/Поглед.инфо/ Повод за настоящата е поредната демонстрация за брутално погазване на основни принципи на правовата държава от страна на прокуратурата. Става дума за питането от ВАП към министъра на зравеопазването във връзка с действия предприемани за ограничаване на разпространението на Ковид-19 в страната и пр.

Като оставим настрана конкретизираните под предлог „заявен от гражданите интерес“ като повод за исканата информация въпроси, очевиден е глупавият опит на прокуратурата, надхвърляйки своите правомощия, ако не за изземване за груба намеса в компетенциите на съответно оправомощените органи от институционалната система на държавата в нарушение на Конституцията. Имам предвид контролът върху дейността на изпълнителната власт, упражняването на какъвто е възложен на парламента. А не на прокуратурата. Освен в случаите, когато според който и да е редови, по преценка от началството в лицето на т. нар. главен прокурор, се касае за деяния, съставляващи нарушения или престъпления по см. на закона. Ако прокуратурата твърди или е на мнение, че е налице каквото и да е противоправно действие или бездействие, осъществяващо състав на което и да е нарушение или престъпление, би могла да предприеме всякакви регламентирани от закона действия, вкл. по реда на т. нар. предварителна проверка. В какъвто смисъл следва да се тълкува цитираният в питането чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗСВ съобразно предоставените на прокуратурата функции. Но безспорно тя няма право, доколкото не се касае за конкретни факти, разкриващи осъществяването на такива, да се намесва в политиката, в т. ч. свързана с дейността на който и да е орган от институционалната система на държавата. От тази гледна точка, без значение кой е инициаторът, предприетото от прокуратурата чрез ВАП, за което е реч, не би могло да бъде окачествено иначе, освен като поредна атака срещу служебното правителство посредством опит за сплашване на министъра на здравеопазването. Който впрочем, като придобил практически опит в противодействието си не като министър, а като личност срещу какви ли не посегателства от бандити, едва ли би се поддал и в случая на отправена от страна на подчинената на тях прокуратура заплаха.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели