/Поглед.инфо/ Повод за следващото изложение е изразеното от Любен Обретенов мнение в публикацията от 26.07.2020 г., озаглавена „Оставка на Гешев! Борисов – лесна работа”:

Публикацията: https://clubz.bg/101690-ostavka_na_geshev_borisov_lesna_rabota

Доколкото notorium non eget probatione, като оставим настрана бележката на един от коментиращите публикацията за липса на доказателства към тях, във връзка с коментара на друг от читателите на същата, че проблемът отнасящ се до главния прокурор е системен, прави впечатление отсъствието към констатациите и аргументацията на автора на съществен елемент. Става дума за алгоритъма като точно определен списък от точно определени стъпки за реда, какъвто винаги е от критично значение за решаването на даден проблем. Следва да се отбележи по този повод, неприложимостта в случая на концепциите за функционално или дори логическо, а единствено принципите на императивното програмиране. Защото се касае за правнонормативно – конституционно и законосъобразно реализиране на първата, като главна по мнението на г-н Обретенов цел. Иначе, не че практически е невъзможно, но несъмнено би било чрез извънправни средства. Освен единствено в случай, че главният прокурор благоволи да се оттегли по свое желание. Вероятност, клоняща ако не към отрицателен знак в най-добрия случай към нула според основаната на възприетата от автора презумпция за конкретна извънинституционална негова зависимост, вкл. за решаването на такъв въпрос. Затова и с оглед факта, че протестите на гражданите се основават не на анархия, а на изискването за съблюдаване и приложение правилата на действаща действително правова държава, пътят в съответствие с тях за решаване на алгоритъма е оставка на правителството, избори за нов парламент, извършване на съответни конституционни и законодателни промени, съобразно които да бъдат регламентирани избора, статута, правомощията, контрола и пр. спрямо т. нар. главен прокурор, който и да е той, ако такава фигура се запази при нова уредба. Тъй като при сегашната решаването на проблема, който безспорно както коментира вторият от споменатите читател публикацията от г-н Обретенов е системен, е единствено в правомощията на настоящото правителство, формално чрез домогващият се да целува ръка на премиера негов министър на правосъдието и т. нар. Висш съдебен съвет, респ. парламентарното мнозинство. Да се очаква от тях отстраняване на главния прокурор, най-любезно казано е наивно, доколкото не прикрива друга цел – отклоняване вниманието на протестиращите от искането за оставка на правителството и запазване на status quo-то.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели