободата на словото под удар“ на Томаш Ровински от полската организация „Ордо Юрис“;

- „Прогресивизмът като нетолерантна агресивна религия“ на Зденек Зак – бивш министър на транспорта на Чехия и настоящ представител на чешката организация „Патримониум Санкти Алберти“;

- „Ранното сексуално образование – екстремизъм, насочен срещу децата“ на Мартин Ланц от шведската организация „Ние заедно“.

Конференцията бе подкрепата от сдружение „Месец на семейството“, Младежки консервативен клуб-София и радио „Зорана“. Присъстваха представители на политическите партии ВМРО, „Русофили за възраждане на Отечеството“ и „Възраждане“.

В края на програмата участниците бяха поздравени с концерт на родни изпълнители и формации, подготвен от фондация „Нашият дом е България“, чийто основател и активен деец е арх. Пламен Мирянов.

в. "Нова Зора", бр. 42/2023