/Поглед.инфо/ Преди четири десетилетия на театралните сцени се игра социалната комедия „Няма да платим, няма платим!“ на италианския драматург и граждански активист Дарио Фо (1926-2016), удостоен през 1997г. с Нобелова награда за литература. Постановката се радваше на огромен успех. Героите ѝ са обикновени трудови хора, които се мъчат да оцелеят в условията на наложената им антихуманна система. Aвторът умело осмива либералните псевдоценности, притворството на елита, фалшивия морал на лица от високите етажи на властта, упадъчните догми на католицизма, дискредитиращи изконните ценности на християнството.

Оказва се, че гротескната комедия на Дарио Фо продължава да е актуална и в условията на „победилата демокрация“. През 2012г. бе излъчена по националната телевизия с български куклени актьори под режисурата на унгареца Ищван Надь. През 2017 г. бе поставена във Великотърновския театър от Георги Михалков. Преди две години Теди Москов я възроди на стълбите на театър “София“. А днес се играе на видинска сцена, в постановката на Минчо Събев.

Пиесата е актуална не само у нас

Играе се и във всички страни на Евросъюза. Но не на театралните сцени, а по градските площади. Галопиращите енергийни „цени“ изкарват хората на улицата. Масови протести против антисоциалната политика на властите разтърсват Прага, Париж, Рим, Мадрид, Барселона, Бирмингам, Лондон, Виена, Берлин, Мюнхен и други големи европейски градове. И ако до вчера участниците бяха десетки, утре със сигурност ще бъдат стотици хиляди.

Много от нас са в режим на оцеляване. Настана време за съпротива! Проблемът не е само в отоплението и храната. Защо не започнем с колективни действия и политизиране на нашата борба? Да я превърнем в общоевропейско движение срещу експлоатацията, срещу посегателствата върху мизерния ни живот? Нашите прояви ще бъдат предавани онлайн, може да ги проследите от всяка точка на света в сайта „Не плащай, Великобритания!“ (dontpay.uk/. – youtu.be/biYfki74mp8).

Порталът „Защита на демократичната преса“ (Defend Democracy Рress http://www.defenddemocracy.press/we-cant-pay-we-wont-pay/) огласи призива на граждански активисти и синдикалисти от цяла Европа за съвместни действия срещу натиска на властващите неолиберални елити да прехвърлят бремето на икономическите и политическите си провали върху трудовите хора.

Няма да издържим и няма да е мирно“, предупреждават испанските синдикати. И сочат адреси за контакт със сродни граждански организации и движения, като:

Не плащай, Великобритания!

(Don’t pay UK: www.facebook.com/dontpayuk)

Не плащай, Белгия!

(Don’t pay Belgium: www.facebook.com/dontpaybelgique)

Обединена инициатива срещу търговете (United Initiative Against Auctions: www.facebook.com/groups/546934182356684)

Каталунски синдикат на наемателите (Sindicat de llogaters: www.facebook.com/SindicatLloguer)

Газтифисти (Gaztivists: www.facebook.com/gastivists)

Срещу кредиторите

(www.facebook.com/events/1302613843884486/?source=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_history=null)

Къде сме ние?

Първото нещо, което следва да направи всеки запазил способността си самостоятелно да мисли, е внимателно да прегледа фактурите си за вода, ток, газ, топло. И да си зададе въпросът: ТРЯБВА ЛИ ДА ПЛАЩАМЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ ТАКСИ?

Защото този текст е за осъзнати български граждани, не за социални „дебили“! Ако не сте в състояние да мислите логично, просто не четете по-нататък!

И така, какво пишат във фактурите си енергийните монополисти?

„Цена“ на водата…

„Цена“ на тока…

„Цена“ на природния газ…

„Цена“ на топлото…

Здравомислещият гражданин веднага се досеща защо поставяме в кавички думата „цена“. Ами защото цена няма! За да има цена, тя трябва да е обективирана от съответната мярка на стойността на дадената стока или услуга! Цената е мярка, паричен израз на стойността – това го знае всеки първокурсник в Икономически техникум. Нещо повече, в условията на пазарни отношения цената трябва да е такава, че клиентът да е готов да я плати. Това го пише във всеки учебник или справочно издание по икономика.

Да видим сега каква е обективната мярка на стойност на водата, тока, природния газ, топлото? Но, да караме подред.

Вода

Водата няма цена! Тя е природно благо, дар Божи. Как ще има „цена“, след като ВиК дружествата не произвеждат вода? Но имат разходи по поддръжка на мрежата за доставката ѝ до домовете ни. Каква е мярката на стойността на тези разходи? Такава информация не е достъпна за гражданите. Просто защото такава мярка няма! Всяко ВиК дружество произволно налага „цените“ си.

Какво виждаме още във фактурата? „Цени“ на услуги за „доставка на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчни води“, „пречистване на отпадъчни води“. Да сте поискали случайно тези „услуги“? Не, не сте. Следователно ВиК дружествата – без ваше знание и съгласие, ви фактурират „цена“ за нещо, което не произвеждат; и още – „цена“ за непоискани „услуги“.

Електроенергия

Производствената цена на тока в АЕЦ „Козлодуй“ бе 5-6 ст./квч, когато преди години започнахме изследването. Твърди се, че днес се е покачила на 10 ст./квч. В условията на пазарна икономика, а и от 3 март 2011г., откогато е в сила Третият енергиен пакет на ЕС, всеки битов потребител трябва да може да избира откъде да купува тока си. Може ли да купувате тока си директно от производителя АЕЦ „Козлодуй“? Не, не можете, защото властта отказва да ви осигури достъп до най-евтиния ток от АЕЦ. Иначе казано, 12-та година властта саботира императивна пазарна разпоредба на ЕС.

Това не е всичко. Какво виждаме още във фактурата? „Цени“ на услуги за „достъп до разпределителната мрежа“, „достъп до електропреносната мрежа“, „пренос през разпределителната мрежа“, „пренос през електропреносната мрежа“. Да сте поискали тези „услуги“? Не сте. Следователно, без ваше знание и съгласие доставчикът ви фактурира освен най-неблагоприятна „цена“ за ток, а също – „цена“ за непоискани „услуги“.

Природен газ

България няма промишлени източници на газ, затова го внася. Цената му е функция от международната пазарна конюнктура. Доставчикът на газа за битови услуги сам определя цената. Дотук добре. Какво виждаме още във фактурата: цена за „снабдяване с природен газ“ и цена за „доставка на природен газ“.

Чакай, веднага реагира логично мислещият гражданин: думите „снабдяване“ и „доставка“ не са ли смислово еднозначни? Не са ли синоними? Справочните издания определят снабдяването като „доставям, набавям, осигурявам нещо необходимо“; а доставката – като „физическо преместване на стока от една точка до друга, например от склада до клиента/потребителя.“ Комай ни лъжат тия синковци. Защо два пъти ни искат пари за доставка?

Това не е всичко. Във фактурата са вписани още „цени“ на услуги за „достъп до газопреносната мрежа“, „пренос през газопреносната мрежа“, „разпределение на природен газ“. Да сте поискали тези „услуги“? Не сте. Следователно, освен че два пъти измамно ви начисляват пари за доставка, без ваше знание и съгласие ви фактурират и куп непоискани „услуги“.

Парно и топла вода

Какво да кажем за „Топлофикация-София“, например? Под графата „Наименование на стоката/услугата“ ни фактурира: „топлинна енергия за подгряване на вода“, „топлинна енергия за отопление на имот“, „дялово разпределение на топлинна енергия“ (в сградна инсталация). Чакай, отново пита здравомислещият гражданин: откъде идва тази „топлинна енергия“? Отговорът е несъмнен: идва от ТЕЦ!

Но ТЕЦ-ът (ТоплоЕлектрическаЦентрала) е фабрика за производство на електроенергия, не на топлинна енергия! Така е. Измамно наричаната от топлофикациите „топлинна енергия“ не съществува, тя е отпаден продукт от производството на ток. Това го знае всеки конструктор на ТЕЦ, всеки експерт по топлотехника. Тръбопроводната мрежа и радиаторите в публичните, частните сгради и прилежащите им терени са част от технологичната инфраструктура на ТЕЦ-а, през нея минава отпадният продукт – гореща вода под 100ºС. Ако отпадната втечнена пара не минава през гражданската мрежа, ТЕЦ-овете трябва да изградят охладители, каквито има в някои страни (като Франция). Но това би оскъпило произведения ток, икономически би било неизгодно. При изграждането на ТЕЦ у нас е мислено държавнически: отпадъкът от производството на ел.енергия да служи на гражданите и обществото, да се използва в публичните сгради и жилищата, и за стопански нужди. Така, ефективността на ТЕЦ-а се повишава, производствената цена на тока намалява. Известно е на всеки грамотен топлотехник като принцип на Карно или Δtº (делта-те).

Всички разходи по така описания производствен цикъл са калкулирани в цената на произведения ток. Не са включени единствено разходите за наем, които ТЕЦ-овете са длъжни да плащат на собствениците за това, че отвеждат през частни тръбопроводи своя отпаден продукт. Така би трябвало да бъде ако все още искаме Република България да е правова държава, а Конституцията да е Върховен закон и да има непосредствено действие. Защото частната собственост е неприкосновена и се гарантира и защитава от закона (чл.17, ал. 3 на Конституцията).

Втечнената пара, следователно, не е нито стока, нито услуга, а производствен отпадък. “Топлофикация” няма участие нито в производството, нито в преноса на този отпадък, защото ТЕЦ-овете са свързани директно с гражданската мрежа, без която не биха могли да функционират. В технологичния мир няма специално произведена за гражданите „топлинна енергия“. А отпадният продукт – гореща вода под 100ºС, няма нужда от специално подгряване, за да стигне до домовете на хората, ако топлофикациите стриктно спазват задълженията си да поддържат в изправност мрежата така, че да води до намаляване технологичните загуби по преноса, които обективно съществуват.

След 1999г. обаче, ИванКостовото мнозинство приема Закон за енергетиката и енергийната ефективност (ДВ, бр.64/1999) – първият от общо 7 енергийни закони-убийци. Заченато е едно от най-зловещите проявления на организираната престъпност – енергийната мафия, за която алармира Илия Божинов, тогава член на ИБ на БСП. Чрез свои инструменти в НС и изпълнителната власт енергийната мафия „законово“ успя да прехвърли върху гражданите обективните загуби по преноса. Иначе казано, гражданите със собствените си пари субсидират мафията! Също „законово“, мафията успя да нарои и фирми за фиктивни дейности – топлопреносни, топлинни счетоводители и др., които нито пренасят нещо, което не съществува, нито могат да осчетоводяват отпаден продукт, който няма цена.

За енергийната сигурност на страната това са изключително вредни, дори пагубни действия, защото прехвърляйки върху потребителя обективните загуби по преноса, топлофикациите нямат интерес да рехабилитират мрежата с ново поколение тръби, с почти нулево топлоотделяне. Такива има от десетилетия, но енергийната мафия отказва да ги монтира. По същество, това е саботаж на разпоредбите за енергийна ефективност на Третия енергиен пакет на Европейския парламент и на Съвета, задължаващ страните-членки да го въведат в националните си законодателства не по-късно от 3 март 2011г.!

А решение отдавна е намерено. Благодарение на членството си в Австрийската стопанска камара в София, австрийският доставчик на тръбите и българският му партньор успяха да се споразумеят през 2015г. с австрийското дружество EVN – лицензент на Пловдивската топлофикация и построената през 1975г. сграда с 28 апартамента на ул. „Хан Кубрат“ №8 бе преустроена с хоризонтална инсталация с тръби с почти нулево топлоотделяне. Т.нар. „дялово разпределение“ се оказва нищожно.1 А живущите плащат 8 пъти по-малко! Може да се види в приложения видеоклип.2

До днес не е известно друг обект да е реконструиран с подобен тип тръби; потребителите да бъдат облекчени от фиктивната, но узаконена от енергийната мафия „сградна инсталация“. Очевидно, енергийната мафия продължава да саботира ЕС разпоредби за енергийна ефективност, продължава корумпиращо да властва над парламент, правителството, съдебната власт, над всички български институции (както сочи в доклад още през 2005 г. Джеймс Пардю, посланик на САЩ в София).3

Изводите

Първо да уточним: законът определя газа и електроенергията като стока. В правния мир законово определение за водата и за отпадъка от производството на ток НЯМА. Водата не е стока, а дар Божи; измамно наричаната „топлинна енергия“ пък не е специално произведена, за да е стока, а е технологичен отпадък.

