/Поглед.инфо/ Днес се навършва една година от атаката на хиляди въоръжени американция срещу Капитолия. При атаката загинаха четирима човека, а 140 американски военни бяха ранени. Официално това бе характеризирано като опит за преврат на привържениците на Доналд Тръмп. Става дума за нападение на ключова сграда на властта, подобно на нападението над Бастилията по време на Френската революция през 1789 г. и на Зимния дворец при Октомврийската революция през 1917 г., поставили началото на граждански войни във Франция и Русия. Нападението на 6 януари 2021 г. над Капитолия не успя, но проблемите и противоречията, които го създадоха продължават да съществуват. В този контекст продължават да съществуват и предпоставките за нови опити за преврат и съответно граждански войни.

Превратите, въстанията, революциите са свързани обикновено с рязко изостряне на социалните противоречия на едно общество, а американското общество днес е не по-малко разделено и изпълнено с противоречия в сравнение с обществата, в които стават граждански войни. В самите САЩ има традиция в това отношение, тъй като там в продължение на четири години между 1861 и 1865 г. се води най-кървавата гражданска война през ХIХ век, в която са изтрепани между 600 000 и 700 000 души. Тогава това е над 2 % от населението, а същият процент днес при гражданска война би означавал да загинат поне шест милиона души, а вероятно ще бъдат и повече, тъй като днешните оръжия са много по-смъртоносни.

А бунтовете и революциите често избухват неочаквано дори в страни, където те са изглеждали немислими преди това. В момента неочаквано до вчера вървят бунтове на хиляди хора, има убити и ранени, палят се основни държавни сгради и цари хаос в Казахстан, една от бившите съветски републики, смятана за най-устойчива и успешна през изминалите десетилетия.

Самите САЩ са били организатори на преврати и така нар. цветни революции в десетки държави в света, но сега самите те се тресат от противоречия. Обективно социално-икономическите противоречия, свързани със социалното неравенство ускорено продължават да се засилват в условията на пандемия, когато едно малцинство от 1 % населението по-бързо от всякога увеличава своето богатство, докато мнозинството обеднява. Това намира израз в нарастващо недоверие към държавните институции и либералната демокрация. Субективното преживяване на това противоречие е по-остро от всякога, от както се правят емпирични изследвания на тези процеси. За това допринасят допълнително и социалните медии, в които представителите на различните групи се обособяват и взаимно насъскват едни срещу други, превръщайки се в яростни врагове. И това не засяга само обикновените американци. Проучванията например показват, че конгресмени от всяка  от двете партии не биха желали да имат офиси в близост с офисите на представители на противооложната партия, защото се страхуват за живота си. Разбира се коренната причина за тези противопоставяния и страхове се не Фейсбук, Ютюб и Туитър, а те само засилвват поляризацията и страховете. Но така е с медиите при всички бунтове и революции. При Октомврийската революция тази роля се изпълнява например от вестниците и в нейното навечерие в Санкт-Петербург излизат десетки вестници, подготвящи масовото съзнание за предстоящите събития.

Факт е обаче, че политическата поляризация и омразата в масовата психика в САЩ се засилват, приемайки в условията на американското общество расови, етнически, религиозни и множество други измерения. Престъпленията от омраза свързани с насилия, стрелби, масови конфликти бързо се увеличават. През миналата година чистата омраза на човек към човек или на социална група към социална група е била причина за хиляди насилия, престъпления, за всекидневни стрелби и убийства.

Като хегемон в неолибералната глобализация САЩ станаха и най-яркото въплъщение на изострящите се противоречия на капитализма. Неслучайно Маркс през ХIХ век очаква тези противоречия да намерят най-напред най-ярък израз в най-развитита капиталистическа страна. И днес не Маркс, марксистите или техни последователи говорят за това, а един от най-загрижените и плащащите за оцеляването на капитализма хора в света, какъвто е все по-уплашеният Джордж Сорос. Той, а не някой ляв лидер от неолиберализиралите се  и одеснели социалдемократически партии в Европа, още преди 5-6 години говори, че е започнала „класова война“ и изтъква: „Колапсът на съветската система бе твърде необичайно събитие, а ние сега преживяваме нещо подобно в развития свят, без да разбираме какво става“.

Огромната част от американците говори за нарастващата поляризация на тяхното общество, за гигантското неравенство, за олигархизацията, за това че американската демокрация не работи ефективно и не може да бъде модел на останалия свят. Това се вижда и от скорошно национално социологическо изследване в САЩ, при което по-голямата част от анкетираните (46%) смятат че е вероятна гражданска война в САЩ. По-голяма част от младите американци (53 %) смятат, че тя е възможна, в сравнение с по-възрастните (31 %). Вероятостта от гражданска война се очаква в по-голяма степен  в големите градове, където 55 % от населението смята, че тя е нещо което предстои.

При това САЩ  притежават предпоставки за войни и революции повече от всяка друга страна в света. През последните няколко години имаме ускоряване на закупуването на оръжие от гражданите, които очевидно усещат все по-силно потребността от него, както за защита, така и за нападение. Това е държавата, в която гражданите притежават в къщи 434 милиона оръжия, т.е. по 1.3 оръжия на човек. 19.8 милиона бройки от оръжията имат полуавтоматичен характер и носят след себе си рисковете от огромни поражения. Отделно от това в страната има няколко стотин частни оръжейни групи и техният брой ускорено нараства през последните години. Те привличат към себе си радикални елементи и открито говорят за въоръжен бунт, участват в различни нападения и стрелби.

Някога Чехов бе казал: „Ако в първо действие на сцената виси пушка, то в последното действие тя трябва да гръмне“. Днес на американската сцена в очакваната от милиони америкаци гражданска война  висят 434 милиона пушки, пистолети и всякакви други оръжия. Предстои тепърва да видим как ще гърмят и до какво ще доведат.

Клуб 24 май