/Поглед.инфо/ Изложба, по повод 145-годишнината от рождението на „бащата“ на българската политическа карикатура акад. Александър Божинов, се откри в Унибит от ректора проф. дн Ирена Петева, от председателя на Съвета на настоятелите проф.д.ик.н. Стоян Денчев и от декана на ФБКН проф. д-р Христина Богова. Представени са илюстрации, картини и скици от художника, съхранявани в Научния архив на БАН, проучени и подбрани от докторант Деница Мизинска.

Публична лекция пред студенти за личността на големия български художник изнесе г-жа Дарина Илиева, която представи както родствените връзки на Божинов с Алеко Константинов и проф. Иван Шишманов, но така също и творческите приятелства с Елин пелин, с Чудомир, с Константин Щъркелов.

Проучването на личността и творчеството на Александър Божинов е център на научно-изследователски проект: „Между трагичното и комичното – Александър Божинов (карикатурист, военен фотограф и писател)“, КП-06 Н40/2, на Фонд „Научни изследвания“.