Водата, токът, газът и топлото са екзистенциални, без тях е немислимо поддържане живота на хората. Задължение на властта е да ги осигурява, за да се поддържа и животът на държавата. Без тези блага гражданите се обричат на преждевременна смърт, държавата също умира.

У нас обаче властта отказва на гражданите тези екзистенциални блага на пазарен принцип, прехвърля доставката им на посредници. На лица, които не произвеждат това, което ни продават. На всичко отгоре са и монополисти. Така гражданите се оказват в положението на крепостни. Дори да не искат да купуват, са длъжни да плащат. А властта съучастнически абдикира от конституционните си задължения да гарантира на всички еднакви правни условия, като предотвратява злоупотребата с монополизма и защитава потребителя (чл. 19, ал.2 на КРБ).

А че е налице злоупотреба – при това хищническа и грабителска, свидетелстват произволно фактурираните „цени“ за доставка на ток, вода, газ и топло, които не са обективирани от съответната мярка на стойност. В допълнение, без наше знание и съгласие – отново измамно като „цени“ – ни фактурират непоискани услуги за „отвеждане“, „пречистване“, „достъп“, „пренос“, „разпределение“.

Нека дебело подчертаем: абсолютно недопустимо е доставката на дадена стока или услуга да бъде разпарчетосвана на отделните ѝ съставни части, за всяка от които да се търси отделна „цена“. Когато купуваме царевица на пазара, не ни искат допълнително цена за оран, сеитба, торене, поливане, бране, сортиране, транспортиране и т.н., нали? Но за водата, тока, газа, топлото „стандартът“ е друг, определя се от т.нар. законодатели, чрез т.нар. регулатор; всъщност – от енергийната мафия.

Впрочем, какво има за чудене: в 43-то НС са „избрани“ 140 депутати с интереси в енергийния бизнес, според председателя на КТ „Подкрепа“ д-р К. Тренчев; в 44-то НС те са 114, сочи доц. Г. Чанков от УНСС. От което следва, че повечето „депутати“ са подвластни или са част от енергийната мафия, те създават закони за себе си в престъпване на клетвата по чл.76, ал.2 на Конституцията. Това е въпрос, които изисква отделно разследване: дали клетвопрестъпници въобще имат право да законодателстват; и дали актовете им могат да имат правопораждащо действие?

Но да се върнем към „услугите“. Дори ако трябва да ги плащаме, здравомислещият гражданин веднага ще попита: каква е мярката на стойността им, която да обективира цената, която да платя? Как се измерва „преносът“, „достъпът“, „разпределението“? В килограми, метри, литри? Защото ако няма мярка, не може да има и цена!

Цена действително няма. В правовите държави за подобни комунални дейности се установяват такси, определени със закон. У нас същата норма е разписана в чл.60, ал.1 на КРБ: „Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.“ Тази конституционна разпоредба има заповеден, неотменим характер. До днес обаче няма практика, която да е съобразена с тази императивна конституционна норма. А КРБ има непосредствено действие! Иначе казано, след като няма Закон, определящ размера на таксите според дохода и имуществото на отделния човек, няма и правно основание за плащане на „разпределение“, „пренос“, „достъп“ и т.н.

Има още едно правно основание защо сме длъжни да не плащаме: въпросните такси, измамно наричани „цени“, произволно се налагат от неконституционен орган – също така измамно наричан „регулатор“, който в действителност е инструмент на енергийната мафия. „Цените“ на КЕВР не могат да задължават гражданите, защото съгл. чл.86, ал.2 на КРБ единствено „Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите“. Тази Конституционна разпоредба също има заповеден характер и нарушаването ѝ по същество е престъпление срещу държавността. Така стигаме до екзистенциалния въпрос:

Какво да се прави?

Ами същото, което гражданите в другите страни на ЕС правят: не трябва да плащаме! С тази разлика, че в българския случай Конституцията ни задължава да не плащаме, след като няма закон! Защото ако плащаме противоконституционните, произволно налагани „цени“ за вода, газ, ток и парно, ставаме съучастници на енергийната мафия (чл. 20 от НК). Затова всички граждански действия – под каквато и форма да се предприемат, следва да бъдат само и единствено под лозунга: „НЕ на мафията, ДА на Конституцията!“

Това е реално изпълнимо, ако стотиците хиляди граждани, които се гърчим под ботуша на монополизма, осъзнаем потребността заедно – независимо от различията ни, да се изправим в единен фронт срещу мафията, да излезем в защита на Конституцията. Да се включим в общоевропейското движение срещу експлоатацията, посегателствата и безнаказаността на организираната престъпност.

Народът вече показва сериозни признаци на пробуждане, критичната точка е премината: над 60% (по официални данни), а реално – над 75% от имащите право на глас отказват да участват в спектакъла „парламентарни избори“, гласуват срещу системата, отказват да легитимират парламент, състоящ се от назначенци на мафията.

Ето защо дълг на всеки здравомислещ гражданин е да разяснява разпоредбите на КРБ на съседи и приятели, на хората във всички квартали, селища, градове, да се мобилизират за активно участие в масови действия, които да доведат до ефективни решения. Защото поотделно никой няма да ни чуе. Само единни може да отстояваме правата си, да защитаваме Конституцията от посегателствата на енергийната мафия. И да не допускаме участието на партии! Видяхме ги на последните четири абортирани парламентарни избори: всяка се представлява от „един файтон хора“.

България е на прага на клинична смърт

Прогнозата на ООН за 2022г. сочи, че България е загубила 2 166 696 души, или сривът на населението ни е 27%, съпоставен с данните от последното реално преброяване преди настъпването на „прехода“ (8 948 649 през 1985г.)!4 Т.е., за три десетилетия 27% от българското население „се е изпарило”, пратено е в отвъдното! Най-многобройни са жертвите на „енергийната мафия“, доколкото последиците от социално-екстерминистките ѝ деяния достигат до всеки български дом. Това още повече налага единодействието на всички нормално мислещи граждани – единодействие за оцеляване!

България е в състояние на извънредно положение

От години мафията води война срещу българската нация. Единственото лице в държавата, върху когото лежи отговорността за нейното оцеляване е президентът – в качеството му на главнокомандващ. При всеобщия разпад на т.нар. институции, дискредитирани партии, нелегитимен парламент, служебни правителства, продължаващо геноцидно насилие на енергийната мафия и т.н., президентът Радев е длъжен да даде отпор, да оглави процесите за възстановяване на държавността като се опре на компетентни граждански специалисти и правници, които са извън 33-годишните корумпирани властови структури и институции, извън външната грантова мрежа за клиентелистко въздействие. Да възстанови суверенитетът на държавата в сектора „енергетика“, който е фундамент на националната сигурност; ефективно да приложи гарантираната от чл.19, ал.2 на КРБ защита срещу злоупотребата с монополизма – необходима за оцеляване на гражданите, на малкия и средния бизнес, а и на държавата.

Защото едва ли е възможно оцеляване на държавата, преди да се създадат легитимни институции и на първо място – ефективна съдебна власт, която да е в състояние да спре източваните от монополистите и организираната престъпност милиарди народни пари. Отнетите милиарди да се насочат към реиндустриализация и устойчиво развитие, което ще генерира национален доход и ресурс за възраждане на образованието, науката, социалните дейности.

И желаното от всички патриоти възраждане на Отечеството!

в. „Нова зора“, бр.5/2023

1https://trud.bg/article-5293731/ https://www.evn.bg/Home/Heating/FenixBuild.aspx https://www.emi-bg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0-evn-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/

2

3 Българската организирана престъпност. Пълен текст на грама 05SOFIA1207 от Wikileaks, първоначално публикувана в редактирана версия на сайта на английския в. „Гардиън”, в: „Биволъ”, https://bivol.bg/05sofia1207 02.05.2011 [10.10.2016]; Безлов, Тихомир, Безнаказаната мафия ще е катастрофа за следващите правителства, в. „24 часа” 21.03.2011 http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=825803

4 Eurostat: Bulgaria Set for Sharpest Population Decline in EU, 09.06.2021;

https://www.novinite.com/articles/129103/Eurostat%3A+Bulgaria+Set+for+Sharpest+Population+Decline+in+EU